Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πράξη Αγάπης - Act of Kindness» εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Δορυλαίου 66, Κάτω Τούμπα, Τ.Κ. 54454, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ. EL997288917 και ΑΡ. ΓΕΜΗ 130243804000. ΔΟΥ Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@praxiagapis.gr και τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας +302316011389.

Πριν εισέλθετε στην ιστοσελίδα μας και περιηγηθείτε, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για την χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας «Πράξη Αγάπης - Act of Kindness», που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://act-of-kindness.org/

Η χρήση της ιστοσελίδας του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Πράξη Αγάπης» www.act-of-kindness.org προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας του. Παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας www.act-of-kindness.org και σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς, να διακόψετε την χρήση της. 

Η «Πράξη Αγάπης» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρεις και ακριβείς. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας www.act-of-kindness.org  αποδέχονται ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης της και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς. Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με την ρητή συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους.

 

 • Σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων

Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας www.act-of-kindness.org  μπορούν μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks), να κατευθύνονται σε ιστοσελίδες τρίτων. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. O Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Πράξη Αγάπης» δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση, ούτε ευθύνεται, για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση τους, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την νομιμότητα ή/και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών ή/και την ποιότητα των περιεχομένων στις εν λόγω ιστοσελίδες. 

Ο χρήστης/επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με αποκλειστικά δική του ευθύνη.

 

 • Ευθύνη χρηστών/επισκεπτών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.act-of-kindness.org οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες δικαίου, είτε του εσωτερικού, είτε του ευρωπαϊκού, είτε του διεθνούς, και να απέχουν από κάθε παράνομη, αντισυναλλακτική, αθέμιτη ή/και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.act-of-kindness.org συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή/και παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη κάθε είδους στην ιστοσελίδα www.act-of-kindness.org   ή σε τρίτους, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.  

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα την χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή/και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

*Για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, είναι απαραίτητο το δικαιολογητικό της υποχρέωσης κατάθεσης των υπεύθυνων δηλώσεων και από τους δύο γονείς ή τους νομίμως ασκούντες την γονική μέριμνα για την δημοσίευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας του φορέα οφείλει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την εξακρίβωση της ηλικίας και την επαλήθευση της ταυτότητας αυτού που δίνει την συγκατάθεση στην περίπτωση που πρόκειται για παιδί κάτω των 16 ετών. Για τα παιδιά άνω των 16 ετών, είναι απαραίτητο το δικαιολογητικό της συγκατάθεσής τους για οποιαδήποτε δημοσίευση των προσωπικών τους δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας του φορέα οφείλει να εξασφαλίζει ότι το παιδί έχει ενημερωθεί και κατανοήσει σε τι συναινεί, αλλιώς η συγκατάθεση είναι άκυρη, καθώς η υποχρέωση για σαφή ενημέρωση δεν έχει τηρηθεί.

 

 

 

 

 • Τροποποίηση Γενικών Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας

Η «Πράξη Αγάπης», που είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη. Η «Πράξη Αγάπης» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας κοινωφελούς χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική τροποποίηση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, η «Πράξη Αγάπης» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας κοινωφελούς χαρακτήρα.

 

 • Εφαρμοστέο δίκαιο/αρμοδιότητα και λοιποί όροι 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του Συλλόγου-Οργανισμού «Πράξη Αγάπης» καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων της παρούσας ιστοσελίδας. Καμία τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσεως της ιστοσελίδας του Συλλόγου «Πράξη Αγάπης» δεν θα ισχύει παρά μόνο εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και έχει κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών ενσωματωθεί στους παρόντες Γενικούς Όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας.

 

 • Όροι συναλλαγών 

Το www.act-of-kindness.org είναι η επίσημη ηλεκτρονική σελίδα κοινωφελούς χαρακτήρα και έκθεσης μέσω του διαδικτύου του Εθελοντικού Οργανισμού για Παιδιά και Οικογένειες «Πράξη αγάπης» που είναι Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με Α.Φ.Μ. 997288917, Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης-Τούμπας, τηλ. +302316011389, και εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Δορυλαίου 66, Τ.Κ. 54454.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους συναλλαγών πριν την έναρξη χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεση και δέσμευσή σας προς αυτούς. 

Στην περίπτωση μη συμφωνίας σας δεν πρέπει να προχωρήσετε στην χρήση της ιστοσελίδας.

 

 • Παρεχόμενες πληροφορίες

Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Πράξη Αγάπης» δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται, όσο και των παρεχόμενων από το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη, στα πλαίσια της καλής πίστης, τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή κατόπιν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας ή εκ λόγων ανωτέρας βίας, σε διόρθωση των οποίων δικαιούται να προβαίνει ο οργανισμός οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. 

 

 • Περιορισμός ευθύνης
 1. α. O επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Oφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Εθελοντικού Οργανισμού «Πράξη Αγάπης». Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η συνέχεια χρήσης της ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

 1. β. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον Εθελοντικό Οργανισμό «Πράξη Αγάπης» ως Σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Εθελοντικού Οργανισμού που είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα ως Συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

 1. γ. Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ειδικότερα, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ως επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του Εθελοντικού Οργανισμού «Πράξη Αγάπης» υπόκεινται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

 

 • Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.act-of-kindness.org   δηλώνουν ρητά ότι είναι άνω των 18 ετών και συμφωνούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τα δεδομένα του οργανισμού, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και στα πλαίσια της καλής πίστης και της συναλλακτικής δεοντολογίας. Υποβάλλοντας μια δωρεά/παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας μας, εγγυάστε ότι είστε άνω των XNUMX ετών και ότι έχετε τη νομική ικανότητα να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε νομική συμφωνία. 

 

 • Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου) και στην περίπτωση που – όπως εδώ – ο σκοπός είναι κοινωφελής, διότι προορίζεται για τις δράσεις μας. O Οργανισμός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος να χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μπορείτε να ζητήσετε την διόρθωση, αλλαγή ή τη μερική/ολική διαγραφή οποιουδήποτε τηρούμενου στοιχείου σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο επικοινωνίας +302316011389. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας μας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε γνωστοποίησή τους σε τρίτα πρόσωπα.

 

 • Επιστροφή χρημάτων

Η επιστροφή των χρημάτων στον χρήστη, στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξή τους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα να προβαίνει σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση την επιμέρους σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη της. 

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή/και απορία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. 

X