Αναλυτική λίστα δωρεών για τον Γιώργο

Αρχική|Αναλυτική λίστα δωρεών για τον Γιώργο
8 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
17.2230ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων30 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο30 
9 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
10-11-12/09/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
18.4520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.565ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 79281,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων25 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο26,71 
13 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 27804Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων4 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο4 
14 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
290572 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας2 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο2 
15 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
16 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
17-18-19/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 79281,71 
69 ***** 92251,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
29425100 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας100 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο103,42 
20 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 58431,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο1,71 
21 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
297005 
2969550 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας55 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο55 
22 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
23 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 632920Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων20 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο20 
24-25-26/9/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
27 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 126950Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων50 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο50 
28 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 252520Τράπεζα Πειραιώς
************ 402520Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3034110 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων40 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας10 
Σύνολο50 
29 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 7258100Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3060120 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων100 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο120 
30 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
7 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
282855,4ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων5,4 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο5,4 
6 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
03-04-05/09/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 898010Τράπεζα Πειραιώς
************ 89345Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 79281,71 
69 ***** 68061,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων15 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο18,42 
2 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
1 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
277255 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο5 
31 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 3287100Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
276255 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων100 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο105 
30 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
276035 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο5 
27/08-28/08-29/08/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 6452100Τράπεζα Πειραιώς
************ 384220Τράπεζα Πειραιώς
************ 100020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
274255 
2746375 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων140 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας80 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο220 
26 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
25 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
24 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 100020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων20 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο20 
23 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2716650 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας50 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο50 
20/08-21/08-22/08/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 593510Τράπεζα Πειραιώς
10.2250ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.1310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.1950ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.5510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 38401,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων130 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο131,71 
19 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
18 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 233810Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2690250 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας50 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο60 
17 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 56095Τράπεζα Πειραιώς
************ 629030Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 9281,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
268912 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων35 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας2 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο38,71 
