Αναλυτική λίστα δωρεών για τον Ιωσήφ

Αρχική|Αναλυτική λίστα δωρεών για τον Ιωσήφ
8 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
*************020110Τράπεζα Πειραιώς
************ 664020Τράπεζα Πειραιώς
************ 906710Τράπεζα Πειραιώς
************ 98715Τράπεζα Πειραιώς
************ 794050Τράπεζα Πειραιώς
************ 586813Τράπεζα Πειραιώς
************ 596010Τράπεζα Πειραιώς
************ 246725Τράπεζα Πειραιώς
*************043220Τράπεζα Πειραιώς
20.5910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.30100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.03300ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.0410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.365ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.5720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.4310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.26100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2140ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.5630ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 700010ALPHA BANK
************ 400050ALPHA BANK
************ 900030ALPHA BANK
************ 900050ALPHA BANK
************ 400020ALPHA BANK
************ 600020ALPHA BANK
************ 300020ALPHA BANK
************ 900020ALPHA BANK
************ 100010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 46911,71 
69 ***** 73561,71 
69 ***** 44851,71 
69 ***** 64911,71 
69 ***** 94831,71 
69 ***** 49481,71 
69 ***** 49481,71 
69 ***** 49481,71 
69***05121,71 
69***05121,71 
69 ***** 17041,71 
69 ***** 11821,71 
69 ***** 47601,71 
69 ***** 25391,71 
69 ***** 32471,71 
69 ***** 27721,71 
69 ***** 90271,71 
69 ***** 59471,71 
69 ***** 11821,71 
69 ***** 42771,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2841410 
2845510 
2840120 
2857220 
284115 
2857750 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1018 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας115 
Σύνολο SMS34,2 
Σύνολο1167,2 
9 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 23675Τράπεζα Πειραιώς
*************044530Τράπεζα Πειραιώς
************ 92125Τράπεζα Πειραιώς
************ 686670Τράπεζα Πειραιώς
************ 260320Τράπεζα Πειραιώς
************ 455010Τράπεζα Πειραιώς
21.3510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.2420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.4610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.152,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.4015ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.5020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 6000100ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 4451,71 
69 ***** 7001,71 
69 ***** 3981,71 
69 ***** 9481,71 
69 ***** 8021,71 
69 ***** 4801,71 
69 ***** 3971,71 
69 ***** 1501,71 
69 ***** 8661,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2859220 
2865920 
2867120 
285915 
286785 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων317,5 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας70 
Σύνολο SMS15,39 
Σύνολο402,89 
10-11-12/09/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 293320Τράπεζα Πειραιώς
************ 668620Τράπεζα Πειραιώς
************ 93425Τράπεζα Πειραιώς
************ 661220Τράπεζα Πειραιώς
*************01757Τράπεζα Πειραιώς
************ 560810Τράπεζα Πειραιώς
************ 635820Τράπεζα Πειραιώς
************ 265710Τράπεζα Πειραιώς
************ 728240Τράπεζα Πειραιώς
************ 300020Τράπεζα Πειραιώς
************ 423515Τράπεζα Πειραιώς
************ 520850Τράπεζα Πειραιώς
************ 47083Τράπεζα Πειραιώς
************ 561250Τράπεζα Πειραιώς
************ 192150Τράπεζα Πειραιώς
22.2420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.244ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.237ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.362ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.3610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.4320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.3520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.375ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.2210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.3415ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.2120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.3550ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.2510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 60005ALPHA BANK
*************000050ALPHA BANK
************ 7000100ALPHA BANK
************ 400030ALPHA BANK
*************000030ALPHA BANK
************ 500020ALPHA BANK
*************00005ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 97341,71 
69 ***** 18001,71 
69 ***** 90591,71 
69 ***** 90591,71 
69***06531,71 
69***06531,71 
69 ***** 24901,71 
69 ***** 63541,71 
69 ***** 49651,71 
69 ***** 18581,71 
69 ***** 18581,71 
69 ***** 18581,71 
69 ***** 18581,71 
69 ***** 18581,71 
69 ***** 18581,71 
69 ***** 18581,71 
69 ***** 18581,71 
69 ***** 18581,71 
69 ***** 18581,71 
69 ***** 18581,71 
69 ***** 18581,71 
69 ***** 18531,71 
69 ***** 76401,71 
69 ***** 36501,71 
69 ***** 39351,71 
69 ***** 72991,71 
69 ***** 32401,71 
69 ***** 82491,71 
69 ***** 89491,71 
69 ***** 25871,71 
69 ***** 25871,71 
69 ***** 37731,71 
69 ***** 67271,71 
69 ***** 64401,71 
69 ***** 64401,71 
69 ***** 64401,71 
69 ***** 64401,71 
69 ***** 64401,71 
69 ***** 64401,71 
69 ***** 64401,71 
69 ***** 64401,71 
69 ***** 43171,71 
69 ***** 70391,71 
69 ***** 96811,71 
69 ***** 55491,71 
69 ***** 55491,71 
69 ***** 14351,71 
69 ***** 55271,71 
69 ***** 42191,71 
69 ***** 21581,71 
69 ***** 21581,71 
69 ***** 21581,71 
69 ***** 76131,71 
69 ***** 40501,71 
69 ***** 61891,71 
69 ***** 77351,71 
69 ***** 74411,71 
69 ***** 95941,71 
69 ***** 40901,71 
69 ***** 61701,71 
69***09781,71 
69 ***** 54571,71 
69 ***** 97221,71 
69 ***** 84871,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2868810 
2873010 
2874110 
2874210 
2883910 
2884010 
2871520 
2872820 
2883820 
287075 
287475 
288475 
2869150 
2869650 
2884550 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων773 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας285 
Σύνολο SMS109,44 
Σύνολο1167,44 
13 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 317950Τράπεζα Πειραιώς
************ 745510Τράπεζα Πειραιώς
*************035015Τράπεζα Πειραιώς
************ 745310Τράπεζα Πειραιώς
************ 508910Τράπεζα Πειραιώς
************ 27804Τράπεζα Πειραιώς
************ 892150Τράπεζα Πειραιώς
************ 747420Τράπεζα Πειραιώς
************ 929450Τράπεζα Πειραιώς
************ 272550Τράπεζα Πειραιώς
************ 83955Τράπεζα Πειραιώς
************ 62175Τράπεζα Πειραιώς
************ 38171Τράπεζα Πειραιώς
21.2010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.0820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.222,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.1920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.55200ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.475ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.095ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 700020ALPHA BANK
*************000030ALPHA BANK
************ 800030ALPHA BANK
************ 700020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 5115100ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 54791,71 
69 ***** 20521,71 
69 ***** 46581,71 
69 ***** 42341,71 
69 ***** 11821,71 
69 ***** 71671,71 
69 ***** 68481,71 
69 ***** 91961,71 
69 ***** 41651,71 
69 ***** 97031,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2885210 
2886410 
2894910 
2886520 
2885950 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων642,5 
Συνολική πληρωμή RF100 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας100 
Σύνολο SMS17,1 
Σύνολο859,6 
14 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 73655Τράπεζα Πειραιώς
************ 69187Τράπεζα Πειραιώς
************ 54225Τράπεζα Πειραιώς
************ 589610Τράπεζα Πειραιώς
************ 373915Τράπεζα Πειραιώς
************ 307210Τράπεζα Πειραιώς
21.5010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.443ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.5950ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 09.3320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.30100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.094,18ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 692530ALPHA BANK
************ 423720ALPHA BANK
************ 156530ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 66681,71 
69 ***** 39941,71 
69 ***** 58401,71 
69 ***** 96851,71 
69 ***** 20911,71 
69 ***** 20911,71 
69 ***** 20911,71 
69 ***** 20911,71 
69 ***** 20911,71 
69 ***** 20911,71 
69 ***** 20911,71 
69 ***** 38671,71 
69 ***** 37321,71 
69 ***** 12991,71 
69 ***** 41511,71 
69 ***** 90321,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2907010 
2896220 
2906020 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων339,18 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας50 
Σύνολο SMS27,36 
Σύνολο416,54 
15 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 408250Τράπεζα Πειραιώς
************ 521430Τράπεζα Πειραιώς
************ 344810Τράπεζα Πειραιώς
************ 68355Τράπεζα Πειραιώς
************ 282420Τράπεζα Πειραιώς
*************068750Τράπεζα Πειραιώς
************ 558610Τράπεζα Πειραιώς
************ 317820Τράπεζα Πειραιώς
************ 6773100Τράπεζα Πειραιώς
************ 210720Τράπεζα Πειραιώς
************ 52385Τράπεζα Πειραιώς
************ 818720Τράπεζα Πειραιώς
************ 797030Τράπεζα Πειραιώς
************ 417710Τράπεζα Πειραιώς
************ 46635Τράπεζα Πειραιώς
15.3225ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.0120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.3850ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
06.3010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.0850ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 700020ALPHA BANK
************ 900010ALPHA BANK
************ 1000150ALPHA BANK
************ 400040ALPHA BANK
************ 600050ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 956140ΔΙΑΣ
************ 312750ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 21231,71 
69 ***** 95151,71 
69 ***** 40951,71 
69 ***** 76381,71 
69 ***** 39491,71 
69 ***** 25321,71 
69 ***** 69031,71 
69 ***** 85501,71 
69 ***** 24451,71 
69 ***** 57831,71 
69 ***** 47711,71 
69 ***** 55831,71 
69 ***** 98881,71 
69 ***** 98881,71 
69 ***** 98881,71 
69 ***** 98881,71 
69 ***** 52451,71 
69 ***** 42841,71 
69 ***** 52451,71 
69 ***** 48091,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2907720 
2908120 
2909220 
2909620 
2920220 
2923220 
292375 
2912950 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων810 
Συνολική πληρωμή RF90 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας175 
Σύνολο SMS34,2 
Σύνολο1109,2 
16 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 81225Τράπεζα Πειραιώς
************ 538010Τράπεζα Πειραιώς
************ 74285Τράπεζα Πειραιώς
************ 720350Τράπεζα Πειραιώς
************ 293320Τράπεζα Πειραιώς
************ 669930Τράπεζα Πειραιώς
************ 85772Τράπεζα Πειραιώς
************ 613310Τράπεζα Πειραιώς
21: 385ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21: 3450ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14: 4620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14: 112ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12: 063ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11: 2130ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10: 1730ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*************000050ALPHA BANK
************ 20005ALPHA BANK
************ 80002ALPHA BANK
************ 500050ALPHA BANK
*************000020ALPHA BANK
************ 100010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 62691,71 
69 ***** 21051,71 
69***01591,71 
69 ***** 99581,71 
69 ***** 95721,71 
69 ***** 90381,71 
69 ***** 12311,71 
69 ***** 59041,71 
69 ***** 56261,71 
69 ***** 56261,71 
69 ***** 56261,71 
69 ***** 56261,71 
69 ***** 56261,71 
69 ***** 56261,71 
69 ***** 54291,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2925915 
2925820 
2934320 
2923850 
2932960 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων409 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας165 
Σύνολο SMS25,65 
Σύνολο599,65 
17-18-19/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 217850Τράπεζα Πειραιώς
************ 578820Τράπεζα Πειραιώς
************ 510020Τράπεζα Πειραιώς
************ 218610Τράπεζα Πειραιώς
************ 384120Τράπεζα Πειραιώς
************ 3202200Τράπεζα Πειραιώς
************ 654310Τράπεζα Πειραιώς
*************07262,4Τράπεζα Πειραιώς
************ 60947Τράπεζα Πειραιώς
************ 550410Τράπεζα Πειραιώς
************ 594110Τράπεζα Πειραιώς
************ 264415Τράπεζα Πειραιώς
************ 809010Τράπεζα Πειραιώς
************ 534350Τράπεζα Πειραιώς
************ 848110Τράπεζα Πειραιώς
************ 916520Τράπεζα Πειραιώς
************ 81675Τράπεζα Πειραιώς
************ 981720Τράπεζα Πειραιώς
************ 236110Τράπεζα Πειραιώς
************ 383220Τράπεζα Πειραιώς
************ 426020Τράπεζα Πειραιώς
************ 537620Τράπεζα Πειραιώς
************ 826025Τράπεζα Πειραιώς
************ 755210Τράπεζα Πειραιώς
************ 493420Τράπεζα Πειραιώς
************ 916015,97Τράπεζα Πειραιώς
************ 522410Τράπεζα Πειραιώς
************ 90275Τράπεζα Πειραιώς
************ 30345Τράπεζα Πειραιώς
20: 2210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19: 5325ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12: 5620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12: 2120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10: 366ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:1920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22: 3650ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19: 3050ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14: 4720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12: 47100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*00:3314ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*00:0550ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22: 2220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21: 5310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21: 4250ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15: 155ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10: 5810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:598ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*00:5350ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*00:4810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 800047ALPHA BANK
