Καλέστε

Στον αριθμό οικονομικής ενίσχυσης
* Χρέωση από σταθερό: 2.60 € / κλήση
* Χρέωση από κινητό: 2.48 € / κλήση

Αποστολή SMS

Στον αριθμό οικονομικής ενίσχυσης:
* Χρέωση κινητού: 2.71 € SMS

* Στις χρεώσεις περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Η υπηρεσία κλήσεων και μηνυμάτων επιβαρύνεται επιπλέον με τέλος κινητής τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20%,ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Τηλέφωνο υποστήριξης: +302316011389. Ο αριθμός είναι διαθέσιμος για όλους τους παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.
X