13-14-15-16/08/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 961710Τράπεζα Πειραιώς
************ 291820Τράπεζα Πειραιώς
************ 518020Τράπεζα Πειραιώς
************ 894110Τράπεζα Πειραιώς
************ 2240100Τράπεζα Πειραιώς
15.0620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.3125ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 5611,71 
69 ***** 6561,71 
69 ***** 6561,71 
69 ***** 6561,71 
69 ***** 6561,71 
69 ***** 0551,71 
69 ***** 1681,71 
69 ***** 3011,71 
69 ***** 3021,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2679910 
2685320 
2686520 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων205 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας50 
Σύνολο SMS15,39 
Σύνολο270,39 
12 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 949210Τράπεζα Πειραιώς
************ 30775Τράπεζα Πειραιώς
************ 31090,62Τράπεζα Πειραιώς
*************000010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***06181,71 
69 ***** 84261,71 
69 ***** 84261,71 
69 ***** 84261,71 
69 ***** 84261,71 
69 ***** 84261,71 
69 ***** 15701,71 
69 ***** 54001,71 
69 ***** 54001,71 
69 ***** 54001,71 
69 ***** 54001,71 
69 ***** 54001,71 
69 ***** 45301,71 
69 ***** 92291,71 
69 ***** 64781,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων25,62 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS25,65 
Σύνολο51,27 
11 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 407460Τράπεζα Πειραιώς
************ 15195Τράπεζα Πειραιώς
************ 881920Τράπεζα Πειραιώς
18.493ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.0710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2663751,75ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
2662720ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***03511,71 
69 ***** 63401,71 
69 ***** 51261,71 
69 ***** 15601,71 
69 ***** 15601,71 
69 ***** 98501,71 
69 ***** 81051,71 
69 ***** 34801,71 
69 ***** 48071,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2660110 
2661910 
265985 
266095 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων98 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας30 
Σύνολο SMS15,39 
Σύνολο143,39 
10 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 960720Τράπεζα Πειραιώς
15.1720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.3310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 400010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 29151,71 
69 ***** 43461,71 
69 ***** 99821,71 
69 ***** 57961,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων60 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS6,84 
Σύνολο66,84 
9 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 170520Τράπεζα Πειραιώς
13.1720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*************000020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 23451,71 
69***02921,71 
69 ***** 44481,71 
69 ***** 78131,71 
69 ***** 75831,71 
69***02061,71 
69***07281,71 
69 ***** 72481,71 
69 ***** 72041,71 
69 ***** 57681,71 
69 ***** 65331,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2640510 
2641020 
2649120 
2642850 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων60 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας100 
Σύνολο SMS18,81 
Σύνολο178,81 
6/8-7/8-8/8/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 321285Τράπεζα Πειραιώς
************ 971715Τράπεζα Πειραιώς
************ 43565Τράπεζα Πειραιώς
************ 428510Τράπεζα Πειραιώς
*************04555Τράπεζα Πειραιώς
************ 26282,5Τράπεζα Πειραιώς
*************0247100Τράπεζα Πειραιώς
************ 614425Τράπεζα Πειραιώς
************ 779010Τράπεζα Πειραιώς
************ 658820Τράπεζα Πειραιώς
10.4722ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.52100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.1710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.545ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 800010ALPHA BANK
************ 70002ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***00731,71 
69 ***** 87461,71 
69 ***** 79391,71 
69 ***** 31931,71 
69 ***** 13331,71 
69 ***** 35271,71 
69 ***** 91691,71 
69 ***** 10801,71 
69 ***** 82891,71 
69 ***** 39281,71 
69 ***** 37441,71 
69 ***** 89001,71 
69 ***** 28121,71 
69 ***** 28121,71 
69 ***** 46901,71 
69 ***** 43621,71 
69 ***** 43621,71 
69 ***** 43621,71 
69 ***** 78441,71 
69 ***** 43621,71 
69 ***** 69781,71 
69 ***** 42631,71 
69 ***** 74081,71 
69 ***** 45011,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2639110 
2638730 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων426,5 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας40 
Σύνολο SMS41,04 
Σύνολο507,54 
5 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 52595Τράπεζα Πειραιώς
************ 332410Τράπεζα Πειραιώς
************ 845115Τράπεζα Πειραιώς
************ 428110Τράπεζα Πειραιώς
************ 98935Τράπεζα Πειραιώς
21.5210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.196,37ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.1140ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.3350ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.1410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 60005ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 26981,71 
69***01891,71 
69 ***** 26161,71 
69***01291,71 
69***01291,71 
69***01291,71 
69***01291,71 
69***01291,71 
69***01291,71 
69***01291,71 
69 ***** 74461,71 
69 ***** 32271,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
26249100 
2625250 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων166,37 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας150 
