Φόρμα αίτησης βοηθείας

Επισυνάψτε τα ακόλουθα έγγραφα (σαφή και ευανάγνωστη φωτογραφία ή σε μορφή pdf): 1. Έγγραφο ταυτότητας όλων των ενήλικων μελών της οικογένειας. 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής σύνθεσης. 3. Πιστοποιητικό φορολογίας εισοδήματος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 4. Πιστοποιητικό ανεργίας, εφόσον υπάρχει. 5. Έντυπο ιατρικής αξιολόγησης σε περίπτωση προβλήματος υγείας ή αναπηρίας. 6.Οικογενειακή φωτογραφία που περιλαμβάνει όλα τα μέλη της οικογένειας. *Για τα παιδιά κάτω των 16 ετών είναι απαραίτητο το δικαιολογητικό της υποχρέωσης υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων και των δύο γονέων ή της νομίμως ασκούσας γονικής μέριμνας για τη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων. Ο ελεγκτής του χειριστή καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να καθορίσει την ηλικία και να επαληθεύσει την ταυτότητα του ατόμου που δίνει τη συγκατάθεσή του στην περίπτωση παιδιού ηλικίας κάτω των 16 ετών. Για παιδιά άνω των 16 ετών απαιτείται το δικαιολογητικό της συγκατάθεσής τους για οποιαδήποτε δημοσίευση των προσωπικών τους δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας του ιδρύματος πρέπει να διασφαλίσει ότι το παιδί έχει ενημερωθεί και κατανοεί σε τι συναινεί, διαφορετικά η συγκατάθεση είναι άκυρη, καθώς δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση παροχής σαφών πληροφοριών.
**Η φωτογραφία είναι εσωτερικής χρήσης και δεν θα δημοσιευθεί σε κανένα μέσο επικοινωνίας του Οργανισμού**

Κάντε κλικ ή σύρετε αρχεία σε αυτήν την περιοχή για μεταφόρτωση. Μπορείτε να ανεβάσετε έως και 15 αρχεία.
X