Αναλυτική λίστα δωρεών για τη Μαρία

Αρχική|Αναλυτική λίστα δωρεών για τη Μαρία
27/08-28/08-29/08/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 

 

 

26 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 676950Τράπεζα Πειραιώς
************ 33455Τράπεζα Πειραιώς
08.507ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2741580 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων62 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας80 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο142 

 

 

25 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
16.4613ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.1120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 49651,71 
69 ***** 56511,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων33 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο36,42 
24 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 1850100Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων100 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο100 
23 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
11.095,48ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων5,48 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο5,48 
20/08-21/08-22/08/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 610310Τράπεζα Πειραιώς
20.3910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.1510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 38401,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων30 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο31,71 
19 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
269425 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο5 
18 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 297310Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2691510 
269082 
2692220 
2689950 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας82 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο92 
17 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 671430Τράπεζα Πειραιώς
************ 422030Τράπεζα Πειραιώς
************ 927930ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 3741,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2688610 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων90 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας10 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο101,71 
13-14-15-16/08/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 59345Τράπεζα Πειραιώς
************ 2156200Τράπεζα Πειραιώς
************ 740820Τράπεζα Πειραιώς
************ 179610Τράπεζα Πειραιώς
************ 881510Τράπεζα Πειραιώς
************ 40225Τράπεζα Πειραιώς
************ 59495Τράπεζα Πειραιώς
************ 92555Τράπεζα Πειραιώς
************ 589620Τράπεζα Πειραιώς
************ 260310Τράπεζα Πειραιώς
************ 712510Τράπεζα Πειραιώς
18.365ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.3920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*************00005ALPHA BANK
268505,4ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 9651,71 
69 ***** 9351,71 
69 ***** 7211,71 
69 ***** 0871,71 
69 ***** 1331,71 
69 ***** 8171,71 
69 ***** 2821,71 
69 ***** 8371,71 
69 ***** 8481,71 
69 ***** 6171,71 
69 ***** 9801,71 
69 ***** 6521,71 
69 ***** 6161,71 
69 ***** 4101,71 
69 ***** 4451,71 
69 ***** 4001,71 
69 ***** 4001,71 
69 ***** 4001,71 
69 ***** 4001,71 
69 ***** 4001,71 
69 ***** 9931,71 
69 ***** 4431,71 
69 ***** 6411,71 
69 ***** 4181,71 
69 ***** 5691,71 
69 ***** 4631,71 
69 ***** 9771,71 
69 ***** 2031,71 
69 ***** 2031,71 
69 ***** 2031,71 
69 ***** 4441,71 
69 ***** 4441,71 
69 ***** 2191,71 
69 ***** 4571,71 
69 ***** 8401,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2679610 
2686810 
2684715 
2681450 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων335,4 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας85 
Σύνολο SMS59,85 
Σύνολο480,25 
12 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 920015Τράπεζα Πειραιώς
************ 70083Τράπεζα Πειραιώς
************ 1936100Τράπεζα Πειραιώς
23.5250ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.375ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 100040ALPHA BANK
************ 1000100ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 91811,71 
69 ***** 29151,71 
69 ***** 44731,71 
69 ***** 24041,71 
69 ***** 24041,71 
69 ***** 24041,71 
69 ***** 24041,71 
69 ***** 62691,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων313 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS13,68 
Σύνολο326,68 
11 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 879510Τράπεζα Πειραιώς
************ 988210Τράπεζα Πειραιώς
************ 15115Τράπεζα Πειραιώς
************ 312110Τράπεζα Πειραιώς
19.33100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.1815ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.1950ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.1920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.3720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 29381,71 
69 ***** 31771,71 
69 ***** 43481,71 
69 ***** 64551,71 
69 ***** 53951,71 
69 ***** 80491,71 
69 ***** 22801,71 
69 ***** 25751,71 
69 ***** 53331,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2660310 
2663320 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων240 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας30 
Σύνολο SMS15,39 
Σύνολο285,39 