Σύνολο SMS20,52 
Σύνολο336,89 
4 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 603110Τράπεζα Πειραιώς
************ 77688Τράπεζα Πειραιώς
19.312ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.4010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.0610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 10008,3ALPHA BANK
*************0000100ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 87135ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 92041,71 
69 ***** 21711,71 
69***06681,71 
69 ***** 83861,71 
69 ***** 10261,71 
69***07821,71 
69 ***** 25751,71 
69 ***** 73191,71 
69 ***** 21731,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων158,3 
Συνολική πληρωμή RF5 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS15,39 
Σύνολο178,69 
3 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 27335Τράπεζα Πειραιώς
19.0220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.3320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 200010ALPHA BANK
2606210ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 37111,71 
69 ***** 83411,71 
69 ***** 50431,71 
69 ***** 95211,71 
69 ***** 26681,71 
69 ***** 21471,71 
69 ***** 11221,71 
69 ***** 68151,71 
69 ***** 72271,71 
69 ***** 79001,71 
69 ***** 10161,71 
69 ***** 48731,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2608910 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων65 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας10 
Σύνολο SMS20,52 
Σύνολο95,52 
2 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
*************014930Τράπεζα Πειραιώς
************ 200815Τράπεζα Πειραιώς
************ 736350Τράπεζα Πειραιώς
************ 144710Τράπεζα Πειραιώς
************ 3418200Τράπεζα Πειραιώς
************ 836250Τράπεζα Πειραιώς
23.0810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.00100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.5550ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.3635,6ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 487870ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 83291,71 
69 ***** 11651,71 
69 ***** 66011,71 
69 ***** 66011,71 
69 ***** 66011,71 
69 ***** 66011,71 
69 ***** 36641,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2590450 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων620,6 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας50 
Σύνολο SMS11,97 
Σύνολο682,57 
30/7-31/7-01/08/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 578950Τράπεζα Πειραιώς
************ 764220Τράπεζα Πειραιώς
************ 265420Τράπεζα Πειραιώς
************ 178540Τράπεζα Πειραιώς
************ 847310Τράπεζα Πειραιώς
19.425ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.0420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.2350ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.1410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.1710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.2715ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*************000035ALPHA BANK
************ 800020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 697950ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***00001,71 
69 ***** 44851,71 
69 ***** 50581,71 
69 ***** 66761,71 
69 ***** 66761,71 
69 ***** 66761,71 
69 ***** 68581,71 
69 ***** 84941,71 
69 ***** 19281,71 
69 ***** 60461,71 
69***04021,71 
69 ***** 32571,71 
69 ***** 16171,71 
69 ***** 76901,71 
69 ***** 41501,71 
69 ***** 76101,71 
69 ***** 28121,71 
69 ***** 28121,71 
69***03161,71 
69 ***** 95271,71 
69 ***** 72421,71 
69 ***** 46281,71 
69 ***** 50161,71 
69 ***** 86081,71 
69 ***** 97621,71 
69 ***** 13631,71 
69 ***** 67341,71 
69 ***** 53391,71 
69 ***** 80451,71 
69 ***** 96521,71 
69 ***** 49501,71 
69 ***** 86171,71 
69 ***** 40091,71 
69 ***** 68571,71 
69 ***** 93491,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2571010 
2578710 
2570120 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων305 
Συνολική πληρωμή RF50 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας40 
Σύνολο SMS59,85 
Σύνολο454,85 
29 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 260250Τράπεζα Πειραιώς
************ 93875Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 33111,71 
69 ***** 84451,71 
69 ***** 97391,71 
69 ***** 79181,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
256845 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων55 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο SMS5,13 
Σύνολο65,13 
28 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
*************076120Τράπεζα Πειραιώς
************ 554710Τράπεζα Πειραιώς
20.2050ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.56100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 7259100ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 79281,71 
69 ***** 50711,71 
69***02091,71 
69 ***** 87511,71 
69 ***** 85851,71 
69 ***** 19281,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2557215 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων280 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας15 
Σύνολο SMS10,26 
Σύνολο305,26 
27 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 988210Τράπεζα Πειραιώς
************ 879450Τράπεζα Πειραιώς
************ 25811Τράπεζα Πειραιώς
************ 555020Τράπεζα Πειραιώς
************ 61841Τράπεζα Πειραιώς
23.1520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.3610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.0510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.0820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 87701,71 
69 ***** 87701,71 
69 ***** 87701,71 
69 ***** 87701,71 
69***07251,71 
69 ***** 58841,71 
69 ***** 20221,71 