************ 10005ALPHA BANK
*************000015ALPHA BANK
************ 800020ALPHA BANK
************ 300015ALPHA BANK
************ 1000100ALPHA BANK
*************000020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 286920ΔΙΑΣ
*************069310ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 41941,71 
69 ***** 10161,71 
69 ***** 81901,71 
69 ***** 10111,71 
69 ***** 26811,71 
69***09001,71 
69***09001,71 
69 ***** 67521,71 
69 ***** 37921,71 
69 ***** 53511,71 
69 ***** 53511,71 
69***03551,71 
69 ***** 22871,71 
69 ***** 58351,71 
69 ***** 27101,71 
69 ***** 60891,71 
69 ***** 38211,71 
69 ***** 97611,71 
69 ***** 77921,71 
69 ***** 78351,71 
69 ***** 26011,71 
69 ***** 81071,71 
69 ***** 58131,71 
69 ***** 97031,71 
69 ***** 49671,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2938610 
2938810 
2952610 
2939420 
2939820 
2941220 
2942820 
2943320 
293815 
293895 
294415 
2937450 
2938450 
2941150 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1420,37 
Συνολική πληρωμή RF30 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας295 
Σύνολο SMS42,75 
Σύνολο1788,12 
20 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 450630Τράπεζα Πειραιώς
************ 916710Τράπεζα Πειραιώς
************ 607150Τράπεζα Πειραιώς
************ 212610Τράπεζα Πειραιώς
************ 666115Τράπεζα Πειραιώς
************ 738850Τράπεζα Πειραιώς
************ 364450Τράπεζα Πειραιώς
************ 92005Τράπεζα Πειραιώς
************ 78663Τράπεζα Πειραιώς
22: 2310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20: 3515ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19: 555ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18: 3530ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13: 3630ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10: 3020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:3850ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 400010ALPHA BANK
************ 600010ALPHA BANK
************ 457510ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***03561,71 
69***03561,71 
69 ***** 74401,71 
69 ***** 74101,71 
69 ***** 10081,71 
69 ***** 24331,71 
69 ***** 24331,71 
69 ***** 24331,71 
69 ***** 24331,71 
69 ***** 24331,71 
69 ***** 24331,71 
69 ***** 24331,71 
69 ***** 24331,71 
69 ***** 67721,71 
69***02881,71 
69 ***** 52721,71 
69 ***** 83461,71 
69 ***** 20041,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2953310 
2958110 
2959710 
2954420 
2954230 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων413 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας80 
Σύνολο SMS30,78 
Σύνολο523,78 
21 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 77875Τράπεζα Πειραιώς
************ 22907Τράπεζα Πειραιώς
************ 237450Τράπεζα Πειραιώς
************ 589815Τράπεζα Πειραιώς
************ 344420Τράπεζα Πειραιώς
************ 649215Τράπεζα Πειραιώς
16: 0110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15: 2610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15: 1620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14: 0320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12: 35100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10: 0910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*01:21100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*00:4810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*00:185ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 30005ALPHA BANK
************ 700020ALPHA BANK
************ 50005ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 58871,71 
69 ***** 79981,71 
69 ***** 72331,71 
69 ***** 75101,71 
69 ***** 15091,71 
69 ***** 45181,71 
69 ***** 45181,71 
69 ***** 45181,71 
69 ***** 45181,71 
69 ***** 23041,71 
69 ***** 25391,71 
69 ***** 12151,71 
69 ***** 25921,71 
69 ***** 36091,71 
69 ***** 50691,71 
69 ***** 59401,71 
69 ***** 91411,71 
69 ***** 15291,71 
69 ***** 42111,71 
69 ***** 72771,71 
69 ***** 19811,71 
69 ***** 19811,71 
69 ***** 72101,71 
69 ***** 91411,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2969910 
2972110 
2972410 
2972610 
2973010 
2970420 
2972820 
2971230 
296895 
297155 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων427 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας130 
Σύνολο SMS41,04 
Σύνολο598,04 
23 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 76215Τράπεζα Πειραιώς
30023100ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 11821,71 
69 ***** 80811,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3000910 
3000310 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων105 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο128,42 
24-25-26/9/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 729810Τράπεζα Πειραιώς
20: 2710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 44991,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3015410 
3006620 
3016920 
3011225 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων20 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας75 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο96,71 
27 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
*************088610Τράπεζα Πειραιώς
************ 16262,5Τράπεζα Πειραιώς
20: 5510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 200020ALPHA BANK
************ 7000100ALPHA BANK
************ 200020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 21931,71 
69 ***** 20521,71 
69 ***** 40481,71 
69 ***** 27101,71 
69 ***** 37441,71 
69 ***** 70361,71 
69 ***** 81581,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3030420 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων162,5 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο SMS11,97 
Σύνολο194,47 
28 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 91663Τράπεζα Πειραιώς
************ 665650Τράπεζα Πειραιώς
************ 620220Τράπεζα Πειραιώς
************ 109420Τράπεζα Πειραιώς
************ 399220Τράπεζα Πειραιώς
************ 10001ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3033310 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων114 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας10 
Σύνολο124 
29 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 16855Τράπεζα Πειραιώς
19: 1110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15: 54480ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14: 4140ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12: 5914ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 10001ALPHA BANK
************ 300020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 85101,71 
69 ***** 82321,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3059210 
3059420 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων570 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας30 
Σύνολο603,42 
30 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 28171,71 
69 ***** 24691,71 
69 ***** 41641,71 
69 ***** 34731,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3064410 
3064130 
3062450 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS6,84 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας90 
Σύνολο96,84 
7 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 651450Τράπεζα Πειραιώς
************ 345420Τράπεζα Πειραιώς
************ 39915Τράπεζα Πειραιώς
*************054625Τράπεζα Πειραιώς
************ 513220Τράπεζα Πειραιώς
************ 446810Τράπεζα Πειραιώς
************ 761610Τράπεζα Πειραιώς
************ 372410Τράπεζα Πειραιώς
************ 3076100Τράπεζα Πειραιώς
************ 114850Τράπεζα Πειραιώς
************ 743650Τράπεζα Πειραιώς
************ 578615Τράπεζα Πειραιώς
************ 996520Τράπεζα Πειραιώς
************ 783032,99Τράπεζα Πειραιώς
*************047310Τράπεζα Πειραιώς
************ 921420Τράπεζα Πειραιώς
************ 255650Τράπεζα Πειραιώς
************ 67065Τράπεζα Πειραιώς
23.195ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.5820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.3610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.5250ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.353,86ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.2750ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.1520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.337ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.3450ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.0420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 09.5220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.016ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 100020ALPHA BANK
*************000050ALPHA BANK
*************0000100ALPHA BANK
************ 100020ALPHA BANK
************ 200030ALPHA BANK
************ 10005ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 817910ΔΙΑΣ
************ 741110ΔΙΑΣ
*************00052,5ΔΙΑΣ
************ 614150ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 46761,71 
69 ***** 65111,71 
69 ***** 45841,71 
69 ***** 83471,71 
69***06921,71 
69 ***** 90291,71 
69 ***** 62721,71 
69 ***** 66781,71 
69 ***** 84551,71 
69***00321,71 
69 ***** 38451,71 
69 ***** 87031,71 
69***03291,71 
69 ***** 82821,71 
69 ***** 91931,71 
69 ***** 80721,71 
69 ***** 53451,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2828020 
2830020 
2836920 
2838830 
283904 
282955 
283825 
2827750 
2828150 
2830450 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων72,5 
Συνολική πληρωμή RF72,5 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας254 
Σύνολο SMS29,07 
Σύνολο428,07 

 

 

6 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 22652,5Τράπεζα Πειραιώς
************ 728820Τράπεζα Πειραιώς
************ 236140Τράπεζα Πειραιώς
************ 172520Τράπεζα Πειραιώς
************ 436810Τράπεζα Πειραιώς
************ 211410Τράπεζα Πειραιώς
************ 124320Τράπεζα Πειραιώς
************ 30865Τράπεζα Πειραιώς
************ 45975Τράπεζα Πειραιώς
*************040515Τράπεζα Πειραιώς
************ 334810Τράπεζα Πειραιώς
************ 6598100Τράπεζα Πειραιώς
************ 570310,1Τράπεζα Πειραιώς
************ 984020Τράπεζα Πειραιώς
************ 610430Τράπεζα Πειραιώς
************ 809250Τράπεζα Πειραιώς
22.19100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.5120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.5510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.2420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.4310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.0710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.003ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.322ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.3420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.41100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.4120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.41100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.3710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*************000010ALPHA BANK
2818210,55ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 564320ΔΙΑΣ
************ 982620ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 70241,71 
69 ***** 76561,71 
69 ***** 44141,71 
69 ***** 16361,71 
69***06341,71 
69***06341,71 
69 ***** 34401,71 
69***03991,71 
69***01891,71 
69***01891,71 
69***01891,71 
69 ***** 74351,71 
69 ***** 64101,71 
69 ***** 92691,71 
69 ***** 24021,71 
69 ***** 77961,71 
69 ***** 17751,71 
69 ***** 61871,71 
69 ***** 86891,71 
69 ***** 88471,71 
69 ***** 72721,71 
69 ***** 41921,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2824020 
2815320 
2815520 
2815920 
2816120 
2818620 
2824420 
2816725 
2827440 
282585 
2816850 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων823,15 
Συνολική πληρωμή RF40 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας260 
Σύνολο SMS37,62 
Σύνολο1160,77 
03-04-05/09/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 78684,1Τράπεζα Πειραιώς
