Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να γίνετε εθελοντής στον Οργανισμό Πράξη Αγάπης

*Για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, είναι απαραίτητο το δικαιολογητικό της υποχρέωσης κατάθεσης των υπεύθυνων δηλώσεων και από τους δύο γονείς ή τους νομίμως ασκούντες την γονική μέριμνα για την δημοσίευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας του φορέα οφείλει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την εξακρίβωση της ηλικίας και την επαλήθευση της ταυτότητας αυτού που δίνει την συγκατάθεση στην περίπτωση που πρόκειται για παιδί κάτω των 16 ετών. Για τα παιδιά άνω των 16 ετών, είναι απαραίτητο το δικαιολογητικό της συγκατάθεσής τους για οποιαδήποτε δημοσίευση των προσωπικών τους δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας του φορέα οφείλει να εξασφαλίζει ότι το παιδί έχει ενημερωθεί και κατανοήσει σε τι συναινεί, αλλιώς η συγκατάθεση είναι άκυρη, καθώς η υποχρέωση για σαφή ενημέρωση δεν έχει τηρηθεί.

Για οποιαδήποτε προσφορά, διευκρίνιση ή πληροφορία, είμαστε στην διάθεση σας.  
Δευτέρα έως Παρασκευή | 9:00 – 17:00
2316011389.

Η σημερινή σας προσφορά μπορεί να αλλάξει το μέλλον ενός παιδιού ή μιας οικογένειας με σοβαρά προβλήματα.
Δείτε πως μπορείτε να βοηθήσετε

Για την προσφορά, διευκρίνιση ή πληροφορία, είμαστε στη διάθεση σας.
Δευτέρα έως Παρασκευή | 9:00 – 17:00
2316011389.
Η σημερινή σας προσφορά μπορεί να αλλάξει το μέλλον ενός παιδιού ή μιας οικογένειας με σοβαρά προβλήματα.
Δείτε πως μπορείτε να βοηθήσετε
X