10 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 410810Τράπεζα Πειραιώς
************ 215810Τράπεζα Πειραιώς
************ 960220Τράπεζα Πειραιώς
21.1520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 600050ALPHA BANK
************ 500020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 87741,71 
69 ***** 50591,71 
69 ***** 45951,71 
69 ***** 17321,71 
69***06751,71 
69 ***** 13331,71 
69 ***** 95871,71 
69 ***** 62021,71 
69 ***** 29771,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2650210 
2651220 
2659120 
2659520 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων130 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας70 
Σύνολο SMS13,68 
Σύνολο213,68 
9 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 105510Τράπεζα Πειραιώς
************ 26815Τράπεζα Πειραιώς
************ 186820Τράπεζα Πειραιώς
*************00635Τράπεζα Πειραιώς
18.225ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.363,01ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 800020ALPHA BANK
************ 600010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 29131,71 
69 ***** 60791,71 
69***05211,71 
69 ***** 54121,71 
69 ***** 63321,71 
69 ***** 12731,71 
69***03161,71 
69 ***** 49431,71 
69 ***** 49431,71 
69 ***** 49431,71 
69 ***** 49431,71 
69 ***** 49431,71 
69 ***** 49431,71 
69 ***** 49431,71 
69 ***** 49431,71 
69 ***** 49431,71 
69 ***** 49431,71 
69 ***** 49431,71 
69 ***** 49431,71 
69 ***** 28741,71 
69 ***** 63841,71 
69 ***** 77831,71 
69 ***** 94391,71 
69 ***** 95391,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων78,01 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS41,04 
Σύνολο119,05 
6/8-7/8-8/8/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 938410Τράπεζα Πειραιώς
************ 73075Τράπεζα Πειραιώς
************ 77165Τράπεζα Πειραιώς
************ 8176100Τράπεζα Πειραιώς
************ 604220Τράπεζα Πειραιώς
00.08100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.2210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 8000100ALPHA BANK
************ 700050ALPHA BANK
************ 100050ALPHA BANK
************ 10005ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 569820ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 19691,71 
69 ***** 19691,71 
69 ***** 87861,71 
69***02061,71 
69 ***** 29091,71 
69 ***** 67641,71 
69 ***** 60941,71 
69 ***** 24911,71 
69 ***** 43971,71 
69 ***** 60271,71 
69 ***** 54671,71 
69 ***** 27271,71 
69 ***** 91811,71 
69 ***** 99421,71 
69 ***** 12351,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2639410 
263765 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων455 
Συνολική πληρωμή RF20 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας15 
Σύνολο SMS25,65 
Σύνολο515,65 
5 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 311250Τράπεζα Πειραιώς
************ 850020Τράπεζα Πειραιώς
************ 163850Τράπεζα Πειραιώς
23.4310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 98841,71 
69 ***** 20741,71 
69 ***** 57271,71 
69***01161,71 
69 ***** 92331,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2623510 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων130 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας10 
Σύνολο SMS8,55 
Σύνολο148,55 
4 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 248720Τράπεζα Πειραιώς
************ 2835100Τράπεζα Πειραιώς
15.2610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.2420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.2810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 93991,71 
69 ***** 21291,71 
69 ***** 15061,71 
69 ***** 59951,71 
69 ***** 13891,71 
69 ***** 70721,71 
69 ***** 45041,71 
69***03661,71 
69 *****  
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
262015 
262145 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων170 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας10 
Σύνολο SMS13,68 
Σύνολο193,68 
3 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 48475Τράπεζα Πειραιώς
************ 222515Τράπεζα Πειραιώς
************ 514620Τράπεζα Πειραιώς
************ 87131,35Τράπεζα Πειραιώς
************ 11245Τράπεζα Πειραιώς
23.0810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.2120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.4220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*************000010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 37111,71 
69 ***** 37111,71 
69 ***** 86981,71 
69 ***** 96291,71 
69 ***** 68171,71 
69 ***** 13861,71 
69 ***** 52391,71 
69 ***** 72891,71 
69 ***** 49361,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2599010 
2599510 
2608420 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων106,35 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας40 
Σύνολο SMS15,39 
Σύνολο161,74 
2 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 36773Τράπεζα Πειραιώς
************ 916710Τράπεζα Πειραιώς
************ 839120Τράπεζα Πειραιώς
22.3020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.4420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.3710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.1010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 5891440ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 36991,71 
69 ***** 82301,71 
69***08001,71 
69 ***** 77061,71 
69***02231,71 
69 ***** 88031,71 
69 ***** 37281,71 
69 ***** 58451,71 
69 ***** 23441,71 
69 ***** 23441,71 
69 ***** 23441,71 
69 ***** 12011,71 
69 ***** 59391,71 
69 ***** 69641,71 