************ 688350Τράπεζα Πειραιώς
************ 484150Τράπεζα Πειραιώς
************ 62175Τράπεζα Πειραιώς
************ 417730Τράπεζα Πειραιώς
************ 241210Τράπεζα Πειραιώς
************ 804410Τράπεζα Πειραιώς
*************048520Τράπεζα Πειραιώς
************ 513620Τράπεζα Πειραιώς
************ 216110Τράπεζα Πειραιώς
************ 16645Τράπεζα Πειραιώς
************ 192410Τράπεζα Πειραιώς
************ 513410Τράπεζα Πειραιώς
************ 681950Τράπεζα Πειραιώς
************ 722510Τράπεζα Πειραιώς
************ 69755,77Τράπεζα Πειραιώς
************ 311510Τράπεζα Πειραιώς
************ 86705Τράπεζα Πειραιώς
************ 789420Τράπεζα Πειραιώς
************ 660015Τράπεζα Πειραιώς
*************01944Τράπεζα Πειραιώς
************ 622715Τράπεζα Πειραιώς
************ 44215Τράπεζα Πειραιώς
************ 24505Τράπεζα Πειραιώς
************ 90665Τράπεζα Πειραιώς
************ 17605Τράπεζα Πειραιώς
************ 670620Τράπεζα Πειραιώς
************ 138915Τράπεζα Πειραιώς
************ 355530Τράπεζα Πειραιώς
************ 98095Τράπεζα Πειραιώς
************ 892610Τράπεζα Πειραιώς
************ 544717Τράπεζα Πειραιώς
************ 52336Τράπεζα Πειραιώς
************ 210925Τράπεζα Πειραιώς
*************095720Τράπεζα Πειραιώς
************ 57055Τράπεζα Πειραιώς
************ 985120Τράπεζα Πειραιώς
************ 125020Τράπεζα Πειραιώς
************ 108340Τράπεζα Πειραιώς
23.205ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.1550ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.0310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.3850ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.245ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.2850ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.248ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.2020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.5910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.355,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.5010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.1410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.245ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.0115ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.1810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.024,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.0510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.205ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.3620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.2750ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.016ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.1310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.1715ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.0116,16ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.415ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.4150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.0510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.4410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.0610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.443ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.4110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.2810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.1420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.5720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.3110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 300020ALPHA BANK
************ 800010ALPHA BANK
************ 5000300ALPHA BANK
************ 300010ALPHA BANK
************ 300010ALPHA BANK
************ 600020ALPHA BANK
************ 50005ALPHA BANK
************ 600020ALPHA BANK
************ 900020ALPHA BANK
************ 10005ALPHA BANK
************ 200050ALPHA BANK
2790820ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 789020ΔΙΑΣ
************ 530120ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 37321,71 
69 ***** 23061,71 
69 ***** 42631,71 
69 ***** 60251,71 
69 ***** 60251,71 
69 ***** 60251,71 
69 ***** 60251,71 
69 ***** 60251,71 
69 ***** 60251,71 
69 ***** 60251,71 
69 ***** 60251,71 
69 ***** 60251,71 
69 ***** 33771,71 
69***06551,71 
69 ***** 50061,71 
69 ***** 60351,71 
69 ***** 55901,71 
69 ***** 55901,71 
69 ***** 55901,71 
69 ***** 55901,71 
69 ***** 66511,71 
69 ***** 78981,71 
69 ***** 89771,71 
69 ***** 70081,71 
69 ***** 43111,71 
69 ***** 86771,71 
69 ***** 60051,71 
69***09501,71 
69***09501,71 
69***09501,71 
69***09501,71 
69***09501,71 
69 ***** 48341,71 
69 ***** 43281,71 
69 ***** 90281,71 
69 ***** 50141,71 
69 ***** 35361,71 
69 ***** 18121,71 
69 ***** 12081,71 
69***09881,71 
69 ***** 72211,71 
69***07821,71 
69***05001,71 
69 ***** 16491,71 
69 ***** 87031,71 
69 ***** 39121,71 
69 ***** 16681,71 
69 ***** 16681,71 
69***05121,71 
69 ***** 91201,71 
69 ***** 46891,71 
69***08501,71 
69 ***** 87141,71 
69 ***** 87141,71 
69 ***** 87141,71 
69 ***** 87141,71 
69 ***** 87141,71 
69 ***** 87141,71 
69 ***** 80091,71 
69 ***** 38301,71 
69 ***** 38301,71 
69 ***** 88331,71 
69 ***** 26691,71 
69 ***** 77591,71 
69 ***** 60021,71 
69 ***** 60021,71 
69 ***** 60021,71 
69***07661,71 
69***02491,71 
69 ***** 75481,71 
69 ***** 47611,71 
69 ***** 41021,71 
69 ***** 95211,71 
69***02571,71 
69 ***** 63841,71 
69 ***** 51431,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2788510 
2791110 
2793210 
2797710 
2798910 
2811810 
2813310 
2813610 
279562 
2786520 
2786620 
2793920 
2794820 
2796420 
2796620 
2812820 
278933 
279065 
279295 
279345 
279475 
281065 
281345 
2795450 
2799150 
2813050 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1680,03 
Συνολική πληρωμή RF40 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας405 
Σύνολο SMS129,96 
Σύνολο2254,99 
2 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 609120Τράπεζα Πειραιώς
************ 493410Τράπεζα Πειραιώς
************ 160510Τράπεζα Πειραιώς
************ 751920Τράπεζα Πειραιώς
************ 690520Τράπεζα Πειραιώς
************ 83953Τράπεζα Πειραιώς
************ 23845Τράπεζα Πειραιώς
************ 814410Τράπεζα Πειραιώς
*************022410Τράπεζα Πειραιώς
************ 638710Τράπεζα Πειραιώς
************ 44211Τράπεζα Πειραιώς
*************07443Τράπεζα Πειραιώς
************ 60968Τράπεζα Πειραιώς
************ 142330Τράπεζα Πειραιώς
************ 874110Τράπεζα Πειραιώς
************ 641820Τράπεζα Πειραιώς
************ 618220Τράπεζα Πειραιώς
************ 476520Τράπεζα Πειραιώς
************ 821325Τράπεζα Πειραιώς
************ 470910Τράπεζα Πειραιώς
************ 183010Τράπεζα Πειραιώς
************ 666520Τράπεζα Πειραιώς
************ 146120Τράπεζα Πειραιώς
************ 745720Τράπεζα Πειραιώς
************ 56875Τράπεζα Πειραιώς
************ 278320Τράπεζα Πειραιώς
************ 764420Τράπεζα Πειραιώς
************ 734530Τράπεζα Πειραιώς
18.5275ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.0410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.20200ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.4920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.405ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.105ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.445ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.0910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.5610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.254,86ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.23200ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.1920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 07.3820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 07.0525ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 06.0525ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 02.4240ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 00.1950ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 800020ALPHA BANK
************ 700020ALPHA BANK
************ 40005ALPHA BANK
************ 700010ALPHA BANK
************ 600050ALPHA BANK
************ 20005ALPHA BANK
************ 70005ALPHA BANK
27801100ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 46007ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 58091,71 
69 ***** 11941,71 
69 ***** 43711,71 
69 ***** 31571,71 
69 ***** 50351,71 
69 ***** 38161,71 
69 ***** 36531,71 
69 ***** 81761,71 
69 ***** 47321,71 
69 ***** 52321,71 
69***08331,71 
69 ***** 34231,71 
69***02151,71 
69 ***** 96571,71 
69 ***** 12841,71 
69 ***** 12841,71 
69 ***** 75511,71 
69 ***** 53081,71 
69 ***** 87621,71 
69 ***** 78551,71 
69 ***** 78551,71 
69 ***** 78551,71 
69 ***** 78551,71 
69 ***** 43631,71 
69 ***** 43631,71 
69 ***** 10421,71 
69 ***** 47491,71 
69 ***** 24301,71 
69***05371,71 
69 ***** 34261,71 
69 ***** 46971,71 
69 ***** 21731,71 
69 ***** 73191,71 
69 ***** 79401,71 
69 ***** 79401,71 
69 ***** 60761,71 
69 ***** 34701,71 
69 ***** 50931,71 
69 ***** 83641,71 
69 ***** 26911,71 
69 ***** 82821,71 
69 ***** 42881,71 
69 ***** 88411,71 
69 ***** 11221,71 
69 ***** 31361,71 
69 ***** 27271,71 
69 ***** 50021,71 
69 ***** 81451,71 
69 ***** 81451,71 
69 ***** 45041,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2777310 
2777410 
2777710 
2777910 
2783620 
2776620 
2778220 
2779820 
2779920 
2783520 
2784320 
27849200 
2776430 
277625 
278245 
2784250 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1349,86 
Συνολική πληρωμή RF7 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας470 
Σύνολο SMS85,5 
Σύνολο1912,36 
1 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 67045Τράπεζα Πειραιώς
************ 128620Τράπεζα Πειραιώς
************ 280420Τράπεζα Πειραιώς
*************045710Τράπεζα Πειραιώς
************ 131620Τράπεζα Πειραιώς
************ 823880Τράπεζα Πειραιώς
************ 66462Τράπεζα Πειραιώς
************ 179950Τράπεζα Πειραιώς
*************026320Τράπεζα Πειραιώς
************ 44860,1Τράπεζα Πειραιώς
************ 580240Τράπεζα Πειραιώς
************ 99775Τράπεζα Πειραιώς
************ 801020Τράπεζα Πειραιώς
************ 111820Τράπεζα Πειραιώς
************ 519610Τράπεζα Πειραιώς
************ 232110Τράπεζα Πειραιώς
************ 879710Τράπεζα Πειραιώς
************ 812915Τράπεζα Πειραιώς
************ 287710Τράπεζα Πειραιώς
************ 192650Τράπεζα Πειραιώς
************ 634010Τράπεζα Πειραιώς
************ 704010Τράπεζα Πειραιώς
************ 64235Τράπεζα Πειραιώς
************ 519950Τράπεζα Πειραιώς
22.525ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.29100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.2410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.4714,79ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.2560ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.2015ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.4310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.4150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 19.0215ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 19.01150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.5810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.16100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.4610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.0610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.0810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.5910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.225ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.1430ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.0530ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.5610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.5350ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.1520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.065ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.5050ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.4430ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 09.3810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 200010ALPHA BANK
************ 9000100ALPHA BANK
*************00005ALPHA BANK
************ 400020ALPHA BANK
************ 800010ALPHA BANK
************ 100010ALPHA BANK
************ 300020ALPHA BANK
************ 400050ALPHA BANK
2763720,85ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
2763620,85ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 249110ΔΙΑΣ
************ 187720ΔΙΑΣ
************ 8343250ΔΙΑΣ
************ 567410ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***00821,71 
69***00821,71 
69 ***** 57861,71 
69 ***** 69571,71 
69 ***** 68151,71 
69 ***** 83131,71 
69 ***** 83131,71 
69 ***** 83131,71 
69 ***** 83131,71 
69 ***** 83131,71 
69 ***** 99421,71 
69 ***** 67971,71 
69 ***** 58971,71 
69 ***** 54001,71 
69 ***** 54001,71 
69 ***** 54001,71 
69 ***** 54001,71 
69 ***** 55091,71 
69 ***** 45711,71 
69 ***** 84411,71 
69 ***** 24091,71 
69 ***** 22631,71 
69 ***** 61591,71 
69 ***** 77061,71 
69 ***** 77061,71 
69 ***** 65761,71 
69 ***** 65761,71 
69***08071,71 
69 ***** 39061,71 
69 ***** 19281,71 
69 ***** 47381,71 
69 ***** 47381,71 
69 ***** 47381,71 
69 ***** 47381,71 
69 ***** 35271,71 
69 ***** 47381,71 
69 ***** 71001,71 
69 ***** 64441,71 
69 ***** 17941,71 
69 ***** 46101,71 
69 ***** 49491,71 
69***09641,71 
69 ***** 38371,71 
69 ***** 52491,71 
69 ***** 71401,71 
69 ***** 61151,71 
69 ***** 48171,71 
69 ***** 47891,71 
69***08461,71 
69 ***** 73551,71 
69 ***** 73231,71 
69 ***** 18011,71 
69 ***** 66941,71 
69 ***** 41431,71 
69 ***** 22321,71 
69***03661,71 
69 ***** 21291,71 
69***09481,71 
69 ***** 68671,71 
69 ***** 19401,71 
69 ***** 90901,71 
69 ***** 78131,71 
69 ***** 77921,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 90381,71 
69 ***** 60941,71 
69 ***** 71831,71 
69 ***** 56651,71 
69 ***** 56651,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2763510 
2764610 
2773010 
2774210 
2775410 
2775510 
2774512 
2764020 
2764120 
2764820 
2773320 
2773920 
2775220 
2775720 
27644485 
276435 
276475 
276525 
277205 
277345 
277535 
2763050 
2764550 
2764950 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1578,59 
Συνολική πληρωμή RF290 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας877 
Σύνολο SMS123,12 
Σύνολο2868,71 
31 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 7591200Τράπεζα Πειραιώς
*************02025Τράπεζα Πειραιώς
************ 114210Τράπεζα Πειραιώς
************ 79505Τράπεζα Πειραιώς
19.2410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 72415ALPHA BANK
************ 638815ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 82301,71 
69 ***** 56651,71 
69 ***** 56651,71 
69 ***** 45491,71 
69 ***** 90951,71 
69 ***** 21291,71 
69 ***** 21291,71 
69 ***** 38941,71 
69***00991,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2762610 
2760820 
2761920 
2762450 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων250 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας100 
Σύνολο SMS15,39 
Σύνολο365,39 
30 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
*************0756100Τράπεζα Πειραιώς
************ 84335Τράπεζα Πειραιώς
************ 42585Τράπεζα Πειραιώς
************ 104550Τράπεζα Πειραιώς
************ 78693Τράπεζα Πειραιώς
*************095710Τράπεζα Πειραιώς
23.185ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.005ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.255ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.3910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 400020ALPHA BANK
************ 400020ALPHA BANK
************ 20005ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 662630ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 35071,71 
69 ***** 51191,71 
69***09641,71 
69 ***** 39321,71 
