Κεντρική-φώτο_
Αναλυτικός κατάλογος δωρεών για την Ειρήνη
10-11-12/09/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 114720Τράπεζα Πειραιώς
************ 369620Τράπεζα Πειραιώς
18.161,57ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.5925ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 500010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 84281,71 
69 ***** 70751,71 
69 ***** 61021,71 
69 ***** 61481,71 
69 ***** 45061,71 
69 ***** 45061,71 
69 ***** 37571,71 
69 ***** 79631,71 
69 ***** 79631,71 
69 ***** 79631,71 
69 ***** 79631,71 
69 ***** 10191,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2883310 
2883550 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων76,57 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας60 
Σύνολο SMS20,52 
Σύνολο157,09 
13/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 634710Τράπεζα Πειραιώς
************ 35712Τράπεζα Πειραιώς
************ 27804Τράπεζα Πειραιώς
************ 33005Τράπεζα Πειραιώς
************ 600020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 49351,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
289515 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων41 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο47,71 
14/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 46331,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο1,71 
15/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 929515
Τράπεζα Πειραιώς
************ 434625
Τράπεζα Πειραιώς
************ 548050
Τράπεζα Πειραιώς
************ 38750,1
Τράπεζα Πειραιώς
************ 552810
Τράπεζα Πειραιώς
20.583
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.4750
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.5110
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.465
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2909915,7ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 24171,71 
69 ***** 12841,71 
69***08001,71 
69***00101,71 
69 ***** 66961,71 
69 ***** 40821,71 
69 ***** 67731,71 
69 ***** 24031,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
292345 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων183,8 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο SMS13,68 
Σύνολο202,48 
16/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 169610
Τράπεζα Πειραιώς
************ 413330
Τράπεζα Πειραιώς
************ 714310
Τράπεζα Πειραιώς
22: 4110
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17: 085
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:5910
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:1270
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 70001ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 30391,71 
69 ***** 67401,71 
69 ***** 14031,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 77061,71 
69 ***** 77061,71 
69 ***** 54571,71 
69 ***** 68861,71 
69***01021,71 
69 ***** 13331,71 
69 ***** 68421,71 
69 ***** 97201,71 
69 ***** 62421,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων146 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS34,2 
Σύνολο180,2 
17-18-19/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 149820
Τράπεζα Πειραιώς
************ 743410
Τράπεζα Πειραιώς
************ 434815
Τράπεζα Πειραιώς
************ 161610
Τράπεζα Πειραιώς
************ 3399100
Τράπεζα Πειραιώς
*06:285
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17: 1520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15: 415
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10: 5910
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*04:523
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*08:3320
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 900020ALPHA BANK
************ 50005ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 37571,71 
69 ***** 56541,71 
69***00761,71 
69***07381,71 
69 ***** 34631,71 
69***05861,71 
69 ***** 80201,71 
69 ***** 79921,71 
69 ***** 29151,71 
69 ***** 25751,71 
69 ***** 57961,71 
69 ***** 40211,71 
69 ***** 53071,71 
69 ***** 95751,71 
69 ***** 27571,71 
69 ***** 80091,71 
69 ***** 21291,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
294235 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων243 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο SMS29,07 
Σύνολο277,07 
20/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 998620
Τράπεζα Πειραιώς
************ 645510
Τράπεζα Πειραιώς
12: 0240
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:2925
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 51191,71 
69***01211,71 
69 ***** 32561,71 
69 ***** 19341,71 
69***03161,71 
69 ***** 49621,71 
69 ***** 50101,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων95 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS11,97 
Σύνολο106,97 
21/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 37375
Τράπεζα Πειραιώς
************ 443210
Τράπεζα Πειραιώς
************ 62525
Τράπεζα Πειραιώς
11: 4510
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 42501,71 
69 ***** 41991,71 
69***09111,71 
69 ***** 85941,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων30 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS6,84 
Σύνολο36,84 
22/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 57635
Τράπεζα Πειραιώς
************ 592710
Τράπεζα Πειραιώς
************ 142010
Τράπεζα Πειραιώς
************ 433150
Τράπεζα Πειραιώς
************ 59013
Τράπεζα Πειραιώς
23: 1020
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17: 5240
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17: 3730
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17: 2810
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15: 5620
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15: 0614,38
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14: 555
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13: 465
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:195
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 60005ALPHA BANK
************ 700010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 33341,71 
69 ***** 34361,71 
69 ***** 49311,71 
69 ***** 53701,71 
69***05641,71 
69 ***** 45061,71 