69 ***** 93991,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2545410 
255495 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων142 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας15 
Σύνολο SMS13,68 
Σύνολο170,68 
26 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 727910Τράπεζα Πειραιώς
16.5810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.4620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.5120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.395ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.1110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 48551,71 
69****9821-1,71 
69 ***** 94891,71 
69 ***** 60901,71 
69***04501,71 
69 ***** 36781,71 
69 ***** 47621,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2537420 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων75 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο SMS11,97 
Σύνολο106,97 
23-24-25/7/2022  
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 714950Τράπεζα Πειραιώς
************ 20635Τράπεζα Πειραιώς
************ 836720Τράπεζα Πειραιώς
************ 633120Τράπεζα Πειραιώς
17.4850ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.5730ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.4510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 400010ALPHA BANK
************ 30002ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 459020ΔΙΑΣ
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
69 ***** 82821,71 
69 ***** 21181,71 
69 ***** 88051,71 
69 ***** 55191,71 
69 ***** 21771,71 
69 ***** 25171,71 
69 ***** 47801,71 
69 ***** 35091,71 
69 ***** 45711,71 
69 ***** 31901,71 
69 ***** 26161,71 
69***08931,71 
69 ***** 19281,71 
69 ***** 30391,71 
69 ***** 49671,71 
69 ***** 19811,71 
69 ***** 69691,71 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2536310 
2527520 
2527920 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων197 
Συνολική πληρωμή RF20 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας50 
Σύνολο SMS29,07 
Σύνολο296,07 
22 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 785720Τράπεζα Πειραιώς
************ 103750Τράπεζα Πειραιώς
************ 310830Τράπεζα Πειραιώς
23.0212ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.472,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.30100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
02.1820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 89751,71 
69 ***** 43381,71 
69 ***** 76111,71 
69 ***** 73871,71 
69 ***** 40601,71 
69 ***** 23551,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2518410 
2520420 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων234,5 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας30 
Σύνολο SMS10,26 
Σύνολο274,76 
21 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 54355Τράπεζα Πειραιώς
*************00852,06Τράπεζα Πειραιώς
************ 604120Τράπεζα Πειραιώς
11.2410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.0020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.3710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 80002ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 61551,71 
69 ***** 77061,71 
69***07201,71 
69 ***** 79281,71 
69 ***** 37221,71 
69***00601,71 
69 ***** 30761,71 
69 ***** 91051,71 
69 ***** 61591,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων69,06 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS15,39 
Σύνολο84,45 
20 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 9795200Τράπεζα Πειραιώς
************ 176720Τράπεζα Πειραιώς
************ 690220Τράπεζα Πειραιώς
************ 846530Τράπεζα Πειραιώς
************ 90085Τράπεζα Πειραιώς
*************04255Τράπεζα Πειραιώς
************ 764525Τράπεζα Πειραιώς
19.265ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.393ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.1630ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.4112,92ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.1720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 49241,71 
69***05861,71 
69 ***** 60401,71 
69 ***** 64501,71 
69 ***** 79801,71 
69 ***** 42101,71 
69 ***** 24131,71 
69 ***** 54941,71 
69***07611,71 
69 ***** 22471,71 
69 ***** 22471,71 
69 ***** 22471,71 
69 ***** 22471,71 
69 ***** 37451,71 
69 ***** 43041,71 
69 ***** 13611,71 
69 ***** 37571,71 
69 ***** 20091,71 
69 ***** 51911,71 
69 ***** 83201,71 
69***03821,71 
69 ***** 46821,71 
69 ***** 53191,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2511210 
2510820 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων375,92 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας30 
Σύνολο SMS39,33 
Σύνολο445,25 
19 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 5555100Τράπεζα Πειραιώς
************ 964910Τράπεζα Πειραιώς
16.485ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.0820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 425110ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69***02411,71 
69 ***** 34331,71 
69 ***** 41311,71 
69 ***** 70241,71 
69 ***** 49611,71 
69 ***** 28861,71 
69 ***** 48601,71 
69 ***** 65121,71 
69 ***** 65121,71 
69 ***** 22541,71 
69 ***** 21291,71 
69***01911,71 
69 ***** 32561,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων145 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS22,23 
Σύνολο167,23 
16-17-18/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
*************087730Τράπεζα Πειραιώς
************ 166510Τράπεζα Πειραιώς
*************09775Τράπεζα Πειραιώς
************ 99834Τράπεζα Πειραιώς
************ 27505Τράπεζα Πειραιώς
************ 413530Τράπεζα Πειραιώς
************ 131250Τράπεζα Πειραιώς
************ 199925Τράπεζα Πειραιώς
09.5210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.325ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.5240ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.095ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 600010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***03661,71 