69 ***** 41641,71 
69 ***** 46831,71 
69 ***** 72211,71 
69***07131,71 
69 ***** 47001,71 
69 ***** 41581,71 
69 ***** 94891,71 
69 ***** 34281,71 
69 ***** 33641,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων533 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS39,33 
Σύνολο572,33 
30/7-31/7-01/08/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 91740,1Τράπεζα Πειραιώς
*************020210Τράπεζα Πειραιώς
20.305ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.4910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.4710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.55100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.2810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.0310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.1910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.5520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.5230ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
04.3310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 600010ALPHA BANK
************ 600020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 567520ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 31891,71 
69 ***** 14031,71 
69 ***** 96791,71 
69 ***** 32561,71 
69 ***** 82771,71 
69 ***** 69621,71 
69 ***** 66171,71 
69 ***** 55271,71 
69 ***** 88211,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2579010 
2588810 
2581320 
2572530 
2570450 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων255,1 
Συνολική πληρωμή RF20 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας120 
Σύνολο SMS15,39 
Σύνολο410,49 
29 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 354830Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 96571,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2568130 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων30 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας30 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο61,71 
28 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 458850Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 31761,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
256255 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων50 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο56,71 
27 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 7970100Τράπεζα Πειραιώς
01.0510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 96531,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων110 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο111,71 
26 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 898852,22Τράπεζα Πειραιώς
16.518,8ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 600050ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
253685 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων111,02 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο116,02 
23-24-25/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 58695Τράπεζα Πειραιώς
************ 377150Τράπεζα Πειραιώς
09.495ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 2000150ALPHA BANK
************ 30002ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 3280150ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***09371,71 
69 ***** 39061,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 40481,71 
69 ***** 40481,71 
69 ***** 40481,71 
69 ***** 40481,71 
69 ***** 40481,71 
69 ***** 61621,71 
69 ***** 61621,71 
69 ***** 61621,71 
69 ***** 42551,71 
69 ***** 42551,71 
69 ***** 42551,71 
69 ***** 49501,71 
69 ***** 22371,71 
69 ***** 90131,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2521110 
2522710 
253623 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων212 
Συνολική πληρωμή RF150 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας23 
Σύνολο SMS41,04 
Σύνολο426,04 
22 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 425220Τράπεζα Πειραιώς
************ 577120Τράπεζα Πειραιώς
************ 79425Τράπεζα Πειραιώς
************ 57385Τράπεζα Πειραιώς
************ 436710Τράπεζα Πειραιώς
************ 216950Τράπεζα Πειραιώς
19.3020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.5020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 900020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 78171,71 
69 ***** 49201,71 
69 ***** 71651,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2518310 
2519110 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων170 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο SMS5,13 
Σύνολο195,13 
21 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 257730Τράπεζα Πειραιώς
************ 620220Τράπεζα Πειραιώς
************ 780550Τράπεζα Πειραιώς
************ 132310Τράπεζα Πειραιώς
************ 73252Τράπεζα Πειραιώς
23.15100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.5720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.5910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.1450ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.3510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 30005ALPHA BANK
*************000010ALPHA BANK
2512820,85ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 96391,71 
69 ***** 80201,71 
69 ***** 34251,71 
69 ***** 34281,71 
69 ***** 86111,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2513010 
25175100 
2511720 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων337,85 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας130 
Σύνολο SMS8,55 
Σύνολο476,4 
   
