Τι κάνουμε

Ο Οργανισμός Πράξη Αγάπης, με ανιδιοτέλεια, αλληλεγγύη και σεβασμό, βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί και κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει βιοποριστικά προβλήματα και προβλήματα υγείας παρέχοντας εντελώς δωρεάν υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αποκατάστασης, ηθικής και υλικής υποστήριξης, χωρίς διακρίσεις και με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη καθώς και στις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά. Στο πλαίσιο της παρέμβασής μας, παρέχουμε :

Ιατρικές υπηρεσίες και θεραπευτικά προγράμματα

Βασική προτεραιότητα του έργου του Οργανισμού είναι η ανάληψη δράσης για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης ιατρικής και κοινωνικής έρευνας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με επίκεντρο τον ασθενή, καθώς και της μακροπρόθεσμης μέριμνας έως την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την καθοριστική συμβολή της ομάδας εξειδικευμένων επιστημόνων (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Ιατροί, Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές) οι οποίοι υποστηρίζουν το έργο μας με κάθε δυνατό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρουμε :

-Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που η οικογένεια δεν μπορεί να εξασφαλίσει λόγω οικονομικών δυσκολιών. 

-Διαγνωστικές εξετάσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα και δωρεάν από κρατικούς φορείς.

-Εξειδικευμένες θεραπείες παιδιών που χρήζουν ιδιωτική παρέμβαση ή μετάβαση στο εξωτερικό.

-Δημιουργία εκστρατείας και κινητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πόρων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. 

-Ορθοπεδικά είδη για άτομα με αναπηρίες, τα οποία αδυνατούν να προμηθευτούν εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών. 

-Ιατρικά είδη και αναλώσιμα που είναι απαραίτητα για την καθημερινή φροντίδα ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. 

-Φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες και λογοθεραπείες που θα βελτιώσουν την υγεία και τη φυσική κατάσταση ενός παιδιού με αναπτυξιακά προβλήματα και αναπηρίες. 

- Υπηρεσίας ψυχικής υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης.

- Υπηρεσίες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής οικογενειών που χρειάζεται να απομακρυνθούν από τον τόπο κατοικίας τους για λόγους υγείας και νοσηλείας.

Κοινωνικό έργο

Με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, στηρίζουμε ανθρώπους με βιοποριστικά προβλήματα, ώστε κανείς να μη στερείται τα απαραίτητα αγαθά που θα του προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής.  

Κεντρικός πυλώνας του έργου μας είναι το κοινωνικό μας Παντοπωλείο, στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα είδη τροφίμων και πρώτης ανάγκης και έπειτα διανέμονται σε ανθρώπους και οικογένειες που τα χρειάζονται. Για μια καλύτερη κοινωνία χωρίς κοινωνικές ανισότητες, προσπαθούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή, οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη με τους εξής τρόπους:

-Προσφορά τροφίμων.

-Προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης.

-Προσφορά ένδυσης και υπόδησης.

-Προσφορά βιβλίων, σχολικών ειδών, παιχνιδιών.

-Παροχή βοήθειας σε θύματα φυσικών καταστροφών. 

-Παρέμβαση σε συνθήκες φυσικών και μη καταστροφών για την προσφορά των απαραίτητων αγαθών στους πληγέντες. Αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού μας έργου είναι ηθική υποστήριξη προς τους ανθρώπους που στηρίζουμε, με σκοπό να βρουν τη δύναμη να συνεχίσουν με ελπίδα και αξιοπρέπεια την πορεία της ζωής τους.

X