69 ***** 85101,71 
69 ***** 49311,71 
69***02731,71 
69 ***** 89521,71 
69 ***** 98001,71 
69 ***** 88031,71 
69 ***** 85901,71 
69 ***** 79281,71 
69 ***** 77061,71 
69***06441,71 
69 ***** 49081,71 
69 ***** 60041,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69***03431,71 
69***03431,71 
69 ***** 70421,71 
69 ***** 91991,71 
69 ***** 79281,71 
69***08001,71 
69 ***** 59461,71 
69 ***** 77431,71 
69 ***** 72041,71 
69 ***** 65401,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2486510 
24807100 
24790200 
247995 
248095 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων229 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας320 
Σύνολο SMS53,01 
Σύνολο602,01 
15 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
*************087915Τράπεζα Πειραιώς
************ 399850Τράπεζα Πειραιώς
************ 62355Τράπεζα Πειραιώς
************ 452320Τράπεζα Πειραιώς
12.4050ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.3010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2472310 
2475820 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 9781,71 
69 ***** 24091,71 
69***05211,71 
69 ***** 83641,71 
69 ***** 79281,71 
69 ***** 12351,71 
69 ***** 92111,71 
69 ***** 64551,71 
69 ***** 91621,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων150 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας30 
Σύνολο SMS15,39 
Σύνολο195,39 
14 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 80760,1Τράπεζα Πειραιώς
************ 924910Τράπεζα Πειραιώς
************ 54782Τράπεζα Πειραιώς
************ 222815Τράπεζα Πειραιώς
************ 19113Τράπεζα Πειραιώς
************ 31515Τράπεζα Πειραιώς
************ 25705Τράπεζα Πειραιώς
************ 491920Τράπεζα Πειραιώς
12.1750ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.0710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2650ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*********70005ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2456310 
2467620 
2467220 
246025 
246785 
246935 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 7461,71 
69 ***** 5041,71 
69 ***** 9061,71 
69 ***** 09371,71 
69 ***** 3321,71 
69 ***** 0941,71 
69 ***** 05641,71 
69 ***** 00121,71 
69 ***** 9061,71 
69 ***** 6551,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων215,1 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας65 
Σύνολο SMS17,1 
Σύνολο297,2 
13 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 17025Τράπεζα Πειραιώς
*************04185Τράπεζα Πειραιώς
************ 544610Τράπεζα Πειραιώς
************ 52115Τράπεζα Πειραιώς
************ 11065Τράπεζα Πειραιώς
************ 855320Τράπεζα Πειραιώς
************ 4209100Τράπεζα Πειραιώς
************ 390810Τράπεζα Πειραιώς
************ 849750Τράπεζα Πειραιώς
************ 769330Τράπεζα Πειραιώς
************ 37245Τράπεζα Πειραιώς
21.2320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.565ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.5110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.20200ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
05.2420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.0550ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*********500020ALPHA BANK
*********5000100ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2444610 
2444520 
2446020 
2449520 
2449620 
2449920 
2455625 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 03531,71 
69 ***** 8771,71 
69 ***** 1641,71 
69 ***** 9371,71 
69 ***** 6711,71 
69 ***** 4451,71 
69 ***** 5761,71 
69 ***** 1481,71 
69 ***** 6791,71 
69 ***** 5701,71 
69 ***** 8531,71 
69 ***** 8531,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 3811,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων670 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας135 
Σύνολο SMS35,91 
Σύνολο840,91 
12 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 363610Τράπεζα Πειραιώς
************ 502910Τράπεζα Πειραιώς
************ 494310Τράπεζα Πειραιώς
************ 522720Τράπεζα Πειραιώς
************ 479750Τράπεζα Πειραιώς
************ 966910Τράπεζα Πειραιώς
************ 396420Τράπεζα Πειραιώς
************ 83553Τράπεζα Πειραιώς
************ 59385Τράπεζα Πειραιώς
************ 48455Τράπεζα Πειραιώς
************ 85203Τράπεζα Πειραιώς
************ 8450160Τράπεζα Πειραιώς
************ 211710Τράπεζα Πειραιώς
************ 41955Τράπεζα Πειραιώς
22.01100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.4020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.1940ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.1150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.5816,64ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.5520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.052ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.1920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.3210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.3610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.1510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.3410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.0520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.1910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*********600050ALPHA BANK
*********200020ALPHA BANK
*********200040ALPHA BANK
*********60005ALPHA BANK
*********700010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
*********423425 
*********423450 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2427710 
2427810 
2436910 
2439110 
2428215 
2428420 
2428620 
2442320 
2442620 
242855 