20 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 96405Τράπεζα Πειραιώς
************ 178110Τράπεζα Πειραιώς
************ 531310Τράπεζα Πειραιώς
************ 661820Τράπεζα Πειραιώς
************ 283110Τράπεζα Πειραιώς
************ 386150Τράπεζα Πειραιώς
************ 619910Τράπεζα Πειραιώς
************ 923620Τράπεζα Πειραιώς
************ 913130Τράπεζα Πειραιώς
************ 587430Τράπεζα Πειραιώς
************ 2567200Τράπεζα Πειραιώς
23.1950ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.0310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.2910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.503,33ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.4815ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.1620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.1010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.085ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.285ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.2630ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.2220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 500010ALPHA BANK
************ 500030ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
************ 3119200ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 86191,71 
69 ***** 65741,71 
69 ***** 86061,71 
69 ***** 49671,71 
69 ***** 61611,71 
69 ***** 78091,71 
69 ***** 23911,71 
69***03111,71 
69 ***** 34701,71 
69 ***** 79911,71 
69 ***** 96791,71 
69 ***** 50431,71 
69 ***** 75241,71 
69 ***** 28521,71 
69 ***** 63731,71 
69 ***** 10921,71 
69 ***** 90091,71 
69 ***** 67161,71 
69 ***** 44491,71 
69 ***** 18571,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2505510 
2511310 
2509810 
2510610 
25096100 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων613,33 
Συνολική πληρωμή RF200 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας140 
Σύνολο SMS34,2 
Σύνολο987,53 
19 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 767730Τράπεζα Πειραιώς
************ 375610Τράπεζα Πειραιώς
************ 908310Τράπεζα Πειραιώς
22.225ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 78341,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
248755 
250095 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων55 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας10 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο66,71 
16-17-18/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 327010Τράπεζα Πειραιώς
************ 400840Τράπεζα Πειραιώς
************ 916250Τράπεζα Πειραιώς
************ 78995Τράπεζα Πειραιώς
14.005ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.495ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.315ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
24789100 
2476720 
248025 
2480850 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων120 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας175 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο295 
15 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 864310Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2471520 
2473420 
2474320 
2475320 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας80 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο90 
14 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 3062100Τράπεζα Πειραιώς
23.353ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.3210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.0920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*************000020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2457410 
246655 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 29501,71 
69 ***** 32191,71 
69***09371,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων153 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας15 
Σύνολο SMS5,13 
Σύνολο173,13 
13 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 84505Τράπεζα Πειραιώς
************ 618120Τράπεζα Πειραιώς
************ 811320Τράπεζα Πειραιώς
************ 987810Τράπεζα Πειραιώς
************ 856810Τράπεζα Πειραιώς
17.5920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
02.1510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 962950 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
24547100 
2445320 
2454320 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 46821,71 
69 ***** 23561,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων95 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας140 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο238,42 
12 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
*************015620Τράπεζα Πειραιώς
************ 3348100Τράπεζα Πειραιώς
************ 795415Τράπεζα Πειραιώς
************ 966110Τράπεζα Πειραιώς
************ 799550Τράπεζα Πειραιώς
************ 383010Τράπεζα Πειραιώς
************ 301010Τράπεζα Πειραιώς
**********000050ALPHA BANK
*********10005ALPHA BANK
*********100010ALPHA BANK
16.5720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.0220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2428110 