69***05801,71 
69***09401,71 
69 ***** 11961,71 
69 ***** 37121,71 
69 ***** 82791,71 
69 ***** 79931,71 
69 ***** 45971,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2754210 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων253 
Συνολική πληρωμή RF30 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας10 
Σύνολο SMS18,81 
Σύνολο311,81 
27/08-28/08-29/08/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 805025Τράπεζα Πειραιώς
************ 536530Τράπεζα Πειραιώς
************ 73715Τράπεζα Πειραιώς
************ 11205Τράπεζα Πειραιώς
*************042820Τράπεζα Πειραιώς
************ 7071100Τράπεζα Πειραιώς
************ 98293Τράπεζα Πειραιώς
************ 929420Τράπεζα Πειραιώς
************ 346410Τράπεζα Πειραιώς
************ 279510Τράπεζα Πειραιώς
************ 587720Τράπεζα Πειραιώς
************ 752710Τράπεζα Πειραιώς
************ 719020Τράπεζα Πειραιώς
************ 192815Τράπεζα Πειραιώς
************ 66375Τράπεζα Πειραιώς
************ 565630Τράπεζα Πειραιώς
23.2610,84ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.0120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.585ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.0510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.3630ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.0225ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.31100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.075ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 09.125ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 08.425ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 08.143ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 02.0610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.4815ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 00.585ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.2820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.2820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.0815ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.2915ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.0310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*************000010ALPHA BANK
************ 400020ALPHA BANK
************ 7000100ALPHA BANK
************ 600015ALPHA BANK
************ 100020ALPHA BANK
************ 9000100ALPHA BANK
************ 200010ALPHA BANK
2743420,85ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 686950ΔΙΑΣ
************ 343920ΔΙΑΣ
*************007750ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 57741,71 
69 ***** 22301,71 
69 ***** 57431,71 
69 ***** 26401,71 
69 ***** 16451,71 
69 ***** 48271,71 
69***04001,71 
69 ***** 35661,71 
69 ***** 92741,71 
69 ***** 80821,71 
69 ***** 41681,71 
69 ***** 49621,71 
69***06161,71 
69***06161,71 
69 ***** 19691,71 
69 ***** 36471,71 
69 ***** 81061,71 
69 ***** 93111,71 
69 ***** 93111,71 
69 ***** 28211,71 
69 ***** 27101,71 
69***01911,71 
69 ***** 54391,71 
69 ***** 22391,71 
69 ***** 54391,71 
69 ***** 46821,71 
69 ***** 67861,71 
69 ***** 58711,71 
69 ***** 54171,71 
69***06051,71 
69 ***** 64751,71 
69 ***** 87791,71 
69 ***** 62201,71 
69 ***** 19051,71 
69 ***** 30481,71 
69 ***** 30481,71 
69 ***** 47431,71 
69 ***** 53071,71 
69 ***** 51151,71 
69 ***** 34761,71 
69 ***** 86061,71 
69 ***** 71571,71 
69 ***** 21291,71 
69 ***** 11821,71 
69 ***** 71751,71 
69 ***** 71751,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 79741,71 
69 ***** 77401,71 
69***01151,71 
69 ***** 65421,71 
69 ***** 13331,71 
69 ***** 83971,71 
69 ***** 98311,71 
69 ***** 11821,71 
69 ***** 31091,71 
69 ***** 49551,71 
69 ***** 21551,71 
69 ***** 42831,71 
69 ***** 99011,71 
69 ***** 46481,71 
69 ***** 53281,71 
69 ***** 34581,71 
69***07411,71 
69 ***** 80091,71 
69 ***** 94681,71 
69***09021,71 
69 ***** 49651,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2745210 
2753720 
2753820 
274205 
274315 
2744050 
2745350 
2746050 
2753350 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων952,69 
Συνολική πληρωμή RF120 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας260 
Σύνολο SMS119,7 
Σύνολο1452,39 
26 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 800030Τράπεζα Πειραιώς
************ 287110Τράπεζα Πειραιώς
************ 170720Τράπεζα Πειραιώς
************ 9525100Τράπεζα Πειραιώς
************ 11065Τράπεζα Πειραιώς
************ 167315Τράπεζα Πειραιώς
************ 870220Τράπεζα Πειραιώς
************ 200813,64Τράπεζα Πειραιώς
************ 647110Τράπεζα Πειραιώς
************ 146810Τράπεζα Πειραιώς
21.1110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.0330ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.565ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.505ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.1620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.0910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.1230ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.397ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.220,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
04.5120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.2210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 188740ALPHA BANK
************ 62345ALPHA BANK
*************00485ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 718110ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 34291,71 
69 ***** 80861,71 
69 ***** 85261,71 
69 ***** 88451,71 
69 ***** 96391,71 
69 ***** 96391,71 
69 ***** 90451,71 
69 ***** 90451,71 
69 ***** 90451,71 
69 ***** 90451,71 
69 ***** 90451,71 
69 ***** 24601,71 
69 ***** 26551,71 
69 ***** 58351,71 
69 ***** 58351,71 
69 ***** 58351,71 
69 ***** 58351,71 
69 ***** 89221,71 
69***09321,71 
69 ***** 11921,71 
69 ***** 36161,71 
69***06531,71 
69***06531,71 
69***06531,71 
69 ***** 59431,71 
69 ***** 43651,71 
69 ***** 62221,71 
69 ***** 22861,71 
69 ***** 22841,71 
69 ***** 22841,71 
69 ***** 22841,71 
69 ***** 22841,71 
69 ***** 81481,71 
69 ***** 34481,71 
69 ***** 31731,71 
69***00391,71 
69 ***** 27981,71 
69 ***** 81381,71 
69 ***** 99211,71 
69 ***** 92981,71 
69 ***** 20571,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2733310 
2733610 
2733520 
274135 
2741050 
2741150 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων431,14 
Συνολική πληρωμή RF10 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας145 
Σύνολο SMS70,11 
Σύνολο656,25 
25 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 300340Τράπεζα Πειραιώς
************ 28145Τράπεζα Πειραιώς
************ 977010Τράπεζα Πειραιώς
************ 340820Τράπεζα Πειραιώς
************ 779440Τράπεζα Πειραιώς
************ 256310Τράπεζα Πειραιώς
************ 365010Τράπεζα Πειραιώς
************ 637320Τράπεζα Πειραιώς
************ 83905Τράπεζα Πειραιώς
************ 666650Τράπεζα Πειραιώς
************ 778850Τράπεζα Πειραιώς
************ 973310Τράπεζα Πειραιώς
************ 86245Τράπεζα Πειραιώς
************ 875610Τράπεζα Πειραιώς
************ 362120Τράπεζα Πειραιώς
************ 240510Τράπεζα Πειραιώς
************ 842720Τράπεζα Πειραιώς
************ 619620Τράπεζα Πειραιώς
************ 9907100Τράπεζα Πειραιώς
************ 77525Τράπεζα Πειραιώς
23.0610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.003,49ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.286,39ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.5710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.0610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.285ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.2610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.2250ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.2010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.0010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.3230ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.535ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.1730ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.595ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.4010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
05.1050ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*************000020ALPHA BANK
************ 300020ALPHA BANK
************ 800020ALPHA BANK
************ 300030ALPHA BANK
2729851,75ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 85501,71 
69 ***** 32391,71 
69 ***** 58081,71 
69 ***** 24781,71 
69 ***** 52921,71 
69 ***** 64391,71 
69 ***** 70981,71 
69 ***** 41481,71 
69 ***** 88741,71 
69 ***** 48881,71 
69 ***** 48881,71 
69 ***** 48881,71 
69 ***** 94761,71 
69 ***** 94761,71 
69 ***** 84451,71 
69 ***** 77941,71 
69 ***** 48401,71 
69 ***** 48401,71 
69 ***** 10581,71 
69 ***** 76971,71 
69 ***** 45581,71 
69 ***** 90451,71 
69 ***** 61371,71 
69 ***** 48131,71 
69 ***** 34731,71 
69 ***** 46251,71 
69 ***** 41551,71 
69 ***** 91811,71 
69 ***** 91811,71 
69 ***** 32501,71 
69 ***** 59731,71 
69 ***** 99861,71 
69 ***** 99891,71 
69 ***** 76441,71 
69 ***** 20261,71 
69 ***** 74721,71 
69 ***** 51631,71 
69 ***** 27371,71 
69 ***** 33551,71 
69 ***** 33551,71 
69 ***** 33551,71 
69 ***** 33551,71 
69 ***** 64791,71 
69 ***** 23021,71 
69 ***** 55551,71 
69 ***** 88051,71 
69 ***** 31881,71 
69 ***** 39371,71 
69 ***** 95311,71 
69 ***** 43501,71 
69 ***** 70541,71 
69 ***** 15001,71 
69***04441,71 
69***07461,71 
69 ***** 22001,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2729310 
2732010 
2733010 
2729420 
2729620 
2733120 
273243 
2732350 
2732950 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων856,63 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας193 
Σύνολο SMS94,05 
Σύνολο1143,68 
24 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 555820Τράπεζα Πειραιώς
************ 627320Τράπεζα Πειραιώς
************ 6113200Τράπεζα Πειραιώς
************ 50015Τράπεζα Πειραιώς
************ 103613,01Τράπεζα Πειραιώς
************ 363520Τράπεζα Πειραιώς
************ 694620Τράπεζα Πειραιώς
************ 903850Τράπεζα Πειραιώς
************ 843310Τράπεζα Πειραιώς
************ 164445Τράπεζα Πειραιώς
************ 6981100Τράπεζα Πειραιώς
************ 594720Τράπεζα Πειραιώς
************ 451020Τράπεζα Πειραιώς
************ 578050Τράπεζα Πειραιώς
************ 95422Τράπεζα Πειραιώς
************ 35963Τράπεζα Πειραιώς
************ 580610Τράπεζα Πειραιώς
************ 717310Τράπεζα Πειραιώς
************ 723110Τράπεζα Πειραιώς
************ 811910Τράπεζα Πειραιώς
************ 763511Τράπεζα Πειραιώς
************ 65811000Τράπεζα Πειραιώς
22.4150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.475ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.3010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.0510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.3710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.525ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.4920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.3110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 18.0316,32ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.2915ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.0420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.3610,91ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.3510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.2920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.2625ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.215ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.085ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.2850ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 500010ALPHA BANK
************ 800010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 24311,71 
69 ***** 10271,71 
69 ***** 25901,71 
69 ***** 69491,71 
69 ***** 99591,71 
69 ***** 16581,71 
69 ***** 17661,71 
69 ***** 42211,71 
69 ***** 24031,71 
69 ***** 90201,71 
69 ***** 81931,71 
69 ***** 68771,71 
69 ***** 47521,71 
69 ***** 47521,71 
69***07501,71 
69 ***** 32901,71 
69***01211,71 
69 ***** 87031,71 
69***09991,71 
69 ***** 72331,71 
69***09371,71 
69***09371,71 
69***09371,71 
69***06251,71 
69 ***** 26031,71 
69 ***** 26031,71 
69 ***** 26031,71 
69 ***** 26031,71 
69 ***** 26031,71 
69 ***** 59751,71 
69 ***** 11571,71 
69***05561,71 
69 ***** 14301,71 
69***05061,71 
69 ***** 56511,71 
69 ***** 69911,71 
69 ***** 50081,71 
69 ***** 19221,71 
69 ***** 54001,71 
69 ***** 54001,71 
69 ***** 74001,71 
69 ***** 88741,71 
69 ***** 88721,71 
69 ***** 80171,71 
69 ***** 61061,71 
69 ***** 61061,71 
69***07581,71 
69 ***** 31761,71 
69 ***** 24781,71 
69 ***** 83861,71 
69 ***** 84451,71 
69 ***** 96791,71 
69 ***** 71551,71 
69 ***** 33981,71 
69 ***** 91471,71 
69 ***** 55071,71 
69 ***** 18171,71 
69 ***** 34571,71 
69 ***** 71921,71 
69 ***** 91811,71 
69***06751,71 
69 ***** 50161,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
271741 
2718110 
2727710 
2728410 
2728610 
2728810 
2728910 
2717720 
2729225 
271765 
271845 
272705 
272735 
272755 
272815 
272855 
272915 
2728250 
2717950 
2727450 
2728750 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1966,24 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας346 
Σύνολο SMS106,02 
Σύνολο2418,26 
23 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 661320Τράπεζα Πειραιώς
************ 522650Τράπεζα Πειραιώς
************ 537920Τράπεζα Πειραιώς
************ 689830Τράπεζα Πειραιώς
************ 28404Τράπεζα Πειραιώς
************ 59625Τράπεζα Πειραιώς
************ 68915Τράπεζα Πειραιώς
************ 2090400Τράπεζα Πειραιώς
20.2120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.4810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.23100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
03.335ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 523020ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 46031,71 
69 ***** 20751,71 
69 ***** 97921,71 
69 ***** 97921,71 
69 ***** 46721,71 
69 ***** 95051,71 
69***02431,71 
69 ***** 88331,71 
69 ***** 49311,71 
69 ***** 99431,71 
69 ***** 32671,71 
69 ***** 75021,71 
69 ***** 47761,71 
69 ***** 85101,71 
69 ***** 59401,71 
69 ***** 36001,71 
69***08101,71 
69***08101,71 
