Αποστολή-Όραμα-Σκοπός

Αποστολή μας

είναι να προσφέρουμε άμεση βοήθεια και υποστήριξη σε κάθε συνάνθρωπό μας που βιώνει συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή σωματική, πνευματική και κοινωνική του ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε και υλοποιούμε δράσεις με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων που έχουν πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή, που αντιμετωπίζουν βιοποριστικά προβλήματα και προβλήματα υγείας.

Όραμά μας

είναι ένας καλύτερος κόσμος χωρίς κοινωνικές ανισότητες. Μια κοινωνία, στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι άνθρωποι που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή ζουν αποκλεισμένοι εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών, θα βρίσκουν ανακούφιση, ενθάρρυνση και δύναμη για να συνεχίσουν με αξιοπρέπεια και αισιοδοξία την πορεία της ζωής τους.

Σκοπός μας

 

Η παροχή ολοκληρωμένων ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών και θεραπευτικών προγραμμάτων σε ανηλίκους και ενηλίκους που πάσχουν από κάποια ανίατη ή μη ασθένεια και χρήζουν οποιασδήποτε θεραπείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

Η προσφορά οικονομικής βοήθειας ή υλικών αγαθών πρώτης ανάγκης σε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν βιοποριστικά προβλήματα, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους και την διασφάλιση συνθηκών που θα επιτρέψουν την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση τους. 

Η παροχή οποιασδήποτε ιατρικής, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε συνανθρώπους μας που χρήζουν βοήθειας.  

Η προάσπιση και προώθηση των ιατρικών, ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των ανήλικων παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους με κάθε νόμιμο τρόπο.

Η άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, έπειτα από φυσικές ή μη καταστροφές, για την ενίσχυση πληγέντων πληθυσμών που χρήζουν βοήθειας. 

 

X