2429210 
2434210 
2437620 
2439420 
2442220 
2443720 
244365 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 25651,71 
69 ***** 60761,71 
69 ***** 31181,71 
69 ***** 06491,71 
69 ***** 49611,71 
69 ***** 03511,71 
69 ***** 48921,71 
69 ***** 10161,71 
69 ***** 87451,71 
69 ***** 82821,71 
69 ***** 57061,71 
69 ***** 39681,71 
69 ***** 60941,71 
69 ***** 10921,71 
69 ***** 80021,71 
69 ***** 02211,71 
69 ***** 75741,71 
69 ***** 39531,71 
69 ***** 68421,71 
69 ***** 07271,71 
69 ***** 07271,71 
69 ***** 80561,71 
69 ***** 95361,71 
69 ***** 70721,71 
69 ***** 37141,71 
69 ***** 22001,71 
69 ***** 78421,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων330 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας115 
Σύνολο SMS46,17 
Σύνολο491,17 
9/7/2022 – 10/7/2022 – 11/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 528120Τράπεζα Πειραιώς
************ 88893,4Τράπεζα Πειραιώς
************ 825520Τράπεζα Πειραιώς
************ 56655Τράπεζα Πειραιώς
************ 805510Τράπεζα Πειραιώς
************ 826525Τράπεζα Πειραιώς
************ 95225Τράπεζα Πειραιώς
************ 368915Τράπεζα Πειραιώς
************ 939720Τράπεζα Πειραιώς
************ 372320Τράπεζα Πειραιώς
************ 599310Τράπεζα Πειραιώς
************ 561710Τράπεζα Πειραιώς
************ 552710Τράπεζα Πειραιώς
************ 1114100Τράπεζα Πειραιώς
*********100040ALPHA BANK
*********300010ALPHA BANK
*********200050ALPHA BANK
*********9000100ALPHA BANK
22.0910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.5810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.1620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.575ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.2520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3430ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2350ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
05.4010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.482ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.48100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.0715ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
07.3628ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.3910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.461ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.195ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2414210 
2421610 
2423510 
2426510 
2412810 
2424620 
2423820 
2424120 
242535 
2420050 
2422650 
2426850 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 44901,71 
69 ***** 67641,71 
69 ***** 91311,71 
69 ***** 19181,71 
69 ***** 35361,71 
69 ***** 41641,71 
69 ***** 53551,71 
69 ***** 51331,71 
69 ***** 74191,71 
69 ***** 38841,71 
69 ***** 38841,71 
69 ***** 67101,71 
69 ***** 74041,71 
69 ***** 34731,71 
69 ***** 42711,71 
69 ***** 68371,71 
69 ***** 18801,71 
69 ***** 85741,71 
69 ***** 47451,71 
69 ***** 13861,71 
69 ***** 97251,71 
69 ***** 91441,71 
69 ***** 82981,71 
69 ***** 82981,71 
69 ***** 96521,71 
69 ***** 43321,71 
69 ***** 63761,71 
69 ***** 63761,71 
69 ***** 63761,71 
69 ***** 42961,71 
69 ***** 42961,71 
69 ***** 84441,71 
69 ***** 18011,71 
69***00111,71 
69***00111,71 
69 ***** 16771,71 
69 ***** 16771,71 
69 ***** 35501,71 
69 ***** 78061,71 
69 ***** 15471,71 
69 ***** 86551,71 
69 ***** 75731,71 
69 ***** 40131,71 
69 ***** 40131,71 
69 ***** 40131,71 
69 ***** 40131,71 
69 ***** 85501,71 
69 ***** 29401,71 
69 ***** 54991,71 
69 ***** 31781,71 
69 ***** 19561,71 
69 ***** 93991,71 
69 ***** 70711,71 
69 ***** 18071,71 
69***08231,71 
69 ***** 41881,71 
69 ***** 29621,71 
69 ***** 62491,71 
69 ***** 62491,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων789,4 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας265 
Σύνολο SMS100,89 
Σύνολο1155,29 
8 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 445540Τράπεζα Πειραιώς
************ 96245Τράπεζα Πειραιώς
************ 488210Τράπεζα Πειραιώς
************ 604450Τράπεζα Πειραιώς
************ 384610Τράπεζα Πειραιώς
************ 589510Τράπεζα Πειραιώς
************ 788610Τράπεζα Πειραιώς
*********419110ALPHA BANK
*********556110ALPHA BANK
*********841710ALPHA BANK
21.5610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.1210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.0510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.4415ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.242ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.1810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.32150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.251,8ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2410610 
24059100 
2409320 
2410720 
241045 
240975 
2405750 
2411150 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 30281,71 
69 ***** 99371,71 
69 ***** 12551,71 
69 ***** 33321,71 
69 ***** 70751,71 
69 ***** 27021,71 
69 ***** 53521,71 
69 ***** 23251,71 
69 ***** 72041,71 