242905 
2428750 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 7451,71 
69 ***** 5511,71 
69 ***** 5511,71 
69 ***** 5511,71 
69 ***** 0001,71 
69 ***** 4841,71 
69 ***** 5901,71 
69 ***** 4891,71 
69 ***** 2241,71 
69 ***** 2621,71 
69 ***** 2321,71 
69 ***** 7251,71 
69 ***** 2821,71 
69 ***** 5061,71 
69 ***** 2941,71 
69 ***** 0951,71 
69 ***** 6161,71 
69 ***** 6161,71 
69 ***** 6331,71 
69 ***** 5071,71 
69 ***** 3181,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων804,64 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας195 
Σύνολο SMS35,91 
Σύνολο1035,55 
9/7/2022 – 10/7/2022 – 11/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 508715Τράπεζα Πειραιώς
************ 73655Τράπεζα Πειραιώς
*************000310Τράπεζα Πειραιώς
************ 29265,34Τράπεζα Πειραιώς
************ 747120Τράπεζα Πειραιώς
************ 486810Τράπεζα Πειραιώς
************ 155425Τράπεζα Πειραιώς
*************054450Τράπεζα Πειραιώς
************ 455440Τράπεζα Πειραιώς
************ 476812Τράπεζα Πειραιώς
************ 148712Τράπεζα Πειραιώς
************ 1349100Τράπεζα Πειραιώς
************ 685310Τράπεζα Πειραιώς
************ 44841Τράπεζα Πειραιώς
************ 98985Τράπεζα Πειραιώς
************ 950620Τράπεζα Πειραιώς
************ 711010Τράπεζα Πειραιώς
************ 162620Τράπεζα Πειραιώς
************ 784320Τράπεζα Πειραιώς
************ 390420Τράπεζα Πειραιώς
************ 905050Τράπεζα Πειραιώς
************ 77095Τράπεζα Πειραιώς
************ 497920Τράπεζα Πειραιώς
************ 874125Τράπεζα Πειραιώς
************ 201920Τράπεζα Πειραιώς
************ 52665Τράπεζα Πειραιώς
************ 53955Τράπεζα Πειραιώς
22.395ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.445ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.275ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.0110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.3650ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.2425ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.5910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
06.414,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
02.582,98ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.4620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.5610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.555ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.4225ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.535ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.395ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.4215ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.2010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.30150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.2310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.5720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*********100020ALPHA BANK
*********800020ALPHA BANK
*********600050ALPHA BANK
*********800010ALPHA BANK
*********400020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2426010 
2413510 
2421710 
2423310 
2425010 
2420210 
2422210 
2425410 
2413920 
2423420 
2427220 
2413420 
242675 
2426350 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 6061,71 
69 ***** 7611,71 
69 ***** 4531,71 
69 ***** 3791,71 
69 ***** 80871,71 
69 ***** 32931,71 
69 ***** 67641,71 
69 ***** 57681,71 
69 ***** 42371,71 
69 ***** 46331,71 
69 ***** 60341,71 
69***02331,71 
69 ***** 60401,71 
69 ***** 35661,71 
69 ***** 31371,71 
69 ***** 13001,71 
69 ***** 10161,71 
69 ***** 65001,71 
69 ***** 82981,71 
69 ***** 82981,71 
69 ***** 82811,71 
69 ***** 81901,71 
69 ***** 67161,71 
69 ***** 62891,71 
69 ***** 62891,71 
69 ***** 62891,71 
69 ***** 43831,71 
69 ***** 28521,71 
69 ***** 84441,71 
69 ***** 86541,71 
69 ***** 86541,71 
69 ***** 86541,71 
69 ***** 86541,71 
69 ***** 97861,71 
69 ***** 60251,71 
69 ***** 60251,71 
69 ***** 60251,71 
69 ***** 60251,71 
69 ***** 60251,71 
69 ***** 0251,71 
69 ***** 32561,71 
69 ***** 39861,71 
69 ***** 77301,71 
69 ***** 77301,71 
69 ***** 77301,71 
69 ***** 77301,71 
69 ***** 77301,71 
69 ***** 27711,71 
69 ***** 27711,71 
69 ***** 27711,71 
69 ***** 53701,71 
69***05551,71 
69 ***** 62531,71 
69 ***** 79371,71 
69 ***** 53001,71 
69 ***** 53001,71 
69 ***** 91441,71 
69 ***** 80681,71 
69 ***** 72761,71 
69 ***** 17621,71 
69 ***** 47591,71 
69 ***** 20691,71 
69***03031,71 
69***03031,71 
69 ***** 71701,71 
69 ***** 23551,71 
69***08311,71 
69 ***** 50271,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1052,82 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας215 
Σύνολο SMS116,28 
Σύνολο1384,1 
8 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 65195Τράπεζα Πειραιώς
************ 522410Τράπεζα Πειραιώς
************ 449615Τράπεζα Πειραιώς
************ 12855Τράπεζα Πειραιώς
************ 664710Τράπεζα Πειραιώς
************ 41102Τράπεζα Πειραιώς
************ 15656Τράπεζα Πειραιώς
************ 664715Τράπεζα Πειραιώς
************ 646610Τράπεζα Πειραιώς
*************013230Τράπεζα Πειραιώς
************ 56415Τράπεζα Πειραιώς
************ 470025Τράπεζα Πειραιώς
************ 796670Τράπεζα Πειραιώς
************ 437810Τράπεζα Πειραιώς
*************036910Τράπεζα Πειραιώς
************ 96413Τράπεζα Πειραιώς
************ 83845Τράπεζα Πειραιώς
************ 845610Τράπεζα Πειραιώς
************ 700910Τράπεζα Πειραιώς
************ 374910Τράπεζα Πειραιώς
************ 817610Τράπεζα Πειραιώς
19.085ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.4525ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.2340ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.2110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.5224ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.145ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.3225ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.035ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*********573930ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*********224850ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*********1437100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************06f90810VIVA WALLET