69***08101,71 
69***08101,71 
69***08101,71 
69***08101,71 
69 ***** 19181,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
270742 
2716720 
2708350 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων669 
Συνολική πληρωμή RF20 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας72 
Σύνολο SMS39,33 
Σύνολο800,33 
20/08-21/08-22/08/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 547210Τράπεζα Πειραιώς
************ 337710Τράπεζα Πειραιώς
************ 372010Τράπεζα Πειραιώς
************ 915850Τράπεζα Πειραιώς
************ 328050Τράπεζα Πειραιώς
************ 299650Τράπεζα Πειραιώς
************ 172410Τράπεζα Πειραιώς
************ 523720Τράπεζα Πειραιώς
************ 90215Τράπεζα Πειραιώς
************ 510250Τράπεζα Πειραιώς
************ 358310Τράπεζα Πειραιώς
************ 742750Τράπεζα Πειραιώς
************ 155010Τράπεζα Πειραιώς
************ 824815Τράπεζα Πειραιώς
************ 721950Τράπεζα Πειραιώς
************ 551050Τράπεζα Πειραιώς
************ 316710Τράπεζα Πειραιώς
************ 75093Τράπεζα Πειραιώς
************ 71135Τράπεζα Πειραιώς
************ 946610Τράπεζα Πειραιώς
************ 155750Τράπεζα Πειραιώς
************ 721460Τράπεζα Πειραιώς
22.3113ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.025ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.301ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.1757ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.2310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.5850ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.1810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.131ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.3510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.5550ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.3510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.215ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.5710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.3650ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
02.023ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.5420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.4320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.5420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.3920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.267,97ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 600010ALPHA BANK
************ 600050ALPHA BANK
************ 100010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
*************075810ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 46561,71 
69 ***** 46561,71 
69 ***** 46561,71 
69 ***** 46561,71 
69 ***** 97461,71 
69 ***** 60221,71 
69 ***** 32821,71 
69 ***** 11581,71 
69***00371,71 
69 ***** 17861,71 
69 ***** 64511,71 
69 ***** 64511,71 
69 ***** 64511,71 
69 ***** 52391,71 
69 ***** 79921,71 
69 ***** 81381,71 
69 ***** 95051,71 
69 ***** 25751,71 
69 ***** 50101,71 
69***00181,71 
69 ***** 93221,71 
69 ***** 16911,71 
69 ***** 87701,71 
69 ***** 87701,71 
69 ***** 87701,71 
69 ***** 87701,71 
69 ***** 60041,71 
69 ***** 60041,71 
69 ***** 60041,71 
69 ***** 60041,71 
69 ***** 18571,71 
69***00731,71 
69 ***** 46421,71 
69 ***** 89771,71 
69 ***** 41321,71 
69 ***** 71291,71 
69 ***** 66131,71 
69 ***** 50581,71 
69 ***** 46441,71 
69***05391,71 
69 ***** 78611,71 
69 ***** 25921,71 
69 ***** 28711,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 42211,71 
69 ***** 95391,71 
69 ***** 24031,71 
69***00811,71 
69 ***** 68381,71 
69 ***** 68381,71 
69 ***** 68381,71 
69 ***** 68381,71 
69 ***** 68381,71 
69 ***** 68381,71 
69 ***** 39231,71 
69 ***** 95081,71 
69 ***** 58981,71 
69 ***** 62401,71 
69 ***** 64661,71 
69 ***** 79631,71 
69 ***** 79631,71 
69 ***** 79631,71 
69 ***** 79631,71 
69 ***** 43151,71 
69 ***** 22591,71 
69 ***** 77761,71 
69 ***** 43041,71 
69 ***** 98631,71 
69 ***** 43361,71 
69 ***** 20651,71 
69 ***** 86181,71 
69 ***** 49611,71 
69 ***** 70841,71 
69 ***** 36971,71 
69 ***** 50871,71 
69 ***** 70721,71 
69 ***** 12351,71 
69 ***** 99911,71 
69 ***** 28901,71 
69 ***** 28551,71 
69 ***** 48361,71 
69 ***** 38401,71 
69***07961,71 
69 ***** 42991,71 
69***07771,71 
69 ***** 38321,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2698610 
2696520 
2699820 
2695220 
2696220 
2700020 
2697040 
269945 
2697450 
269587 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1030,97 
Συνολική πληρωμή RF10 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας212 
Σύνολο SMS162,45 
Σύνολο1415,42 
19 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 767410Τράπεζα Πειραιώς
************ 628220Τράπεζα Πειραιώς
************ 49042,34Τράπεζα Πειραιώς
************ 274550Τράπεζα Πειραιώς
************ 217520Τράπεζα Πειραιώς
************ 316030Τράπεζα Πειραιώς
************ 163126,97Τράπεζα Πειραιώς
************ 633120Τράπεζα Πειραιώς
************ 80255Τράπεζα Πειραιώς
************ 46215Τράπεζα Πειραιώς
16.3820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.45500ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.35100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.2020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.1620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 200020ALPHA BANK
************ 900046ALPHA BANK
*************000030ALPHA BANK
************ 200020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 8131,71 
69 ***** 1501,71 
69 ***** 3511,71 
69 ***** 1721,71 
69 ***** 1011,71 
69 ***** 7181,71 
69 ***** 0191,71 
69 ***** 4941,71 
69 ***** 0831,71 
69 ***** 7831,71 
69 ***** 5741,71 
69 ***** 7201,71 
69 ***** 7841,71 
69 ***** 7871,71 
69 ***** 5061,71 
69 ***** 6331,71 
69 ***** 7451,71 
69 ***** 8751,71 
69 ***** 6701,71 
69 ***** 7651,71 
69 ***** 0341,71 
69 ***** 9041,71 
69 ***** 7731,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2693810 
2693720 
2692420 
269415 
2694950 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων965,31 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας105 
Σύνολο SMS39,33 
Σύνολο1109,64 
18 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 747150Τράπεζα Πειραιώς
************ 59465Τράπεζα Πειραιώς
************ 66586Τράπεζα Πειραιώς
************ 665320Τράπεζα Πειραιώς
************ 431620Τράπεζα Πειραιώς
************ 779510Τράπεζα Πειραιώς
************ 18181,5Τράπεζα Πειραιώς
*************013750Τράπεζα Πειραιώς
22.3350ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.06100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.3810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.455ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.2110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.0110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.2020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.0930ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 70005ALPHA BANK
************ 500020ALPHA BANK
************ 300020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 482920ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 9571,71 
69 ***** 4501,71 
69 ***** 3991,71 
69 ***** 6011,71 
69 ***** 6011,71 
69 ***** 6011,71 
69 ***** 6011,71 
69 ***** 3171,71 
69 ***** 3171,71 
69 ***** 5091,71 
69 ***** 2551,71 
69 ***** 8981,71 
69 ***** 6511,71 
69 ***** 8081,71 
69 ***** 1261,71 
69 ***** 0691,71 
69 ***** 4371,71 
69 ***** 3141,71 
69 ***** 7941,71 
69 ***** 1021,71 
69 ***** 8131,71 
69 ***** 4131,71 
69 ***** 4761,71 
69 ***** 7281,71 
69 ***** 0701,71 
69 ***** 1871,71 
69 ***** 1871,71 
69 ***** 6161,71 
69 ***** 2061,71 
69 ***** 9141,71 
69 ***** 0821,71 
69 ***** 9471,71 
69 ***** 2041,71 
69 ***** 2041,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
26904100 
269115 
269145 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων452,5 
Συνολική πληρωμή RF20 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας110 
Σύνολο SMS58,14 
Σύνολο640,64 
17 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 362655Τράπεζα Πειραιώς
************ 110710Τράπεζα Πειραιώς
************ 58775Τράπεζα Πειραιώς
************ 300650Τράπεζα Πειραιώς
************ 917050Τράπεζα Πειραιώς
************ 863215Τράπεζα Πειραιώς
************ 76205Τράπεζα Πειραιώς
************ 42383,5Τράπεζα Πειραιώς
************ 86565Τράπεζα Πειραιώς
************ 106120Τράπεζα Πειραιώς
************ 730850Τράπεζα Πειραιώς
*************003420Τράπεζα Πειραιώς
************ 65605Τράπεζα Πειραιώς
************ 192230Τράπεζα Πειραιώς
************ 21103Τράπεζα Πειραιώς
************ 20635Τράπεζα Πειραιώς
23.5132ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.2950ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.1410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.4520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.1930ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.0510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.3920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.521100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.2710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.0610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
04.2110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
03.3730ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.3820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 92815ALPHA BANK
************ 108515ALPHA BANK
*************017630ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 3321,71 
69 ***** 5121,71 
69 ***** 5121,71 
69 ***** 5121,71 
69 ***** 1441,71 
69 ***** 8121,71 
69 ***** 8121,71 
69 ***** 8121,71 
69 ***** 4341,71 
69 ***** 5461,71 
69 ***** 2111,71 
69 ***** 0171,71 
69 ***** 7431,71 
69 ***** 6021,71 
69 ***** 9801,71 
69 ***** 9631,71 
69 ***** 6411,71 
69 ***** 6551,71 
69 ***** 8921,71 
69 ***** 5671,71 
69 ***** 2711,71 
69 ***** 2231,71 
69 ***** 2111,71 
69 ***** 0411,71 
69 ***** 7591,71 
69 ***** 0241,71 
69 ***** 2181,71 
69 ***** 9651,71 
69 ***** 5191,71 
69 ***** 6011,71 
69 ***** 0591,71 
69 ***** 5211,71 
69 ***** 3731,71 
69 ***** 3731,71 
69 ***** 1821,71 
69 ***** 4011,71 
69 ***** 3031,71 
69 ***** 1531,71 
69 ***** 9151,71 
69 ***** 4971,71 
69 ***** 3901,71 
69 ***** 7271,71 
69 ***** 7451,71 
69 ***** 7451,71 
69 ***** 7451,71 
69 ***** 0921,71 
69 ***** 0671,71 
69 ***** 3321,71 
69 ***** 6291,71 
69 ***** 8301,71 
69 ***** 6311,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2688910 
2687520 
268845 
2688050 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1753,5 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας85 
Σύνολο SMS87,21 
Σύνολο1925,71 
13-14-15-16/08/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
*************057110Τράπεζα Πειραιώς
************ 85245Τράπεζα Πειραιώς
************ 270830Τράπεζα Πειραιώς
************ 937911,9Τράπεζα Πειραιώς
************ 278315Τράπεζα Πειραιώς
************ 362820Τράπεζα Πειραιώς
************ 755510Τράπεζα Πειραιώς
************ 70835Τράπεζα Πειραιώς
************ 736020Τράπεζα Πειραιώς
************ 711110Τράπεζα Πειραιώς
************ 47703,9Τράπεζα Πειραιώς
************ 54345Τράπεζα Πειραιώς
************ 32575Τράπεζα Πειραιώς
************ 17377Τράπεζα Πειραιώς
*************052420Τράπεζα Πειραιώς
************ 909915Τράπεζα Πειραιώς
************ 34120,1Τράπεζα Πειραιώς
************ 6451100Τράπεζα Πειραιώς
************ 19775Τράπεζα Πειραιώς
************ 72705Τράπεζα Πειραιώς
************ 407510Τράπεζα Πειραιώς
************ 636724,65Τράπεζα Πειραιώς
************ 3990150Τράπεζα Πειραιώς
************ 614920Τράπεζα Πειραιώς
************ 382930Τράπεζα Πειραιώς
************ 213220Τράπεζα Πειραιώς
*************012110Τράπεζα Πειραιώς
************ 640320Τράπεζα Πειραιώς
************ 624430Τράπεζα Πειραιώς
23.4520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.1850ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.1620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.365ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.1615ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.2822ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.2540ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.527ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.185ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.0820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.555ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.1050ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.595ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.4220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.38200ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.3610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.228ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.4610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 900030ALPHA BANK
************ 200010ALPHA BANK
*************000020ALPHA BANK
*************000040ALPHA BANK
************ 400010ALPHA BANK
2682910,55ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 4241,71 
69 ***** 3841,71 
69 ***** 4371,71 
69 ***** 0491,71 
69 ***** 3661,71 
69 ***** 5521,71 
69 ***** 8771,71 
69 ***** 1531,71 
69 ***** 2681,71 
69 ***** 9491,71 
69 ***** 9221,71 
69 ***** 8271,71 
69 ***** 1651,71 
69 ***** 6671,71 
69 ***** 3861,71 
69 ***** 0731,71 
69 ***** 6541,71 
69 ***** 9131,71 
69 ***** 7801,71 
69 ***** 0751,71 
69 ***** 5931,71 
69 ***** 4491,71 
69 ***** 1481,71 
69 ***** 8971,71 
69 ***** 7151,71 
69 ***** 5051,71 
69 ***** 7931,71 
69 ***** 2021,71 
69 ***** 4421,71 
69 ***** 4201,71 
69 ***** 6031,71 
69 ***** 0771,71 
69 ***** 2421,71 
69 ***** 2121,71 
69 ***** 3401,71 
69 ***** 6021,71 
69 ***** 3441,71 
69 ***** 3441,71 
69 ***** 2561,71 
69 ***** 1321,71 
69 ***** 9061,71 
69 ***** 3011,71 
69 ***** 7111,71 
69 ***** 8881,71 
69 ***** 5831,71 
69 ***** 7291,71 
69 ***** 2511,71 
69 ***** 4451,71 
69 ***** 3721,71 
69 ***** 7621,71 
69 ***** 6751,71 
69 ***** 0451,71 
69 ***** 7691,71 
69 ***** 1991,71 
69 ***** 8531,71 
69 ***** 8491,71 
69 ***** 3421,71 
69 ***** 5521,71 
69 ***** 5341,71 
69 ***** 3861,71 
69 ***** 9161,71 
69 ***** 6941,71 
69 ***** 6231,71 
69 ***** 2211,71 