69 ***** 37861,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων423,8 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας260 
Σύνολο SMS17,1 
Σύνολο700,9 
7 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 692810Τράπεζα Πειραιώς
************ 757410Τράπεζα Πειραιώς
************ 860410Τράπεζα Πειραιώς
************ 49205Τράπεζα Πειραιώς
*************029610Τράπεζα Πειραιώς
************ 850720Τράπεζα Πειραιώς
************ 4917100Τράπεζα Πειραιώς
************ 966920Τράπεζα Πειραιώς
************ 442220Τράπεζα Πειραιώς
************ 796650Τράπεζα Πειραιώς
*********200020ALPHA BANK
*********700025ALPHA BANK
*********20005ALPHA BANK
**********000010ALPHA BANK
22.095ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.3140ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.4920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.0515ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.4410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.2110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.101ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
07.1810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.032,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.3620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2396550ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2404110 
23976100 
2396315 
240233 
240225 
2397050 
2402450 
2404250 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 83891,71 
69 ***** 34511,71 
69 ***** 24091,71 
69 ***** 43841,71 
69 ***** 23441,71 
69 ***** 23441,71 
69 ***** 15611,71 
69 ***** 04991,71 
69 ***** 32031,71 
69 ***** 39221,71 
69 ***** 64771,71 
69 ***** 64561,71 
69 ***** 58611,71 
69 ***** 58611,71 
69 ***** 58611,71 
69 ***** 58611,71 
69 ***** 49301,71 
69 ***** 01021,71 
69 ***** 66531,71 
69 ***** 77491,71 
69 ***** 51671,71 
69 ***** 26591,71 
69 ***** 93961,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων498,5 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας283 
Σύνολο SMS39,33 
Σύνολο820,83 
6 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 61325Τράπεζα Πειραιώς
************ 206020Τράπεζα Πειραιώς
************ 772010Τράπεζα Πειραιώς
************ 951250Τράπεζα Πειραιώς
************ 139320Τράπεζα Πειραιώς
************ 260620Τράπεζα Πειραιώς
************ 29925Τράπεζα Πειραιώς
************ 602810Τράπεζα Πειραιώς
************ 111010Τράπεζα Πειραιώς
************ 210020Τράπεζα Πειραιώς
*********387620ALPHA BANK
*********439010ALPHA BANK
**********001820ALPHA BANK
22.185ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.397ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.16150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.2525ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2381110 
2382910 
2394110 
2394720 
2395320 
2395520 
2380225 
239105 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 75741,71 
69 ***** 96701,71 
69 ***** 53391,71 
69***06301,71 
69***06231,71 
69 ***** 53551,71 
69 ***** 96461,71 
69 ***** 29501,71 
69***09481,71 
69 ***** 80391,71 
69***08991,71 
69 ***** 15951,71 
69 ***** 7601,71 
69 ***** 7601,71 
69 ***** 7601,71 
69 ***** 7601,71 
69 ***** 7601,71 
69 ***** 7601,71 
69 ***** 7601,71 
69 ***** 7601,71 
69 ***** 75041,71 
69 ***** 91531,71 
69 ***** 86061,71 
69 ***** 22641,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων417 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας120 
Σύνολο SMS41,04 
Σύνολο578,04 
5 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 18795Τράπεζα Πειραιώς
************ 25195Τράπεζα Πειραιώς
************ 449320Τράπεζα Πειραιώς
************ 727030Τράπεζα Πειραιώς
************ 55820Τράπεζα Πειραιώς
************ 16903Τράπεζα Πειραιώς
************ 417910Τράπεζα Πειραιώς
************ 251910Τράπεζα Πειραιώς
************ 157450Τράπεζα Πειραιώς
************ 870110Τράπεζα Πειραιώς
************ 697325Τράπεζα Πειραιώς
************ 811030Τράπεζα Πειραιώς
*************080650Τράπεζα Πειραιώς
*************021050Τράπεζα Πειραιώς
************ 917350Τράπεζα Πειραιώς
************ 683220Τράπεζα Πειραιώς
************ 80585Τράπεζα Πειραιώς
*********900030ALPHA BANK
*********700030ALPHA BANK
*********40002ALPHA BANK
23.5050ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17. 5820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.1510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.235ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.3630ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.235ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.5450ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.3510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 081920 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2374510 
2354410 
23795100 
2352420 
2352920 
2353620 
235455 
236365 
237575 
2353150 
2377950 
2379450 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 66921,71 
69 ***** 66921,71 
69 ***** 90351,71 
69 ***** 72111,71 
69 ***** 97611,71 
69 ***** 66931,71 
69 ***** 40221,71 
69 ***** 48901,71 