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2410910 
2408410 
2411610 
2412010 
2410215 
2407920 
2408520 
2409220 
2406420 
240675 
2412450 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 03381,71 
69 ***** 03381,71 
69 ***** 03381,71 
69 ***** 03381,71 
69 ***** 16611,71 
69 ***** 79281,71 
69 ***** 73241,71 
69 ***** 75501,71 
69 ***** 99751,71 
69 ***** 86051,71 
69 ***** 76511,71 
69 ***** 13351,71 
69 ***** 63671,71 
69 ***** 53001,71 
69 ***** 53521,71 
69 ***** 55571,71 
69 ***** 28771,71 
69 ***** 39331,71 
69 ***** 39331,71 
69 ***** 39331,71 
69 ***** 01011,71 
69 ***** 46901,71 
69 ***** 84451,71 
69 ***** 71031,71 
69 ***** 76261,71 
69 ***** 15931,71 
69 ***** 15931,71 
69 ***** 06451,71 
69 ***** 03591,71 
69 ***** 05531,71 
69 ***** 65791,71 
69 ***** 65791,71 
69 ***** 65791,71 
69 ***** 65791,71 
69 ***** 65791,71 
69 ***** 50851,71 
69 ***** 94581,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων595 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας190 
Σύνολο SMS63,27 
Σύνολο848,27 
7 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 912925Τράπεζα Πειραιώς
************ 169310Τράπεζα Πειραιώς
************ 588710Τράπεζα Πειραιώς
************ 39549,39Τράπεζα Πειραιώς
************ 882220Τράπεζα Πειραιώς
************ 532615Τράπεζα Πειραιώς
************ 95335Τράπεζα Πειραιώς
************ 177820Τράπεζα Πειραιώς
*************04874Τράπεζα Πειραιώς
22.391,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.355ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.4515ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.2640ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.2320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.4310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.1410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.3760ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.0310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.3220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.0810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*********200020ALPHA BANK
*********800010ALPHA BANK
*********700050ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
*********20124,02 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2396210 
2396910 
2397210 
24043100 
2405415 
2395920 
24025250 
2404735 
240465 
240445 
   
SMS  
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 94221,71 
69 ***** 52581,71 
69 ***** 98501,71 
69 ***** 80991,71 
69 ***** 93221,71 
69 ***** 59621,71 
69 ***** 36691,71 
69 ***** 79411,71 
69 ***** 67891,71 
69 ***** 68621,71 
69 ***** 82951,71 
69 ***** 18111,71 
69 ***** 33961,71 
69 ***** 07341,71 
69 ***** 52511,71 
69 ***** 20701,71 
69 ***** 06161,71 
69 ***** 38291,71 
69 ***** 80391,71 
69 ***** 86061,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων399,89 
Συνολική πληρωμή RF4,02 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας460 
Σύνολο SMS34,2 
Σύνολο898,11 
6 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 73104Τράπεζα Πειραιώς
************ 978324,12Τράπεζα Πειραιώς
15.495ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.3420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.3220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.0320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.0910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.0410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.1120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.5810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
02.3510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.4510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*********138350ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2380510 
2394440 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 14761,71 
69 ***** 13941,71 
69 ***** 13891,71 
69 ***** 42211,71 
69 ***** 71881,71 
69 ***** 88091,71 
69 ***** 62011,71 
69 ***** 76811,71 
69 ***** 54761,71 
69 ***** 88011,71 
69 ***** 27961,71 
69 ***** 44421,71 
69***09601,71 
69 ***** 28781,71 
69 ***** 11741,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων213,12 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας50 
Σύνολο SMS23,94 
Σύνολο287,06 
5 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 615210Τράπεζα Πειραιώς
************ 11960Τράπεζα Πειραιώς
************ 74085Τράπεζα Πειραιώς
************ 127750Τράπεζα Πειραιώς
************ 932310Τράπεζα Πειραιώς
************ 985650Τράπεζα Πειραιώς
************ 59866Τράπεζα Πειραιώς
************ 14850Τράπεζα Πειραιώς
************ 310150Τράπεζα Πειραιώς
************ 407050Τράπεζα Πειραιώς
************ 665010Τράπεζα Πειραιώς
************ 576750Τράπεζα Πειραιώς
22.4610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.4925ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.235ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.4320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.5810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
07.451ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
06.4210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
02.4430ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*********600010ALPHA BANK
  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2378310 
2352610 
2377814 
2353020 
235435 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69***00221,71 
69 ***** 46411,71 
69 ***** 64771,71 