69 ***** 87641,71 
69 ***** 18571,71 
69 ***** 85861,71 
69 ***** 85861,71 
69 ***** 71831,71 
69 ***** 33651,71 
69 ***** 29591,71 
69 ***** 79551,71 
69 ***** 81581,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2991210 
2984420 
2994250 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων242,38 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας80 
Σύνολο SMS25,65 
Σύνολο348,03 
23/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 50585,96
Τράπεζα Πειραιώς
************ 115320
Τράπεζα Πειραιώς
23: 163,3
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11: 3311
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 20003,82ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 79091,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
300265 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων44,08 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο50,79 
24-25-26/9/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 153610
Τράπεζα Πειραιώς
************ 323720
Τράπεζα Πειραιώς
************01875
Τράπεζα Πειραιώς
************ 447915
Τράπεζα Πειραιώς
************ 398750
Τράπεζα Πειραιώς
20: 2320
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17: 3135
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13: 3010
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21: 175
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:232
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 34631,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 53701,71 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων172 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS10,26 
Σύνολο182,26 
27/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 914420
Τράπεζα Πειραιώς
*09:553
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:2910
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 40481,71 
69 ***** 40481,71 
69 ***** 61361,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3031110 
303145 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων33 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας15 
Σύνολο SMS5,13 
Σύνολο53,13 
28/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
29/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 7258100
Τράπεζα Πειραιώς
19: 0810
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 54221,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3056520 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων110 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο131,71 
30/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 42555
Τράπεζα Πειραιώς
************ 70601
Τράπεζα Πειραιώς
************051120
Τράπεζα Πειραιώς
************ 29755
Τράπεζα Πειραιώς
************ 219820
Τράπεζα Πειραιώς
************027810
Τράπεζα Πειραιώς
************ 29182
Τράπεζα Πειραιώς
************ 778010
Τράπεζα Πειραιώς
************ 670010
Τράπεζα Πειραιώς
************ 743910
Τράπεζα Πειραιώς
************ 652510
Τράπεζα Πειραιώς
************ 235010
Τράπεζα Πειραιώς
************ 67805
Τράπεζα Πειραιώς
************ 544150
Τράπεζα Πειραιώς
20: 4410
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19: 2312
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14: 5010
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14: 395
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12: 595
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12: 095
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12: 065
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11: 205
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:351
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*05:40149,53
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 400025ALPHA BANK
************ 200025ALPHA BANK
************000050ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 88491,71 
69 ***** 20221,71 
69 ***** 27451,71 
69 ***** 47771,71 
69 ***** 48621,71 
69 ***** 31151,71 
69 ***** 59401,71 
69 ***** 19011,71 
69 ***** 15881,71 
69 ***** 52321,71 
69 ***** 49611,71 
69 ***** 42711,71 
69 ***** 45041,71 
69 ***** 53371,71 
69 ***** 32171,71 
69 ***** 32561,71 
69 ***** 43631,71 
69 ***** 43631,71 
69 ***** 14031,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3061910 
306365 
3061450 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων475,53 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS32,49 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας65 
Σύνολο573,02 
01-02-03/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 20485
Τράπεζα Πειραιώς
************ 832210
Τράπεζα Πειραιώς
************ 1111100
Τράπεζα Πειραιώς
************ 17355
Τράπεζα Πειραιώς
************ 350210
Τράπεζα Πειραιώς
************ 646850
Τράπεζα Πειραιώς
************ 458320
Τράπεζα Πειραιώς
************ 502610
Τράπεζα Πειραιώς
************ 466820
Τράπεζα Πειραιώς
************ 537210
Τράπεζα Πειραιώς
************ 58942,5
Τράπεζα Πειραιώς
************ 504750
Τράπεζα Πειραιώς
************ 518420
Τράπεζα Πειραιώς
************ 754520
Τράπεζα Πειραιώς
************ 95547
Τράπεζα Πειραιώς
************ 971120
Τράπεζα Πειραιώς
************ 347120
Τράπεζα Πειραιώς
************ 99715
Τράπεζα Πειραιώς
************ 43795
Τράπεζα Πειραιώς
************ 4140100
Τράπεζα Πειραιώς
************ 80735
Τράπεζα Πειραιώς
************ 529314
Τράπεζα Πειραιώς
************ 453810
Τράπεζα Πειραιώς
************ 24630,1
Τράπεζα Πειραιώς
************ 16042
Τράπεζα Πειραιώς
************008410
Τράπεζα Πειραιώς
************ 36533
Τράπεζα Πειραιώς
************ 46565
Τράπεζα Πειραιώς
************ 718210
Τράπεζα Πειραιώς
************ 575112
Τράπεζα Πειραιώς
************ 15615
Τράπεζα Πειραιώς
************ 524330
Τράπεζα Πειραιώς
************ 31651
Τράπεζα Πειραιώς
22: 081,9
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11: 292,64
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10: 2120
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:3030
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*07:3120,89
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23: 3210
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23: 035
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18: 095