69 ***** 55071,71 
69 ***** 92111,71 
69 ***** 38071,71 
69 ***** 42211,71 
69 ***** 05151,71 
69 ***** 24901,71 
69 ***** 35651,71 
69 ***** 72121,71 
69 ***** 72121,71 
69 ***** 30211,71 
69 ***** 19401,71 
69 ***** 62721,71 
69 ***** 08161,71 
69 ***** 03911,71 
69 ***** 45021,71 
69 ***** 85851,71 
69 ***** 46231,71 
69 ***** 97511,71 
69 ***** 98001,71 
69 ***** 05781,71 
69 ***** 05781,71 
69 ***** 48271,71 
69 ***** 72661,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων635 
Συνολική πληρωμή RF20 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας345 
Σύνολο SMS53,01 
Σύνολο1053,01 
2/7/2022 – 3/7/2022 – 4/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 024010Τράπεζα Πειραιώς
************ 467920Τράπεζα Πειραιώς
************ 495410Τράπεζα Πειραιώς
************ 622540Τράπεζα Πειραιώς
************ 017810Τράπεζα Πειραιώς
************ 138720Τράπεζα Πειραιώς
************ 77613Τράπεζα Πειραιώς
************ 41165Τράπεζα Πειραιώς
************ 23215Τράπεζα Πειραιώς
************ 243335Τράπεζα Πειραιώς
************ 56885Τράπεζα Πειραιώς
************ 720120Τράπεζα Πειραιώς
************ 163830Τράπεζα Πειραιώς
************ 472720Τράπεζα Πειραιώς
*********604370002,5ALPHA BANK
*********6031900020ALPHA BANK
*********6024900020ALPHA BANK
*********602340005ALPHA BANK
*********601770005ALPHA BANK
23: 525ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23: 355ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21: 465ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20: 075ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19: 49150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12: 0220,97ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
6: 584ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17: 4110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17: 1210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2328010 
2330110 
2330210 
2334110 
23450100 
23515100 
2334620 
2328920 
2331120 
2332920 
2333520 
2333620 
2335620 
2330530 
232945 
233615 
235115 
2328550 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 0761,71 
69 ***** 2331,71 
69 ***** 9261,71 
69 ***** 2201,71 
69 ***** 1871,71 
69 ***** 0761,71 
69 ***** 2221,71 
69 ***** 7161,71 
69 ***** 1171,71 
69 ***** 5271,71 
69 ***** 5941,71 
69 ***** 8491,71 
69 ***** 1361,71 
69 ***** 5741,71 
69 ***** 9761,71 
69 ***** 0241,71 
69 ***** 1701,71 
69 ***** 9911,71 
69 ***** 7101,71 
69 ***** 5581,71 
69 ***** 6751,71 
69 ***** 4091,71 
69 ***** 9831,71 
69 ***** 9251,71 
69 ***** 0021,71 
69 ***** 2501,71 
69 ***** 8601,71 
69 ***** 9591,71 
69 ***** 9101,71 
69 ***** 2581,71 
69 ***** 8041,71 
69 ***** 8901,71 
69 ***** 6541,71 
69 ***** 8331,71 
69 ***** 1581,71 
69 ***** 1091,71 
69 ***** 6651,71 
69 ***** 9361,71 
69 ***** 3861,71 
69 ***** 5351,71 
69 ***** 4341,71 
69 ***** 1421,71 
69 ***** 9311,71 
69 ***** 0241,71 
69 ***** 0241,71 
69 ***** 0241,71 
69 ***** 0241,71 
69 ***** 0241,71 
69 ***** 4211,71 
69 ***** 7591,71 
69 ***** 9851,71 
69 ***** 0171,71 
69 ***** 0221,71 
69 ***** 7711,71 
69 ***** 7911,71 
69 ***** 3141,71 
69 ***** 8751,71 
69 ***** 6141,71 
69 ***** 9581,71 
69 ***** 0201,71 
69 ***** 4911,71 
69 ***** 9121,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων500,47 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας475 
Σύνολο SMS106,02 
Σύνολο1081,49 
1 / 7 / 2022  
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 026730
Τράπεζα Πειραιώς
************ 545850
Τράπεζα Πειραιώς
************ 538840
Τράπεζα Πειραιώς
************ 324230
Τράπεζα Πειραιώς
************ 431320
Τράπεζα Πειραιώς
************ 202710ALPHA BANK
************ 48845ALPHA BANK
************ 5659300ALPHA BANK
22: 0330
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17: 4210
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17: 1615
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15: 253
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13: 1543
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
9: 4150
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2321210
Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2322010 
23.25210 
2326710 
23253100 
2319120 
2324520 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 7951.71 
69 ***** 7341.71 
69 ***** 4601.71 
69 ***** 4601.71 
69 ***** 7461.71 
69 ***** 9501.71 
   
Κλήση 19825  
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
-- 

Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων: 636

Συνολική πληρωμή RF: 0

Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας: 170

Σύνολο SMS: 10,26

Σύνολο: 816,26 €

*Η τελική αξία κάθε μηνύματος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση του τέλους κινητής 
τηλεφωνίας (10%), ΦΠΑ (24%) καθώς και οι χρεώσεις κάθε παρόχου κινητής τηλεφωνίας (15%).

* Η αναφορά για το συνολικό ποσό που συλλέχθηκε από τις κλήσεις στον αριθμό οικονομικής ενίσχυσης 19825 θα ανακοινώνεται 1 φορά εβδομαδιαίως. Επόμενη ενημέρωση : 8.7.22

en
X