69 ***** 4121,71 
69 ***** 9761,71 
69 ***** 1171,71 
69 ***** 0181,71 
69 ***** 1161,71 
69 ***** 1641,71 
69 ***** 6981,71 
69 ***** 1651,71 
69 ***** 2721,71 
69 ***** 1861,71 
69 ***** 9011,71 
69 ***** 1821,71 
69 ***** 7321,71 
69 ***** 8131,71 
69 ***** 9381,71 
69 ***** 6901,71 
69 ***** 0091,71 
69 ***** 0791,71 
69 ***** 5481,71 
69 ***** 0941,71 
69 ***** 7341,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2684510 
2685210 
2685510 
26800100 
2684330 
268205 
268735 
2684950 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1250,1 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας220 
Σύνολο SMS145,35 
Σύνολο1615,45 
12 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 50505Τράπεζα Πειραιώς
************ 962140Τράπεζα Πειραιώς
*************095510Τράπεζα Πειραιώς
************ 123618Τράπεζα Πειραιώς
************ 902310Τράπεζα Πειραιώς
15.3810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3050ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.3910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 300010ALPHA BANK
*************000010ALPHA BANK
************ 100020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***02541,71 
69***09151,71 
69***03411,71 
69 ***** 95181,71 
69 ***** 95181,71 
69 ***** 95181,71 
69 ***** 95181,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2670410 
2678610 
2678910 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων193 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας30 
Σύνολο SMS11,97 
Σύνολο234,97 
11 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 429940Τράπεζα Πειραιώς
************ 41315Τράπεζα Πειραιώς
************ 854925Τράπεζα Πειραιώς
************ 846331,22Τράπεζα Πειραιώς
************ 585410Τράπεζα Πειραιώς
************ 788710Τράπεζα Πειραιώς
************ 871725Τράπεζα Πειραιώς
************ 87167Τράπεζα Πειραιώς
************ 264710Τράπεζα Πειραιώς
17.564ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.2310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.5230ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.2310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.5010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.0230ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 807540ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 81031,71 
69 ***** 72141,71 
69 ***** 41751,71 
69 ***** 48781,71 
69 ***** 87741,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2662810 
26602100 
2663115 
2663220 
2662420 
2661050 
2670050 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων277,22 
Συνολική πληρωμή RF40 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας265 
Σύνολο SMS11,97 
Σύνολο594,19 
10 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 468122Τράπεζα Πειραιώς
************ 8375200Τράπεζα Πειραιώς
*************046620Τράπεζα Πειραιώς
************ 873150Τράπεζα Πειραιώς
*************02855Τράπεζα Πειραιώς
************ 31855Τράπεζα Πειραιώς
************ 77912Τράπεζα Πειραιώς
************ 105610Τράπεζα Πειραιώς
************ 66605Τράπεζα Πειραιώς
************ 669713Τράπεζα Πειραιώς
************ 381550Τράπεζα Πειραιώς
23.4010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.5310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.2920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.1116,92ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.065ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.0310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.0110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.1220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.2310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.3720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.3415ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.315ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.3030ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.115ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 500020ALPHA BANK
************ 1000100ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 253610ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 13941,71 
69 ***** 19811,71 
69 ***** 62721,71 
69 ***** 41011,71 
69 ***** 55551,71 
69 ***** 27101,71 
69 ***** 44461,71 
69 ***** 44461,71 
69 ***** 20751,71 
69 ***** 43981,71 
69 ***** 68091,71 
69 ***** 10191,71 
69 ***** 69561,71 
69 ***** 80201,71 
69 ***** 65061,71 
69 ***** 65061,71 
69 ***** 39081,71 
69 ***** 93041,71 
69 ***** 34701,71 
69***06511,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2649810 
2650010 
2650510 
2657710 
2649720 
2650720 
2658020 
2658250 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων688,92 
Συνολική πληρωμή RF10 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας150 
Σύνολο SMS44,46 
Σύνολο893,38 
9 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 774110Τράπεζα Πειραιώς
************ 73204,78Τράπεζα Πειραιώς
************ 508020Τράπεζα Πειραιώς
************ 984520Τράπεζα Πειραιώς
*************079420Τράπεζα Πειραιώς
************ 147330Τράπεζα Πειραιώς
*************076320Τράπεζα Πειραιώς
************ 319320Τράπεζα Πειραιώς
************ 32025Τράπεζα Πειραιώς
************ 18369,24Τράπεζα Πειραιώς
************ 141020Τράπεζα Πειραιώς
************ 421010Τράπεζα Πειραιώς
************ 1172200Τράπεζα Πειραιώς
************ 88970,67Τράπεζα Πειραιώς
************ 752110Τράπεζα Πειραιώς
*************07115Τράπεζα Πειραιώς
*************013815Τράπεζα Πειραιώς
************ 913415Τράπεζα Πειραιώς
************ 127920Τράπεζα Πειραιώς
************ 833530Τράπεζα Πειραιώς
************ 36915Τράπεζα Πειραιώς
************ 29128Τράπεζα Πειραιώς
************ 14345Τράπεζα Πειραιώς
************ 904110Τράπεζα Πειραιώς
************ 48057,86Τράπεζα Πειραιώς
*************083220Τράπεζα Πειραιώς
************ 352730Τράπεζα Πειραιώς
************ 258720Τράπεζα Πειραιώς
************ 870450Τράπεζα Πειραιώς
*************091210Τράπεζα Πειραιώς
************ 719010Τράπεζα Πειραιώς
************ 503850Τράπεζα Πειραιώς
************ 299120Τράπεζα Πειραιώς
************ 917210Τράπεζα Πειραιώς
************ 694420Τράπεζα Πειραιώς
************ 146330Τράπεζα Πειραιώς
23.5040ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.5015ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.205ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.5613,07ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.5920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.494ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.2610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.1750ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.4320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.00200ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.3325ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.1410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.0820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.0527,56ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.5510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.4920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.3620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.2740ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.0910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.391000ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
07.195ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 300020ALPHA BANK
************ 400020ALPHA BANK
************ 50005ALPHA BANK
************ 900010ALPHA BANK
************ 600010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 29643ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 89761,71 
69 ***** 23741,71 
69 ***** 23741,71 
69 ***** 80751,71 
69 ***** 97671,71 
69 ***** 90921,71 
69 ***** 22641,71 
69 ***** 69271,71 
69 ***** 69271,71 
69 ***** 16301,71 
69 ***** 33001,71 
69 ***** 29431,71 
69 ***** 40651,71 
69 ***** 70981,71 
69 ***** 22481,71 
69 ***** 24031,71 
69 ***** 84281,71 
69 ***** 79551,71 
69 ***** 21071,71 
69 ***** 21071,71 
69 ***** 21071,71 
69 ***** 21071,71 
69 ***** 21071,71 
69 ***** 60601,71 
69 ***** 63231,71 
69***02441,71 
69 ***** 48201,71 
69 ***** 67381,71 
69 ***** 84241,71 
69 ***** 52571,71 
69 ***** 34631,71 
69 ***** 23851,71 
69 ***** 51721,71 
69 ***** 82311,71 
69***01161,71 
69 ***** 84651,71 
69 ***** 73471,71 
69 ***** 73471,71 
69 ***** 73471,71 
69 ***** 73471,71 
69 ***** 73471,71 
69 ***** 11191,71 
69 ***** 43481,71 
69 ***** 31781,71 
69 ***** 45281,71 
69 ***** 18641,71 
69 ***** 48171,71 
69 ***** 47041,71 
69 ***** 35271,71 
69 ***** 68771,71 
69 ***** 34281,71 
69***07481,71 
69 ***** 93271,71 
69***02011,71 
69 ***** 54301,71 
69 ***** 46981,71 
69 ***** 46981,71 
69 ***** 53671,71 
69 ***** 59751,71 
69 ***** 26201,71 
69 ***** 17071,71 
69 ***** 17071,71 
69 ***** 17071,71 
69 ***** 80681,71 
69 ***** 68801,71 
69 ***** 80681,71 
69***01371,71 
69 ***** 92441,71 
69 ***** 14981,71 
69 ***** 83161,71 
69 ***** 48691,71 
69 ***** 27511,71 
69 ***** 27511,71 
69 ***** 27511,71 
69 ***** 27511,71 
69 ***** 41641,71 
69 ***** 89361,71 
69 ***** 37661,71 
69***08511,71 
69 ***** 28771,71 
69 ***** 28771,71 
69 ***** 15111,71 
69***09991,71 
69 ***** 30181,71 
69 ***** 82381,71 
69 ***** 80321,71 
69 ***** 98161,71 
69***04531,71 
69 ***** 70321,71 
69 ***** 62041,71 
69 ***** 58871,71 
69 ***** 55051,71 
69 ***** 33341,71 
69 ***** 98601,71 
69***06841,71 
69 ***** 54001,71 
69 ***** 54001,71 
69 ***** 54001,71 
69 ***** 51251,71 
69 ***** 51781,71 
69 ***** 83731,71 
69 ***** 85551,71 
69 ***** 26201,71 
69 ***** 17071,71 
69 ***** 17071,71 
69 ***** 17071,71 
69 ***** 80681,71 
69 ***** 68801,71 
69 ***** 80681,71 
69***01371,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
264131 
2641510 
2642210 
2642910 
2649210 
2649310 
2649410 
2649610 
2641120 
2641220 
2642320 
2642520 
2642620 
2642740 
264145 
264205 
2640450 
2641850 
2642450 
2649550 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων2420,18 
Συνολική πληρωμή RF3 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας421 
Σύνολο SMS188,1 
Σύνολο3032,28 
6/8-7/8-8/8/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 987710Τράπεζα Πειραιώς
17.1910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.3020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.025ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 800010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 56891,71 
69 ***** 57961,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2630310 
2639810 
2640210 
2630020 
262715 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων55 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας55 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο113,42 
5 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 569450Τράπεζα Πειραιώς
************ 222110Τράπεζα Πειραιώς
************ 327410Τράπεζα Πειραιώς
14.4210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
262245,4ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 10901,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
26238100 
2622720 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων85,4 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας120 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο207,11 
4 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 548620Τράπεζα Πειραιώς
************ 262750Τράπεζα Πειραιώς
************ 893910Τράπεζα Πειραιώς
09.3610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***03691,71 
69 ***** 15151,71 
69 ***** 88461,71 
69 ***** 88461,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
26119100 
2621020 
2620925 
262035 
262125 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων90 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας155 
Σύνολο SMS6,84 
Σύνολο251,84 
3 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 17465Τράπεζα Πειραιώς
20.22100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2601710ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2598610 
2608320 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων115 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας30 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο145 
2 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 789910Τράπεζα Πειραιώς
************ 38055Τράπεζα Πειραιώς
*************0949500Τράπεζα Πειραιώς
09.4950ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.4620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2597010 
259735 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων585 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας15 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο600 
30/7-31/7-01/08/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 663450Τράπεζα Πειραιώς
************ 251150Τράπεζα Πειραιώς
************ 274915Τράπεζα Πειραιώς
************ 160620Τράπεζα Πειραιώς
12.0810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.3820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.2815ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.5030ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 9000100ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2571610 
2577910 
2579210 
2581610 
2569420 
2570820 
2572920 
2587820 
257275 
2570550 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων310 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας175 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο485 
29 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 764220Τράπεζα Πειραιώς
************ 245010Τράπεζα Πειραιώς
************ 157810Τράπεζα Πειραιώς
16.155ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2563710 
2568210 
2565150 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων45 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας70 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο115 
28 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 735220Τράπεζα Πειραιώς
************ 96680,28Τράπεζα Πειραιώς
12.4830ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 17071,71 
69 ***** 31761,71 
69 ***** 26441,71 
