Εργαζόμενοι και εθελοντές

Οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές αποτελούν ένα πολύ σημαντικό “κεφάλαιο” για την ανάπτυξη του Οργανισμού μας. Για το λόγο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του καταλλήλου ανθρωπίνου δυναμικού, την εκπαίδευση, αξιολόγηση, διατήρηση και εξέλιξη του.   

Ο Οργανισμός φροντίζει ώστε το ανθρώπινο δυναμικό του να λειτουργεί καθημερινά σύμφωνα με τις Αξίες και τις Αρχές του “Κώδικα Δεοντολογίας Ανθρωπιστικών Επαγγελμάτων”, με στόχο όλες οι ενέργειες να διέπονται από τις σχετικές αρχές συμπεριφοράς. Ενδεικτικά αναφέρονται η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, η νομιμότητα, η διαφάνεια, η ποιότητα προσωπικού, ο σεβασμός στο περιβάλλον.

Αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς μας είναι οι εθελοντές, οι οποίοι καθημερινά συμβάλλουν στη διεξαγωγή βασικών ενεργειών για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία μας, με την εποπτεία και την υποστήριξη του επαγγελματικού μας προσωπικού. Συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις καθώς και σε διαδικασίες παραλαβής, ταξινόμησης και αποθήκευσης ειδών στις εγκαταστάσεις μας, μεριμνούν για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του χώρου ενώ συχνά φροντίζουν για την διανομή αγαθών σε διάφορα σημεία της πόλης ή της Ελλάδας. Επιπλέον, εθελοντές και εξωτερικοί συνεργάτες επιστήμονες και ιατροί παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σκοπό να υλοποιούνται επιτυχώς τα θεραπευτικά και κοινωνικά μας προγράμματα για παιδιά και ανθρώπους με βιοποριστικά προβλήματα και προβλήματα υγείας.  

Οι εθελοντές του Οργανισμού «Πράξη Αγάπης» ανήκουν σε διάφορες ηλικιακές ομάδες από XNUMX ετών και άνω και χαρακτηρίζονται από δυναμισμό, διάθεση προσφοράς, αλληλεγγύης και συμμετοχής στα κοινά. Οι εθελοντές με τη δράση τους εμπλουτίζουν την ζωή της Οργάνωσης και αποτελούν έμπρακτο παράδειγμα κοινωνικής συμμετοχής και δράσης του ενεργού πολίτη.

Τα τμήματα του Οργανισμού Πράξη Αγάπης στα οποία απασχολούνται εργαζόμενοι και εθελοντές είναι τα εξής :

-Τμήμα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης

(άνθρωποι που συντονίζουν και παρακολουθούν τη λειτουργία του οργανισμού και διεκπεραιώνουν όλες τις εσωτερικές, λογιστικές και διοικητικές εργασίες)

 

-Τμήμα Κοινωνικής προσφοράς και Αλληλεγγύης

(άνθρωποι που βοηθούν στην ομαλή λειτουργία και συντήρηση του κοινωνικού μας παντοπωλείου)

 

-Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

(άνθρωποι που ενημερώνουν το κοινό για το έργο και τις δράσεις του Οργανισμού, συνάπτουν νέες συνεργασίες και επικοινωνίες με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του)

 

-Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής

(άνθρωποι με γνώσεις στον τομέα του προγραμματισμού, γραφιστικής και social media για την καλύτερη δυνατή ανάδειξη του έργου μας μέσω του διαδικτύου, σε διεθνές επίπεδο)

 

-Τμήμα Μεταφορών

(οδηγοί, υπηρεσίες ταχυμεταφοράς)

 

-Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών

(Ιατροί όλων των ειδικοτήτων, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) 

 

 

-Τμήμα κοινωνικών υπηρεσιών και ψυχολογικής υποστήριξης

(ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί)

 

 

Γίνε κι εσύ μέρος της «αλυσίδας αγάπης» και πρόσφερε την εθελοντική σου δράση μέσω της ομάδας μας. Οποιαδήποτε προσφορά ανάλογα με την επαγγελματική σου δραστηριότητα, είναι πολύτιμη.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, είμαστε στη διάθεσή σας.
Δευτέρα έως Παρασκευή | 9:00 – 17:00
+ 302316011389.

Η σημερινή σας προσφορά μπορεί να αλλάξει το μέλλον ενός παιδιού ή μιας οικογένειας με σοβαρά προβλήματα.
Δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, είμαστε στη διάθεσή σας.
Δευτέρα έως Παρασκευή | 9:00 – 17:00
+ 302316011389.

Η σημερινή σας προσφορά μπορεί να αλλάξει το μέλλον ενός παιδιού ή μιας οικογένειας με σοβαρά προβλήματα.
Δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε

X