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13: 1320
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10: 4440
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*07:1810
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22: 4610
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20: 462
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19: 0310
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17: 5310
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15: 1110
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12: 1710
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11: 0810
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10: 085
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:2320
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:195
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 490320ALPHA BANK
************ 267850ALPHA BANK
************ 70695ALPHA BANK
************05085ALPHA BANK
************04635ALPHA BANK
************ 521010ALPHA BANK
3084610,55ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
306835,4ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 48191,71 
69 ***** 49611,71 
69 ***** 27101,71 
69 ***** 49501,71 
69 ***** 18011,71 
69 ***** 84281,71 
69 ***** 67941,71 
69 ***** 32521,71 
69 ***** 32521,71 
69 ***** 32521,71 
69 ***** 32521,71 
69 ***** 32521,71 
69 ***** 32521,71 
69 ***** 80821,71 
69 ***** 47381,71 
69 ***** 47381,71 
69 ***** 47381,71 
69 ***** 41651,71 
69 ***** 57801,71 
69 ***** 57801,71 
69 ***** 76131,71 
69 ***** 66401,71 
69 ***** 24891,71 
69 ***** 58421,71 
69 ***** 44441,71 
69 ***** 44441,71 
69 ***** 66011,71 
69 ***** 66011,71 
69 ***** 66011,71 
69 ***** 52391,71 
69***07661,71 
69 ***** 92041,71 
69 ***** 80681,71 
69 ***** 96851,71 
69 ***** 87021,71 
69 ***** 87021,71 
69 ***** 54171,71 
69 ***** 54171,71 
69 ***** 46901,71 
69 ***** 28121,71 
69 ***** 28121,71 
69 ***** 69111,71 
69 ***** 52491,71 
69 ***** 57681,71 
69 ***** 96811,71 
69 ***** 51261,71 
69 ***** 14301,71 
69***00761,71 
69 ***** 70081,71 
69 ***** 40701,71 
69 ***** 35171,71 
69 ***** 15301,71 
69 ***** 96851,71 
69 ***** 45711,71 
69 ***** 77061,71 
69 ***** 77061,71 
69***05481,71 
69 ***** 63841,71 
69 ***** 76861,71 
69 ***** 80091,71 
69 ***** 91781,71 
69 ***** 83351,71 
69***08001,71 
69 ***** 49611,71 
69 ***** 21291,71 
69 ***** 29401,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3069810 
3082515 
3068420 
3069620 
3084920 
307185 
308205 
308295 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων964,98 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας100 
Σύνολο SMS112,86 
Σύνολο1177,84 
04/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 170720
Τράπεζα Πειραιώς
************ 27962
Τράπεζα Πειραιώς
21: 0010
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*06:1830
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 48191,71 
69 ***** 49611,71 
69 ***** 27101,71 
69 ***** 49501,71 
69 ***** 19911,71 
69 ***** 19911,71 
69***08501,71 
69 ***** 60691,71 
69 ***** 79931,71 
69 ***** 69261,71 
69 ***** 47241,71 
69 ***** 92651,71 
69 ***** 19281,71 
69 ***** 30771,71 
69 ***** 51051,71 
69 ***** 21231,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3095620 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων62 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS27,36 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο109,36 
05/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 25857
Τράπεζα Πειραιώς
************ 122120
Τράπεζα Πειραιώς
13: 015
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 3451100ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 48191,71 
69 ***** 49611,71 
69 ***** 27101,71 
69 ***** 49501,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3102710 
310595 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων132 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS6,84 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας15 
Σύνολο153,84 
06/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 25926
Τράπεζα Πειραιώς
22: 0120
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 43405ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
311045 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων31 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο36 
07/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 746020Τράπεζα Πειραιώς
16: 1610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων30 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο30 
8-9-10/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 75092,71
Τράπεζα Πειραιώς
************ 33085
Τράπεζα Πειραιώς
************ 80195
Τράπεζα Πειραιώς
************ 151710
Τράπεζα Πειραιώς
10: 252
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 1128150ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων174,71 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο174,71 
11/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
20: 2420
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 37167ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 48191,71 
69 ***** 49611,71 
69 ***** 27101,71 
69 ***** 49501,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων20 
Συνολική πληρωμή RF7 
Σύνολο SMS6,84 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο33,84 
12/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
14: 2710
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 48191,71 
69 ***** 49611,71 
69 ***** 27101,71 
69 ***** 49501,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS6,84 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο16,84 
13/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 31811,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
14/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
15-16-17/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 82445
Τράπεζα Πειραιώς
************05632
Τράπεζα Πειραιώς
21: 3120
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 14001,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων27 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο28,71 
18/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0