69 ***** 88461,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2557310 
2562610 
2563110 
2563210 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων50,28 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας40 
Σύνολο SMS6,84 
Σύνολο97,12 
27 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 35065Τράπεζα Πειραιώς
************ 8188100Τράπεζα Πειραιώς
14.5420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*************00001500ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 66911,71 
69 ***** 44831,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2549850 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1635 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας50 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο1688,42 
26 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
18.031,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.5910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 36011,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
253725 
2543350 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων11,5 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας55 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο68,21 
23-24-25/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 605210Τράπεζα Πειραιώς
************ 498610Τράπεζα Πειραιώς
22.485ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.2230ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.1810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*************000020ALPHA BANK
*************000015ALPHA BANK
*************0000150ALPHA BANK
************ 10005ALPHA BANK
*************000080ALPHA BANK
************ 300050ALPHA BANK
25273 ID51,75ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 66911,71 
69 ***** 40091,71 
69 ***** 40091,71 
69 ***** 61621,71 
69 ***** 61621,71 
69 ***** 61621,71 
69 ***** 42551,71 
69 ***** 42551,71 
69 ***** 42551,71 
69 ***** 64441,71 
69 ***** 14671,71 
69 ***** 58811,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2522410 
252155 
252745 
2527850 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων436,75 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας70 
Σύνολο SMS20,52 
Σύνολο527,27 
22 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 605710Τράπεζα Πειραιώς
************ 954010Τράπεζα Πειραιώς
*************04051000Τράπεζα Πειραιώς
*************036850Τράπεζα Πειραιώς
************ 668210Τράπεζα Πειραιώς
************ 199520Τράπεζα Πειραιώς
************ 784950Τράπεζα Πειραιώς
18.2920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.5550ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
25138 ID12ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 10191,71 
69 ***** 71201,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2519010 
2519210 
2519610 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1232 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας30 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο1265,42 
21 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
*************040920Τράπεζα Πειραιώς
************ 914250Τράπεζα Πειραιώς
************ 904220Τράπεζα Πειραιώς
************ 86379Τράπεζα Πειραιώς
************ 77841Τράπεζα Πειραιώς
08.5810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 500020ALPHA BANK
************ 400010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***09291,71 
69 ***** 14301,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2512410 
2511919 
2511820 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων140 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας49 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο192,42 
20 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 9007100Τράπεζα Πειραιώς
************ 64985Τράπεζα Πειραιώς
************ 770010Τράπεζα Πειραιώς
************ 996950Τράπεζα Πειραιώς
************ 989930Τράπεζα Πειραιώς
*************09105Τράπεζα Πειραιώς
************ 714610Τράπεζα Πειραιώς
************ 640710Τράπεζα Πειραιώς
*************012020Τράπεζα Πειραιώς
23.1250ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.2920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.298,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.4715ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.245ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.3430ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.0910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2010,2ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.0010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
02.3310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.4020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 100030ALPHA BANK
************ 100015ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 59801,71 
69 ***** 48961,71 
69 ***** 48961,71 
69 ***** 48961,71 
69 ***** 48961,71 
69 ***** 48961,71 
69 ***** 48961,71 
69 ***** 48961,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2511110 
2503110 
2504510 
25036100 
2505720 
2501420 
2502820 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων473,7 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας190 
Σύνολο SMS13,68 
Σύνολο677,38 
19 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 390310Τράπεζα Πειραιώς
************ 11775Τράπεζα Πειραιώς
************ 867710Τράπεζα Πειραιώς
************ 740910Τράπεζα Πειραιώς
************ 61014,3Τράπεζα Πειραιώς
************ 89615Τράπεζα Πειραιώς
************ 571610Τράπεζα Πειραιώς
************ 29965Τράπεζα Πειραιώς
************ 76595Τράπεζα Πειραιώς
************ 176610Τράπεζα Πειραιώς
*************051410Τράπεζα Πειραιώς
************ 74965Τράπεζα Πειραιώς
************ 156736Τράπεζα Πειραιώς
22.382ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.175ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.2750ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.1020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.1850ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2550ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.0920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.565ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.2220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*************000720ALPHA BANK
************ 121130ALPHA BANK
************ 813910ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 78341,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2487720 
2496320 
2496520 
2500320 
248745 
249985 
250105 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων417,3 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας95 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο514,01 
16-17-18/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
*************058210Τράπεζα Πειραιώς
************ 598720Τράπεζα Πειραιώς
************ 757310Τράπεζα Πειραιώς
************ 249110Τράπεζα Πειραιώς
************ 236010Τράπεζα Πειραιώς
************ 395950Τράπεζα Πειραιώς
************ 383220Τράπεζα Πειραιώς
************ 358910Τράπεζα Πειραιώς
************ 976028Τράπεζα Πειραιώς
************ 372920Τράπεζα Πειραιώς
************ 987220Τράπεζα Πειραιώς
************ 454610Τράπεζα Πειραιώς
************ 74907Τράπεζα Πειραιώς
************ 598820Τράπεζα Πειραιώς
************ 688550Τράπεζα Πειραιώς
*************031620Τράπεζα Πειραιώς
************ 275150Τράπεζα Πειραιώς
************ 928720Τράπεζα Πειραιώς
************ 88575Τράπεζα Πειραιώς
************ 23071,72Τράπεζα Πειραιώς
************ 322820Τράπεζα Πειραιώς
************ 990820Τράπεζα Πειραιώς
*************065850Τράπεζα Πειραιώς
*************06975Τράπεζα Πειραιώς
************ 866010Τράπεζα Πειραιώς
************ 7660100Τράπεζα Πειραιώς
************ 98695Τράπεζα Πειραιώς
************ 934950Τράπεζα Πειραιώς
************ 554810Τράπεζα Πειραιώς
************ 32575Τράπεζα Πειραιώς
*************055510Τράπεζα Πειραιώς
************ 951020Τράπεζα Πειραιώς
************ 336220Τράπεζα Πειραιώς
************ 92295Τράπεζα Πειραιώς
************ 640410Τράπεζα Πειραιώς
************ 149820Τράπεζα Πειραιώς
************ 67282,82Τράπεζα Πειραιώς
************ 61415Τράπεζα Πειραιώς
************ 54595Τράπεζα Πειραιώς
************ 521510Τράπεζα Πειραιώς
************ 511910Τράπεζα Πειραιώς
************ 85115Τράπεζα Πειραιώς
************ 569910Τράπεζα Πειραιώς
************ 978810Τράπεζα Πειραιώς
*************0802100Τράπεζα Πειραιώς
************ 575120Τράπεζα Πειραιώς
************ 263820Τράπεζα Πειραιώς
************ 625020Τράπεζα Πειραιώς
*************077110Τράπεζα Πειραιώς
************ 230930Τράπεζα Πειραιώς
*************093220Τράπεζα Πειραιώς
************ 898410Τράπεζα Πειραιώς
************ 76796Τράπεζα Πειραιώς
************ 44619,21Τράπεζα Πειραιώς
************ 983950Τράπεζα Πειραιώς
************ 608440Τράπεζα Πειραιώς
************ 266250Τράπεζα Πειραιώς
*************028510Τράπεζα Πειραιώς
*************06515Τράπεζα Πειραιώς
*************010950Τράπεζα Πειραιώς
************ 128115Τράπεζα Πειραιώς
************ 980010Τράπεζα Πειραιώς
************ 89770,87Τράπεζα Πειραιώς
************ 866720Τράπεζα Πειραιώς
************ 92105Τράπεζα Πειραιώς
************ 668210Τράπεζα Πειραιώς
*************05665Τράπεζα Πειραιώς
************ 97055Τράπεζα Πειραιώς
************ 39123Τράπεζα Πειραιώς
************ 342020Τράπεζα Πειραιώς
*************000820Τράπεζα Πειραιώς
20.41100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.153ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.29100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.0810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.4710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.4520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.3817,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.275ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2850ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.445ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
07.5620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
24.4225ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.2150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.1520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.5950ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.4510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.2430ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.2140ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.13100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.4553ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.3620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.075ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.415ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.1220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
06.3520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.3920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.063,83ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.4720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.0250ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.22100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.0815ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.0350ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.0320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.0340ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.372,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.5320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.285ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.0610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.4130ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.145ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.0220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.5810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.133ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.1110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.4015ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.3610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.2810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.281,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.415ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.2710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.2020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.5915ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.2150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.5710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.1730ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.555ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.535ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.4140ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.2540ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.2120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.1010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
07.0220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
07.0110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
06.3550ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
04.137ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
04.0620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.5010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.2510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.4420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.2710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.1813ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 200010ALPHA BANK
************ 300010ALPHA BANK
************ 700020ALPHA BANK
*************000050ALPHA BANK
************ 5000100ALPHA BANK
************ 800030ALPHA BANK
************ 20001,9ALPHA BANK
************ 900010ALPHA BANK
************ 800010ALPHA BANK
************ 500030ALPHA BANK
************ 10005ALPHA BANK
*************000050ALPHA BANK
************ 6000150ALPHA BANK
************ 500020ALPHA BANK
************ 200014ALPHA BANK
************ 9000100ALPHA BANK
************ 80008ALPHA BANK
************ 400080ALPHA BANK
************ 100010ALPHA BANK
************ 700020ALPHA BANK
*************0000250ALPHA BANK
************ 400010ALPHA BANK
************ 9000100ALPHA BANK
************ 60005ALPHA BANK
************ 400016ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 52355ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 85101,71 
69 ***** 73511,71 
