Φόρμα αίτησης βοηθείας

Επισυνάψτε τα παρακάτω έγγραφα (σε μορφή pdf ή πολύ καθαρή φωτογραφία)
1. Ταυτότητα ενήλικων μελών της οικογένειας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενης φορολογικής περιόδου.
4. Κάρτα ανεργίας, εάν υπάρχει.
5. Ιατρική συμβουλή σε περίπτωση προβλήματος υγείας ή αναπηρίας.
6. Οικογενειακή φωτογραφία που δείχνει όλα τα μέλη.
*Για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, είναι απαραίτητο το δικαιολογητικό της υποχρέωσης κατάθεσης των υπεύθυνων δηλώσεων και από τους δύο γονείς ή τους νομίμως ασκούντες την γονική μέριμνα για την δημοσίευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας του φορέα οφείλει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την εξακρίβωση της ηλικίας και την επαλήθευση της ταυτότητας αυτού που δίνει την συγκατάθεση στην περίπτωση που πρόκειται για παιδί κάτω των 16 ετών. Για τα παιδιά άνω των 16 ετών, είναι απαραίτητο το δικαιολογητικό της συγκατάθεσής τους για οποιαδήποτε δημοσίευση των προσωπικών τους δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας του φορέα οφείλει να εξασφαλίζει ότι το παιδί έχει ενημερωθεί και κατανοήσει σε τι συναινεί, αλλιώς η συγκατάθεση είναι άκυρη, καθώς η υποχρέωση για σαφή ενημέρωση δεν έχει τηρηθεί.
**Η φωτογραφία είναι εσωτερικής χρήσης και δεν θα δημοσιευθεί σε κανένα μέσο επικοινωνίας του Οργανισμού**

Κάντε κλικ ή σύρετε αρχεία σε αυτήν την περιοχή για μεταφόρτωση. Μπορείτε να ανεβάσετε έως και 15 αρχεία.
X