69 ***** 60171,71 
69 ***** 24031,71 
69 ***** 81991,71 
69 ***** 64341,71 
69 ***** 12351,71 
69 ***** 19401,71 
69 ***** 43321,71 
69 ***** 88491,71 
69 ***** 18521,71 
69 ***** 40391,71 
69***09781,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων522 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας59 
Σύνολο SMS23,94 
Σύνολο604,94 
2/7/2022 – 3/7/2022 – 4/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 328425Τράπεζα Πειραιώς
************ 7930Τράπεζα Πειραιώς
************ 29253Τράπεζα Πειραιώς
************ 731150Τράπεζα Πειραιώς
************ 017210Τράπεζα Πειραιώς
************ 344420Τράπεζα Πειραιώς
************ 886930Τράπεζα Πειραιώς
************ 801215Τράπεζα Πειραιώς
************ 38635Τράπεζα Πειραιώς
************ 758410Τράπεζα Πειραιώς
************ 292120Τράπεζα Πειραιώς
************ 4471300Τράπεζα Πειραιώς
************ 434420Τράπεζα Πειραιώς
************ 292610Τράπεζα Πειραιώς
************ 651920Τράπεζα Πειραιώς
************ 593910Τράπεζα Πειραιώς
************ 098310Τράπεζα Πειραιώς
************ 064222,02Τράπεζα Πειραιώς
************ 907710Τράπεζα Πειραιώς
*********603930008ALPHA BANK
*********6037500010ALPHA BANK
*********6027200051,75ALPHA BANK
*********9684500012ALPHA BANK
*********6021000030ALPHA BANK
*********6015400015ALPHA BANK
*********601110003ALPHA BANK
23: 2910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23: 242,59ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21: 445ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20: 085ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15: 165ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13: 5010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12: 355ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11: 5830ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11: 2520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
1: 047ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22: 2320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20: 031,73ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18: 5315ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15: 5820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
1: 31100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
233425ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
2336950ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 9190100 
************ 9063100 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2332710 
23367100 
2330420 
235095 
2329150 
2329750 
2351750 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 2081,71 
69 ***** 5341,71 
69 ***** 3351,71 
69 ***** 5411,71 
69 ***** 4481,71 
69 ***** 7461,71 
69 ***** 2061,71 
69 ***** 3361,71 
69 ***** 1441,71 
69 ***** 7591,71 
69 ***** 5511,71 
69 ***** 2591,71 
69 ***** 5501,71 
69 ***** 7571,71 
69 ***** 0041,71 
69 ***** 0041,71 
69 ***** 0041,71 
69 ***** 7461,71 
69 ***** 3651,71 
69 ***** 0471,71 
69 ***** 0311,71 
69 ***** 4351,71 
69 ***** 8361,71 
69 ***** 3161,71 
69 ***** 8101,71 
69 ***** 2421,71 
69 ***** 0201,71 
69 ***** 6441,71 
69 ***** 0581,71 
69 ***** 6401,71 
69 ***** 0731,71 
69 ***** 3151,71 
69 ***** 7271,71 
69 ***** 0651,71 
69 ***** 4171,71 
69 ***** 7061,71 
69 ***** 1001,71 
69 ***** 8361,71 
69 ***** 1441,71 
69 ***** 1441,71 
69 ***** 9651,71 
69 ***** 6111,71 
69 ***** 8301,71 
69 ***** 8301,71 
69 ***** 8301,71 
69 ***** 8301,71 
69 ***** 8301,71 
69 ***** 2081,71 
69 ***** 5341,71 
69 ***** 3351,71 
69 ***** 5411,71 
69 ***** 4481,71 
69 ***** 7461,71 
69 ***** 2061,71 
69 ***** 3361,71 
69 ***** 1441,71 
69 ***** 7591,71 
69 ***** 5511,71 
69 ***** 2591,71 
69 ***** 5501,71 
69 ***** 7571,71 
69 ***** 0041,71 
69 ***** 0041,71 
69 ***** 0041,71 
69 ***** 7461,71 
69 ***** 3651,71 
69 ***** 0471,71 
69 ***** 0311,71 
69 ***** 4351,71 
69 ***** 8361,71 
69 ***** 3161,71 
69 ***** 8101,71 
69 ***** 2421,71 
69 ***** 0201,71 
69 ***** 6441,71 
69 ***** 0581,71 
69 ***** 5941,71 
69 ***** 5941,71 
69 ***** 3411,71 
69 ***** 1021,71 
69 ***** 4361,71 
69 ***** 2751,71 
69 ***** 6901,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1061,09 
Συνολική πληρωμή RF200 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας285 
Σύνολο SMS141,93 
Σύνολο1688,02 
1 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 33492,72
Τράπεζα Πειραιώς
************ 860030
Τράπεζα Πειραιώς
************ 04725
Τράπεζα Πειραιώς
************ 13155
Τράπεζα Πειραιώς
**************221010ALPHA BANK
**************531810ALPHA BANK
**************5339300ALPHA BANK
**************016620ALPHA BANK
23: 072000
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16: 2810
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15: 4720
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13: 2510
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13: 2510
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
9: 4625
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
9: 4010
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
8: 3820
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
233425
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2321310
Τράπεζα Πειραιώς
********-5374-****-a405-f30644cb65f720VIVA
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 14310 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2320310 
2321010 
2326410 
2325920 
2326520 
232705 
232745 
232765 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 4901.71 
69 ***** 1801.71 
69 ***** 7791.71 
69 ***** 5271.71 
69 ***** 9691.71 
69 ***** 5951.71 
69 ***** 9701.71 
69 ***** 7321.71 
69 ***** 3681.71 
69 ***** 9611.71 
69 ***** 4281.71 
69 ***** 0091.71 
69 ***** 8451.71 
69 ***** 9311.71 
69 ***** 2471.71 
69 ***** 2841.71 
69 ***** 8841.71 
69 ***** 8841.71 
en
X