Αυτή η ημέρα έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ένωση Ελέγχου του Καρκίνου στις 4th του Φεβρουαρίου. Σκοπός αυτής της ημέρας είναι να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους για τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της σωστής ιατρικής θεραπείας και να τους ενθαρρύνει να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.