69 ***** 73511,71 
69 ***** 73451,71 
69 ***** 73451,71 
69 ***** 60901,71 
69 ***** 80201,71 
69 ***** 72461,71 
69 ***** 29471,71 
69 ***** 51151,71 
69 ***** 81481,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 80091,71 
69 ***** 33341,71 
69 ***** 34701,71 
69***07341,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2477310 
2478110 
2478310 
2479410 
2480610 
2486610 
2486810 
24774100 
24797100 
2476620 
2477120 
2477820 
2477920 
2478220 
2478520 
2478620 
2479220 
2479520 
2481020 
2481220 
2486420 
247615 
247985 
2476350 
2476850 
2478450 
2479350 
2481150 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων4172,85 
Συνολική πληρωμή RF5 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας770 
Σύνολο SMS39,33 
Σύνολο4987,18 
15 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 717650Τράπεζα Πειραιώς
************ 143520Τράπεζα Πειραιώς
************ 530820Τράπεζα Πειραιώς
************ 42964,62Τράπεζα Πειραιώς
************ 355150Τράπεζα Πειραιώς
************ 410510Τράπεζα Πειραιώς
************ 497917Τράπεζα Πειραιώς
************ 99955Τράπεζα Πειραιώς
************ 375410Τράπεζα Πειραιώς
************ 25594Τράπεζα Πειραιώς
************ 69662Τράπεζα Πειραιώς
************ 284020Τράπεζα Πειραιώς
************ 21785Τράπεζα Πειραιώς
************ 322910Τράπεζα Πειραιώς
************ 20975Τράπεζα Πειραιώς
************ 860520Τράπεζα Πειραιώς
************ 661450Τράπεζα Πειραιώς
************ 211510Τράπεζα Πειραιώς
************ 982030Τράπεζα Πειραιώς
*************083820Τράπεζα Πειραιώς
*************05465Τράπεζα Πειραιώς
************ 88075Τράπεζα Πειραιώς
************ 842010Τράπεζα Πειραιώς
************ 726420Τράπεζα Πειραιώς
************ 842950Τράπεζα Πειραιώς
************ 934910Τράπεζα Πειραιώς
************ 55169,64Τράπεζα Πειραιώς
************ 19555Τράπεζα Πειραιώς
************ 1191100Τράπεζα Πειραιώς
23.3820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.3020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.4950ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.4920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.176ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.1120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.0820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.5650ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.0220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.4920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.5820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.5610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.5110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.545ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.129ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.055ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.5515ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.5510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.265ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.2110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.055ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.0420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.0310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.5020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.4920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.4020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.3820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.2410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.1935ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.2450ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 100050ALPHA BANK
************ 600010ALPHA BANK
************ 400010ALPHA BANK
************ 300050ALPHA BANK
************ 60005ALPHA BANK
************ 400020ALPHA BANK
************ 300020ALPHA BANK
************ 800010ALPHA BANK
************ 900030ALPHA BANK
************ 700020ALPHA BANK
*************000020ALPHA BANK
************ 90005ALPHA BANK
************ 400020ALPHA BANK
************ 80005ALPHA BANK
************ 200020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2473210 
2473610 
2473910 
2474510 
2474810 
2475010 
2475110 
2475610 
2474020 
2474620 
2475420 
2476020 
247285 
247385 
   
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 87021,71 
69 ***** 59381,71 
69 ***** 63691,71 
69 ***** 80291,71 
69 ***** 80291,71 
69 ***** 80291,71 
69 ***** 55551,71 
69 ***** 77321,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1427,26 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας170 
Σύνολο SMS13,68 
Σύνολο1610,94 
14 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 5658100
Τράπεζα Πειραιώς
************ 933550
Τράπεζα Πειραιώς
************ 65025
Τράπεζα Πειραιώς
************ 32703
Τράπεζα Πειραιώς
*************051210
Τράπεζα Πειραιώς
************ 44235,9
Τράπεζα Πειραιώς
************ 215410
Τράπεζα Πειραιώς
************ 82441
Τράπεζα Πειραιώς
************ 148050
Τράπεζα Πειραιώς
23.274ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.233,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.035ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.5120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.3410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.1310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.463,25ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.2520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.3550ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2130ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2469210 
2463820 
246285 
246375 
246775 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 77181,71 
69 ***** 69991,71 
69 ***** 65491,71 
69 ***** 68521,71 
69 ***** 1321,71 
69 ***** 40131,71 
69 ***** 99061,71 
69 ***** 82821,71 
69 ***** 83791,71 
69***04401,71 
69***04401,71 
69 ***** 04401,71 
69***04401,71 
69 ***** 44851,71 
69 ***** 56751,71 
69 ***** 75241,71 
69 ***** 6261,71 
69 ***** 1131,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων390,65 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας45 
Σύνολο SMS30,78 
Σύνολο466,43 
13 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
*************08205Τράπεζα Πειραιώς
************ 443710Τράπεζα Πειραιώς
************ 311620Τράπεζα Πειραιώς
************ 18965Τράπεζα Πειραιώς
************ 949220Τράπεζα Πειραιώς
************ 369610Τράπεζα Πειραιώς
*************008920Τράπεζα Πειραιώς
************ 260020Τράπεζα Πειραιώς
************ 107210Τράπεζα Πειραιώς
************ 49835Τράπεζα Πειραιώς
************ 416650Τράπεζα Πειραιώς
************ 844610Τράπεζα Πειραιώς
************ 971030Τράπεζα Πειραιώς
************ 85773Τράπεζα Πειραιώς
************ 949115Τράπεζα Πειραιώς
************ 333210Τράπεζα Πειραιώς
************ 273420Τράπεζα Πειραιώς
*************012020Τράπεζα Πειραιώς
************ 923830Τράπεζα Πειραιώς
*************095450Τράπεζα Πειραιώς
************ 846310Τράπεζα Πειραιώς
************ 590510Τράπεζα Πειραιώς
************ 578340Τράπεζα Πειραιώς
23.1650ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.2070ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.1420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.575ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.1330ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.4930ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.2310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.4815ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.0310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.015ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.1325ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.0110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.5710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.1410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.5120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.575ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.3450ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.2310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
07.1010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
05.1110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.3520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.1050ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.0710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 5000100ALPHA BANK
************ 200020ALPHA BANK
************ 800020ALPHA BANK
************ 200050ALPHA BANK
************ 200030ALPHA BANK
*************000010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2445510 
2449710 
2453710 
24502100 
24557100 
2445220 
2445920 
244985 
2444850 
2445650 
2455050 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 87701,71 
69 ***** 87701,71 
69 ***** 87701,71 
69 ***** 87701,71 
69 ***** 4821,71 
69***08871,71 
69***08871,71 
69***08871,71 
69***08871,71 
69 ***** 99861,71 
69 ***** 69281,71 
69 ***** 04661,71 
69 ***** 54561,71 
69 ***** 48571,71 
69 ***** 59931,71 
69 ***** 41471,71 
69 ***** 1471,71 
69 ***** 1471,71 
69 ***** 69581,71 
69 ***** 94241,71 
69 ***** 8361,71 
69 ***** 30071,71 
69 ***** 79741,71 
69 ***** 93731,71 
69 ***** 74271,71 
69 ***** 8941,71 
69 ***** 83601,71 
69 ***** 92581,71 
69 ***** 2621,71 
69 ***** 12621,71 
69 ***** 49121,71 
69 ***** 43321,71 
69 ***** 37491,71 
69 ***** 58171,71 
69 ***** 5061,71 
69 ***** 23231,71 
69 ***** 23231,71 
69 ***** 96081,71 
69 ***** 6081,71 
69 ***** 96081,71 
69 ***** 96081,71 
69 ***** 96081,71 
69 ***** 60801,71 
69 ***** 7561,71 
69***08041,71 
69 ***** 55121,71 
69 ***** 53281,71 
69 ***** 49311,71 
69 ***** 93221,71 
69 ***** 67561,71 
69 ***** 2311,71 
69 ***** 8661,71 
69 ***** 9031,71 
69 ***** 07931,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1138 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας425 
Σύνολο SMS92,34 
Σύνολο1655,34 
12 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 12298,95
Τράπεζα Πειραιώς
************ 419340
Τράπεζα Πειραιώς
*************061615
Τράπεζα Πειραιώς
************ 661950
Τράπεζα Πειραιώς
************ 897910
Τράπεζα Πειραιώς
************ 73677
Τράπεζα Πειραιώς
************ 19533
Τράπεζα Πειραιώς
************ 249730
Τράπεζα Πειραιώς
************ 229540
Τράπεζα Πειραιώς
*************01825
Τράπεζα Πειραιώς
*************087720
Τράπεζα Πειραιώς
************ 9548500
Τράπεζα Πειραιώς
************ 703720
Τράπεζα Πειραιώς
************ 975330
Τράπεζα Πειραιώς
************ 135220
Τράπεζα Πειραιώς
************ 63425
Τράπεζα Πειραιώς
************ 28233
Τράπεζα Πειραιώς
************ 196510
Τράπεζα Πειραιώς
************ 821520
Τράπεζα Πειραιώς
************ 528510
Τράπεζα Πειραιώς
************ 814930
Τράπεζα Πειραιώς
************ 9546200
Τράπεζα Πειραιώς
************ 475440
Τράπεζα Πειραιώς
************ 353010
Τράπεζα Πειραιώς
************ 603910
Τράπεζα Πειραιώς
************ 950510
Τράπεζα Πειραιώς
************ 73570,95
Τράπεζα Πειραιώς
************ 392310
Τράπεζα Πειραιώς
************ 230950
Τράπεζα Πειραιώς
************ 541915
Τράπεζα Πειραιώς
*************040215
Τράπεζα Πειραιώς
************ 994680
Τράπεζα Πειραιώς
************ 17132
Τράπεζα Πειραιώς
************ 263710,41
Τράπεζα Πειραιώς
23.5910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.5360ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.3620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.1910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.5420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.2250ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.5515ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.3820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.3710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.205ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.0750ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.0710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.076,36ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.5810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.511ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.3710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.2825ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.4750ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.2810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.0920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.5920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.2515ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.255ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.1870ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.0815ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.025ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.5310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.3920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.284,37ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.2820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.1510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.054,3ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.5810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.5750ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.5010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 30005ALPHA BANK
************ 900010ALPHA BANK
************ 100050ALPHA BANK
************ 600050ALPHA BANK
************ 60005ALPHA BANK
************ 10005ALPHA BANK
************ 300010ALPHA BANK
************ 30005ALPHA BANK
*************000020ALPHA BANK
************ 300025ALPHA BANK
************ 700020ALPHA BANK
*************000015ALPHA BANK
************ 400010ALPHA BANK
************ 30002,07ALPHA BANK
************ 100020ALPHA BANK
************ 500020ALPHA BANK
************ 500025ALPHA BANK
************ 600010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ</