Αναλυτική λίστα δωρεών για τον Φώτη

Αρχική|Αναλυτική λίστα δωρεών για τον Φώτη

Δεκέμβριος

1 / 12 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
 0Τράπεζα Πειραιώς
 0ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 0ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
 0 
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
 0 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
2 / 12 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
 0Τράπεζα Πειραιώς
 0ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 0ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
 0 
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
 0 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
3 / 4 / 5-22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
 0Τράπεζα Πειραιώς
 0ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 0ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 12793ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
 0 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
4177220 
4203220 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF3 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας40 
Σύνολο43 
6 / 12 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 13381,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο1,71 
7 / 12 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
4246814 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας14 
Σύνολο14 
8 / 12 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
 0Τράπεζα Πειραιώς
 0ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 0ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
 0 
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
Αναλυτική λίστα δωρεών για τον Φώτη

Νοέμβριος

1 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
352751 
3528441 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας42 
Σύνολο42 
Εναλλαγή περιεχομένου
3 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
4 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 202520Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων20 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο20 
05-06-07/11/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 328210Τράπεζα Πειραιώς
12: 022ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων12 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο12 
8 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
9 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
10 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
11 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
371485,4ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 18011,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων5,4 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο7,11 
12-13-14/11/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 2667100ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων100 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο100 
15 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
15: 3210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
381485 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο15 
16 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
38220100 
381785 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας105 
Σύνολο105 
17 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3840915 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας15 
Σύνολο15 
18 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
19-20-21/11/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 88661,71 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο1,71 
22 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
23 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
24 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
398335 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο5 
25 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
26-27-28/11/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************065450Τράπεζα Πειραιώς
************01032Τράπεζα Πειραιώς
************ 200050ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων102 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο102 
29 / 11 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
 0Τράπεζα Πειραιώς
 0ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 0ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
 0 
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
 0 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
4055510 
4060340 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας50 
Σύνολο50 
30 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
 0Τράπεζα Πειραιώς
 0ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 0ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 783050ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
 0 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF50 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο50 

Οκτώβριος

01-02-03/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 29505Τράπεζα Πειραιώς
************ 84275Τράπεζα Πειραιώς
************ 867910Τράπεζα Πειραιώς
************ 52992,5Τράπεζα Πειραιώς
************ 326910Τράπεζα Πειραιώς
************ 824725Τράπεζα Πειραιώς
19: 105ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23: 013ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18: 0110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10: 001ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:582ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***05371,71 
69 ***** 88331,71 
69 ***** 36261,71 
69***00761,71 
69 ***** 45711,71 
69 ***** 82821,71 
69 ***** 20751,71 
69 ***** 78941,71 
69 ***** 65301,71 
69 ***** 81531,71 
69 ***** 54171,71 
69 ***** 54171,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3065815 
306595 
308275 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων78,5 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας25 
Σύνολο SMS20,52 
Σύνολο124,02 
04 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 67701Τράπεζα Πειραιώς
13: 242ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***05371,71 
69 ***** 88331,71 
69 ***** 54861,71 
69 ***** 55051,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων3 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS6,84 
Σύνολο9,84 
05 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 132250Τράπεζα Πειραιώς
************001850ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***05371,71 
69 ***** 88331,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3106510 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων100 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας10 
Σύνολο113,42 
06 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************029320Τράπεζα Πειραιώς
************ 514450Τράπεζα Πειραιώς
************ 624050ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 364850ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 56241,71 
69 ***** 89141,71 
69 ***** 89141,71 
69 ***** 89141,71 
69 ***** 89141,71 
69 ***** 89141,71 
69 ***** 89141,71 
69 ***** 89141,71 
69 ***** 89141,71 
69 ***** 89141,71 
69 ***** 28581,71 
69 ***** 28581,71 
69 ***** 28581,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων120 
Συνολική πληρωμή RF50 
Σύνολο SMS22,23 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο192,23 
07 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 28035Τράπεζα Πειραιώς
************ 12225Τράπεζα Πειραιώς
16: 1610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69***05371,71 
69 ***** 88331,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων20 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο23,42 
8-9-10/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 86193,71Τράπεζα Πειραιώς
************ 58015Τράπεζα Πειραιώς
************ 892620Τράπεζα Πειραιώς
************ 453510Τράπεζα Πειραιώς
************ 691510Τράπεζα Πειραιώς
10: 0520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 4222100ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 79281,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3118920 
3122620 
3155020 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων168,71 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας60 
Σύνολο230,42 
11 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 482410ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69***05371,71 
69 ***** 88331,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο13,42 
12 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
14: 2610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 565650ALPHA BANK
319955,4ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 83303ΔΙΑΣ
************ 79613ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69***05371,71 
69 ***** 88331,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων65,4 
Συνολική πληρωμή RF6 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο74,82 
13 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
22: 4910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο10 
14 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3215750 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας50 
Σύνολο50 
15-16-17/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 663010Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3251310 
3237515 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας25 
Σύνολο35 
18 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 35531,71 
69 ***** 20451,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο3,42 
19 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
*08:173ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 69441,71 
69 ***** 74351,71 
69 ***** 98461,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3289050 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων3 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS5,13 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας50 
Σύνολο58,13 
20 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
21 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
16: 2110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο10 
22-23-24/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
25 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
26 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 751114Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων14 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο14 
27 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
22: 165ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:525ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο10 
28-29-30-31/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 6962150Τράπεζα Πειραιώς
10: 312ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************002250ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 63841,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3434840 
347945 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων202 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας45 
Σύνολο248,71 

Σεπτέμβριος

8 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 36362Τράπεζα Πειραιώς
17.2130ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 9000100ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***09371,71 
69 ***** 92961,71 
69 ***** 50271,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2858230 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων132 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας30 
Σύνολο SMS5,13 
Σύνολο167,13 
9 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************000010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2867320 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο30 
10-11-12/09/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
09.244ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.575ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 400030ALPHA BANK
************ 700030ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 35091,71 
69***09991,71 
69***02631,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων69 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS5,13 
Σύνολο74,13 
13 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 27804Τράπεζα Πειραιώς
09.515ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 50501,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων9 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο10,71 
14 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
22 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************000015ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 43461,71 
69 ***** 43461,71 
69 ***** 43461,71 
69 ***** 28301,71 
69 ***** 29981,71 
69 ***** 49601,71 
69 ***** 11821,71 
69 ***** 81061,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2973820 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων15 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο SMS13,68 
Σύνολο48,68 
21 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
22: 4950ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 70721,71 
69 ***** 29151,71 
69 ***** 97201,71 
69 ***** 82261,71 
69***02741,71 
69 ***** 85741,71 
69 ***** 72481,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων50 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS11,97 
Σύνολο61,97 
20 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
*08:375ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 200015ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 21291,71 
69 ***** 14201,71 
69 ***** 32561,71 
69 ***** 58431,71 
69 ***** 56451,71 
69***01161,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων20 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS10,26 
Σύνολο30,26 
17-18-19/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 260210Τράπεζα Πειραιώς
18: 4410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21: 1420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 48361,71 
69***05211,71 
69***08001,71 
69 ***** 62421,71 
69 ***** 19811,71 
69 ***** 15301,71 
69***01021,71 
69 ***** 33351,71 
69***07611,71 
69 ***** 67091,71 
69 ***** 13331,71 
69 ***** 60941,71 
69 ***** 14031,71 
69 ***** 46721,71 
69 ***** 90971,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων40 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS25,65 
Σύνολο65,65 
16 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
15 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
23 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
20: 1610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13: 080,56ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 91811,71 
69 ***** 91811,71 
69 ***** 60721,71 
69 ***** 66531,71 
69 ***** 59991,71 
69 ***** 25071,71 
69***00341,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10,56 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS11,97 
Σύνολο22,53 
24-25-26/9/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************04755Τράπεζα Πειραιώς
************ 30375Τράπεζα Πειραιώς
************ 385910Τράπεζα Πειραιώς
************ 21745Τράπεζα Πειραιώς
*09:573ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 38301,71 
69 ***** 20751,71 
69 ***** 80201,71 
69 ***** 77061,71 
69 ***** 77061,71 
69 ***** 86781,71 
69***01961,71 
69 ***** 12351,71 
69 ***** 70441,71 
69***07861,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3027370 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων28 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας70 
Σύνολο SMS17,1 
Σύνολο115,1 
27 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 595010Τράπεζα Πειραιώς
************ 99905Τράπεζα Πειραιώς
*09:3010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*09:3010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 94291,71 
69***03161,71 
69 ***** 63841,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων35 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS5,13 
Σύνολο40,13 
28 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***08501,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο1,71 
29 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 7258100Τράπεζα Πειραιώς
************ 295110Τράπεζα Πειραιώς
************04020,1Τράπεζα Πειραιώς
19: 0710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10: 5510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 98211,71 
69 ***** 57681,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων130,1 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο133,52 
30 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 48271,71 
69 ***** 68421,71 
69 ***** 44441,71 
69 ***** 42511,71 
69 ***** 71751,71 
69 ***** 71751,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS10,26 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο10,26 
7 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 350520Τράπεζα Πειραιώς
16.3510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
282885,4ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 12831,71 
69 ***** 55571,71 
69***06581,71 
69 ***** 71751,71 
69 ***** 61021,71 
69 ***** 61821,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2833810 
2839920 
2839330 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων35,4 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας60 
Σύνολο SMS10,26 
Σύνολο105,66 

 

 

 

6 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 90755Τράπεζα Πειραιώς
21.572ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων7 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο7 
03-04-05/09/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 95475Τράπεζα Πειραιώς
************ 957450Τράπεζα Πειραιώς
21.1850ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.2710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 84831,71 
69 ***** 67401,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων125 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο128,42 
2 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
1 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
* 09.1225ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2771910 
2763820 
277285 
2771850 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων25 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας85 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο110 
31 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 2454100Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων100 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο100 
30 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 9275100ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF100 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο100 
27/08-28/08-29/08/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 336920Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 11821,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2745620 
274295 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων20 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας25 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο46,71 
26 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 643720Τράπεζα Πειραιώς
08.467ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων27 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο27 
25 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 901010Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο10 
24 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
10.3810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο10 
23 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 853820Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 75531,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων20 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο21,71 
20/08-21/08-22/08/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 242550Τράπεζα Πειραιώς
************ 1679100Τράπεζα Πειραιώς
************ 7240150Τράπεζα Πειραιώς
20.4610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.2510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 100010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 77001,71 
69 ***** 79281,71 
69 ***** 57501,71 
69 ***** 45451,71 
69 ***** 79261,71 
69 ***** 83741,71 
69 ***** 38401,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων330 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS11,97 
Σύνολο341,97 
19 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
18 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 53455Τράπεζα Πειραιώς
************ 209115Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 3069073723481,71 
69 ***** 3069373086551,71 
69 ***** 3069735061281,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
269092 
2689850 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων20 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας52 
Σύνολο SMS5,13 
Σύνολο77,13 
17 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 84555Τράπεζα Πειραιώς
************ 756230Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 6681,71 
69 ***** 2201,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων35 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο38,42 
13-14-15/08/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 698325Τράπεζα Πειραιώς
************ 495528Τράπεζα Πειραιώς
************ 45382Τράπεζα Πειραιώς
************ 926520Τράπεζα Πειραιώς
************ 26507Τράπεζα Πειραιώς
************ 163850Τράπεζα Πειραιώς
************ 358720Τράπεζα Πειραιώς
************ 810610Τράπεζα Πειραιώς
14.2810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.0050ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.3520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.3420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.565ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.405ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.4910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
04.3050ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 8000100ALPHA BANK
************ 900020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 6401,71 
69 ***** 0001,71 
69 ***** 7051,71 
69 ***** 1021,71 
69 ***** 8621,71 
69 ***** 2561,71 
69 ***** 3121,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 2581,71 
69 ***** 9141,71 
69 ***** 0841,71 
69 ***** 9961,71 
69 ***** 8241,71 
69 ***** 8251,71 
69 ***** 3481,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2684210 
2686210 
268085 
268135 
2679550 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων452 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας80 
Σύνολο SMS37,62 
Σύνολο569,62 
12 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 823010Τράπεζα Πειραιώς
************ 329710Τράπεζα Πειραιώς
15.4010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.184ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.0010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 900050ALPHA BANK
************ 200010ALPHA BANK
************000030ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 64781,71 
69 ***** 96161,71 
69***04661,71 
69 ***** 46031,71 
69 ***** 77531,71 
69 ***** 66561,71 
69 ***** 66561,71 
69 ***** 66561,71 
69 ***** 46081,71 
69 ***** 21541,71 
69***06921,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2670510 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων134 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας10 
Σύνολο SMS18,81 
Σύνολο162,81 
11 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 633010Τράπεζα Πειραιώς
************ 180320Τράπεζα Πειραιώς
************052310Τράπεζα Πειραιώς
************ 448920Τράπεζα Πειραιώς
************ 54227,98Τράπεζα Πειραιώς
************074850Τράπεζα Πειραιώς
************ 576520Τράπεζα Πειραιώς
************ 31765Τράπεζα Πειραιώς
************ 53925Τράπεζα Πειραιώς
************ 62693Τράπεζα Πειραιώς
************ 882610Τράπεζα Πειραιώς
18.493ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.564ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.415ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.125ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.2315ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 700020ALPHA BANK
************ 10003ALPHA BANK
************ 200010ALPHA BANK
2662110ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 85861,71 
69 ***** 12531,71 
69***00921,71 
69 ***** 18771,71 
69***00111,71 
69***00111,71 
69***00111,71 
69***00111,71 
69***00111,71 
69 ***** 37791,71 
69 ***** 19811,71 
69 ***** 55191,71 
69 ***** 34631,71 
69 ***** 20041,71 
69 ***** 95171,71 
69 ***** 48171,71 
69 ***** 27021,71 
69 ***** 32861,71 
69 ***** 18631,71 
69***02051,71 
69 ***** 35231,71 
69 ***** 80701,71 
69 ***** 17981,71 
69***08381,71 
69***07501,71 
69 ***** 84281,71 
69 ***** 47431,71 
69 ***** 21931,71 
69 ***** 41641,71 
69 ***** 87591,71 
69 ***** 80681,71 
69***05021,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2662610 
2669710 
2661320 
2661820 
266204 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων245,98 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας64 
Σύνολο SMS54,72 
Σύνολο364,7 
10 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
22.5510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.0630ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 81231,71 
69 ***** 90561,71 
69 ***** 15961,71 
69 ***** 99821,71 
69***04431,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων40 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS8,55 
Σύνολο48,55 
9 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 861920Τράπεζα Πειραιώς
************ 693110Τράπεζα Πειραιώς
************ 81325Τράπεζα Πειραιώς
17.4925,41ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 200020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 93301,71 
69 ***** 38681,71 
69 ***** 19601,71 
69 ***** 11251,71 
69 ***** 64341,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων80,41 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS8,55 
Σύνολο88,96 
6/8-7/8-8/8/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************094610Τράπεζα Πειραιώς
************ 667320Τράπεζα Πειραιώς
************ 92865Τράπεζα Πειραιώς
************ 264720Τράπεζα Πειραιώς
************ 38075Τράπεζα Πειραιώς
************025720Τράπεζα Πειραιώς
23.4913ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.075ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.2810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.0110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.2930ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 200020ALPHA BANK
************ 100010ALPHA BANK
************000010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 12111,71 
69 ***** 91321,71 
69 ***** 39491,71 
69 ***** 88051,71 
69 ***** 69551,71 
69 ***** 55901,71 
69 ***** 36521,71 
69 ***** 57681,71 
69***01211,71 
69 ***** 32311,71 
69 ***** 72451,71 
69 ***** 49611,71 
69 ***** 69931,71 
69 ***** 69931,71 
69 ***** 69931,71 
69 ***** 69931,71 
69 ***** 22591,71 
69 ***** 15601,71 
69 ***** 15601,71 
69 ***** 15601,71 
69 ***** 15601,71 
69 ***** 92111,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2639610 
2631150 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων198 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας60 
Σύνολο SMS37,62 
Σύνολο295,62 
5 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 62995Τράπεζα Πειραιώς
************043320Τράπεζα Πειραιώς
************ 973910Τράπεζα Πειραιώς
13.2150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 31691,71 
69 ***** 50431,71 
69 ***** 29121,71 
69 ***** 91621,71 
69 ***** 13501,71 
69 ***** 93791,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2622910 
2623450 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων85 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας60 
Σύνολο SMS10,26 
Σύνολο155,26 
4 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 680010Τράπεζα Πειραιώς
************ 931810Τράπεζα Πειραιώς
14.1710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 91331,71 
69 ***** 97161,71 
69 ***** 14431,71 
69 ***** 18321,71 
69 ***** 98001,71 
69 ***** 86781,71 
69 ***** 33461,71 
69 ***** 33461,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων40 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS13,68 
Σύνολο53,68 
3 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 116810Τράπεζα Πειραιώς
************ 232010Τράπεζα Πειραιώς
16.1610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.3120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
260195ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 46511,71 
69 ***** 10871,71 
69 ***** 20091,71 
69 ***** 49471,71 
69 ***** 18581,71 
69 ***** 56991,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2610110 
2608050 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων65 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας60 
Σύνολο SMS10,26 
Σύνολο135,26 
2 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 935250Τράπεζα Πειραιώς
************ 214515Τράπεζα Πειραιώς
************ 776930ALPHA BANK
************002450ALPHA BANK
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 31081,71 
69 ***** 31081,71 
69 ***** 13771,71 
69 ***** 49311,71 
69 ***** 21291,71 
69 ***** 20391,71 
69 ***** 24781,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2589220 
259635 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων145 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας25 
Σύνολο SMS11,97 
Σύνολο181,97 
30/7-31/7-01/08/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 458210Τράπεζα Πειραιώς
************02525Τράπεζα Πειραιώς
************ 843210Τράπεζα Πειραιώς
************ 405350Τράπεζα Πειραιώς
************ 25985Τράπεζα Πειραιώς
************ 798010Τράπεζα Πειραιώς
************ 654720Τράπεζα Πειραιώς
12.1810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.4930ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.4210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.5540ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.282,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.1320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.4830ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.2120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************000035ALPHA BANK
************ 900080ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 47801,71 
69 ***** 48271,71 
69 ***** 14361,71 
69***06751,71 
69 ***** 62991,71 
69 ***** 62991,71 
69 ***** 34281,71 
69 ***** 23241,71 
69 ***** 23241,71 
69 ***** 23241,71 
69 ***** 14261,71 
69 ***** 50141,71 
69 ***** 69301,71 
69 ***** 30541,71 
69 ***** 87691,71 
69 ***** 83291,71 
69 ***** 69671,71 
69 ***** 87701,71 
69 ***** 87701,71 
69 ***** 87701,71 
69 ***** 87701,71 
69 ***** 87701,71 
69 ***** 19691,71 
69 ***** 52391,71 
69 ***** 67731,71 
69 ***** 49611,71 
69 ***** 97201,71 
69 ***** 79391,71 
69 ***** 73501,71 
69 ***** 19251,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2578510 
2578020 
2586320 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων387,5 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας50 
Σύνολο SMS51,3 
Σύνολο488,8 
29 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
14.0710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.075ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 543150ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 743110ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 49501,71 
69 ***** 35501,71 
69 ***** 82821,71 
69 ***** 55071,71 
69 ***** 94891,71 
69 ***** 62421,71 
69 ***** 72041,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων65 
Συνολική πληρωμή RF10 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS11,97 
Σύνολο86,97 
28 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
19.288ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.1750ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.2620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.133ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.1150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.5420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 758450ALPHA BANK
************ 62425ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 26161,71 
69 ***** 13891,71 
69 ***** 50161,71 
69 ***** 47191,71 
69 ***** 32481,71 
69 ***** 29151,71 
69 ***** 40221,71 
69 ***** 40221,71 
69 ***** 40101,71 
69 ***** 89831,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων206 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS17,1 
Σύνολο223,1 
27 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 429250Τράπεζα Πειραιώς
************ 86305Τράπεζα Πειραιώς
************ 37363Τράπεζα Πειραιώς
************ 5492100Τράπεζα Πειραιώς
21.515ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.2830ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3230ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 70961,71 
69 ***** 54171,71 
69 ***** 38291,71 
69 ***** 55001,71 
69 ***** 20291,71 
69 ***** 84451,71 
69 ***** 48041,71 
69 ***** 93991,71 
69 ***** 25461,71 
69 ***** 80451,71 
69 ***** 48921,71 
69 ***** 28601,71 
69 ***** 88871,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2546320 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων233 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο SMS22,23 
Σύνολο275,23 
26 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 13445Τράπεζα Πειραιώς
************ 165415Τράπεζα Πειραιώς
12.5413,4ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.415ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 600010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 50891,71 
69 ***** 48261,71 
69 ***** 22151,71 
69***05291,71 
69***01961,71 
69***01961,71 
69***01961,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων48,4 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS11,97 
Σύνολο60,37 
23-24-25/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 205250Τράπεζα Πειραιώς
************ 508925Τράπεζα Πειραιώς
************ 905710Τράπεζα Πειραιώς
************ 166620Τράπεζα Πειραιώς
************ 469150Τράπεζα Πειραιώς
16.582ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.1520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.4020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.521ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************000015ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 4282150ΔΙΑΣ
************0789150ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 30391,71 
69 ***** 75031,71 
69 ***** 92711,71 
69 ***** 54071,71 
69 ***** 60051,71 
69***05831,71 
69 ***** 79571,71 
69 ***** 87461,71 
69 ***** 89391,71 
69 ***** 47961,71 
69 ***** 42371,71 
69 ***** 53361,71 
69 ***** 97181,71 
69 ***** 77591,71 
69 ***** 19181,71 
69***09181,71 
69 ***** 76241,71 
69 ***** 72151,71 
69 ***** 77921,71 
69***01721,71 
69 ***** 36201,71 
69 ***** 10581,71 
69 ***** 76811,71 
69 ***** 40491,71 
69***09851,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2521015 
2536720 
2532531 
2521250 
2527250 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων213 
Συνολική πληρωμή RF300 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας166 
Σύνολο SMS42,75 
Σύνολο721,75 
22 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 76261Τράπεζα Πειραιώς
************ 802010Τράπεζα Πειραιώς
************039150Τράπεζα Πειραιώς
12.2720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
02.12164ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.2125ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 24171,71 
69 ***** 90581,71 
69 ***** 95151,71 
69 ***** 67151,71 
69 ***** 78171,71 
69 ***** 25131,71 
69 ***** 59301,71 
69 ***** 63321,71 
69 ***** 56381,71 
69***04911,71 
69 ***** 62721,71 
69 ***** 22181,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2519810 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων270 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας10 
Σύνολο SMS20,52 
Σύνολο300,52 
21 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 50535Τράπεζα Πειραιώς
************ 734150Τράπεζα Πειραιώς
************ 2851100Τράπεζα Πειραιώς
************ 356910Τράπεζα Πειραιώς
************ 788120Τράπεζα Πειραιώς
************ 565320Τράπεζα Πειραιώς
10.2750ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 90005ALPHA BANK
************ 500075ALPHA BANK
************ 80005ALPHA BANK
************ 200020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 42101,71 
69 ***** 60941,71 
69 ***** 26411,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2512220 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων360 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο SMS5,13 
Σύνολο385,13 
20 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 590030Τράπεζα Πειραιώς
************ 170410Τράπεζα Πειραιώς
16.3610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.5520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2332ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 48921,71 
69 ***** 41951,71 
69 ***** 99981,71 
69 ***** 53391,71 
69 ***** 67841,71 
69 ***** 73921,71 
69 ***** 89441,71 
69 ***** 56141,71 
69 ***** 49081,71 
69 ***** 41781,71 
69 ***** 70421,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2510520 
251075 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων102 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας25 
Σύνολο SMS18,81 
Σύνολο145,81 
19 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 749620Τράπεζα Πειραιώς
************011110Τράπεζα Πειραιώς
17.0810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.0620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 759220ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 59401,71 
69 ***** 90271,71 
69 ***** 77061,71 
69 ***** 41631,71 
69 ***** 66531,71 
69 ***** 53071,71 
69 ***** 24031,71 
69 ***** 97251,71 
69 ***** 87301,71 
69***08001,71 
69 ***** 65121,71 
69 ***** 30131,71 
69 ***** 11601,71 
69 ***** 19341,71 
69 ***** 19281,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
250125 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων80 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο SMS25,65 
Σύνολο110,65 
16-17-18/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 15775Τράπεζα Πειραιώς
************ 178830Τράπεζα Πειραιώς
************ 68455Τράπεζα Πειραιώς
23.1110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.525ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.3310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.105ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.5610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.5330ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 400010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 24781,71 
69 ***** 85101,71 
69 ***** 53391,71 
69 ***** 19041,71 
69 ***** 64691,71 
69***06241,71 
69 ***** 63841,71 
69 ***** 63841,71 
69 ***** 46411,71 
69 ***** 78131,71 
69 ***** 25041,71 
69 ***** 12031,71 
69 ***** 12031,71 
69***06571,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 88381,71 
69 ***** 19701,71 
69 ***** 95161,71 
69 ***** 25951,71 
69 ***** 85471,71 
69 ***** 12351,71 
69 ***** 82771,71 
69 ***** 12671,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2476410 
248045 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων120 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας15 
Σύνολο SMS51,3 
Σύνολο186,3 
15 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 7522100Τράπεζα Πειραιώς
************ 651420Τράπεζα Πειραιώς
************ 890930Τράπεζα Πειραιώς
************ 733415Τράπεζα Πειραιώς
************091550Τράπεζα Πειραιώς
************ 13745Τράπεζα Πειραιώς
23.525ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.005ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.1650ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.1950ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 800010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2472410 
2471120 
2471620 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 48361,71 
69***03661,71 
69 ***** 44791,71 
69 ***** 19811,71 
69***05551,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων340 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας50 
Σύνολο SMS8,55 
Σύνολο398,55 
14 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 591220Τράπεζα Πειραιώς
************08205Τράπεζα Πειραιώς
************ 333910Τράπεζα Πειραιώς
************ 3601100Τράπεζα Πειραιώς
23.4420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.51100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.5930ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.235ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.1450ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.21100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 700020ALPHA BANK
************ 200020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2456410 
2468010 
24568100 
2457020 
245675 
246755 
246945 
   
SMS  
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 9601,71 
69 ***** 9311,71 
69 ***** 05441,71 
69 ***** 0181,71 
69 ***** 031,71 
69 ***** 7151,71 
69 ***** 451,71 
69 ***** 01021,71 
69 ***** 6481,71 
69 ***** 08931,71 
69 ***** 4031,71 
69 ***** 4941,71 
69 ***** 6551,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων480 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας155 
Σύνολο SMS22,23 
Σύνολο657,23 
13 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************08635Τράπεζα Πειραιώς
************ 89565Τράπεζα Πειραιώς
************ 698410Τράπεζα Πειραιώς
************ 508610Τράπεζα Πειραιώς
************ 514010Τράπεζα Πειραιώς
************ 314220Τράπεζα Πειραιώς
19.535ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.4210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.325ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.225ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.3410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 700010ALPHA BANK
************0029200ALPHA BANK
************ 400010ALPHA BANK
************ 500010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2445410 
2445810 
245015 
245145 
245355 
2445750 
2446150 
2452350 
   
SMS  
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 2611,71 
69 ***** 2301,71 
69 ***** 6081,71 
69 ***** 0181,71 
69 ***** 4431,71 
69 ***** 5881,71 
69 ***** 7201,71 
69 ***** 8131,71 
69 ***** 3351,71 
69 ***** 3351,71 
69 ***** 9541,71 
69 ***** 9541,71 
69 ***** 1831,71 
69 ***** 7041,71 
69 ***** 0701,71 
69 ***** 0701,71 
69 ***** 9991,71 
69 ***** 0641,71 
69 ***** 7121,71 
69 ***** 4981,71 
69 ***** 4451,71 
69 ***** 2011,71 
69 ***** 5761,71 
69 ***** 0541,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων325 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας185 
Σύνολο SMS41,04 
Σύνολο551,04 
12 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 507010Τράπεζα Πειραιώς
************ 210710Τράπεζα Πειραιώς
************ 494740Τράπεζα Πειραιώς
************ 12025Τράπεζα Πειραιώς
************ 288610Τράπεζα Πειραιώς
************ 542620Τράπεζα Πειραιώς
************ 73725Τράπεζα Πειραιώς
************ 217910Τράπεζα Πειραιώς
************ 808010Τράπεζα Πειραιώς
************ 13005Τράπεζα Πειραιώς
************ 548020Τράπεζα Πειραιώς
************075220Τράπεζα Πειραιώς
************053710Τράπεζα Πειραιώς
17.1010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.3510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.0910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.2414ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.2210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.4715ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.3220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.4920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************000010ALPHA BANK
************ 700018ALPHA BANK
************ 70005,35ALPHA BANK
************000020ALPHA BANK
************ 800020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 377325 
************ 377330 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2429310 
2438210 
2441110 
2444210 
2444410 
2428320 
2442520 
24280250 
243855 
2439050 
   
SMS  
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 8281,71 
69 ***** 9481,71 
69 ***** 4231,71 
69 ***** 4231,71 
69 ***** 0591,71 
69 ***** 0591,71 
69 ***** 0591,71 
69 ***** 0591,71 
69 ***** 8921,71 
69 ***** 6881,71 
69 ***** 0901,71 
69 ***** 5371,71 
69 ***** 0091,71 
69 ***** 7181,71 
69 ***** 5511,71 
69 ***** 1341,71 
69 ***** 5671,71 
69 ***** 4711,71 
69 ***** 5511,71 
69 ***** 8891,71 
69 ***** 8891,71 
69 ***** 8891,71 
69 ***** 8891,71 
69 ***** 8891,71 
69 ***** 8891,71 
69 ***** 5561,71 
69 ***** 4061,71 
69 ***** 8931,71 
69 ***** 8431,71 
69 ***** 4811,71 
69 ***** 1731,71 
69 ***** 2231,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων357,35 
Συνολική πληρωμή RF55 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας395 
Σύνολο SMS54,72 
Σύνολο862,07 
9/7/2022 – 10/7/2022 – 11/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 222620Τράπεζα Πειραιώς
************ 965015Τράπεζα Πειραιώς
************ 528410Τράπεζα Πειραιώς
************ 86115Τράπεζα Πειραιώς
************ 87153Τράπεζα Πειραιώς
************ 68385Τράπεζα Πειραιώς
************ 894410Τράπεζα Πειραιώς
************ 453916,16Τράπεζα Πειραιώς
************ 38005Τράπεζα Πειραιώς
************ 83868Τράπεζα Πειραιώς
************ 105120Τράπεζα Πειραιώς
************ 589710Τράπεζα Πειραιώς
************ 524520Τράπεζα Πειραιώς
************ 706320Τράπεζα Πειραιώς
************ 674350Τράπεζα Πειραιώς
************ 26995Τράπεζα Πειραιώς
************ 344750Τράπεζα Πειραιώς
************ 938980Τράπεζα Πειραιώς
************ 415110Τράπεζα Πειραιώς
************ 625110Τράπεζα Πειραιώς
21.275ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.2130ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.1310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.1140ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.3450ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.5810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.283ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.0610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.1120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.5310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
02.465ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.4320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.2010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.205ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.1820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.015ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.2510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.453ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
02.5750ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.3710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.0015ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.41100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.4010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.435ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.235ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.1915ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.2410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.408ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.2150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.1640ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.0320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.011ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
05.135ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.1620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.135ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 400050ALPHA BANK
************000020ALPHA BANK
************ 600010ALPHA BANK
************ 600050ALPHA BANK
************ 900020ALPHA BANK
************ 70008ALPHA BANK
************ 600010ALPHA BANK
************ 200040ALPHA BANK
************ 50005ALPHA BANK
************ 300020ALPHA BANK
************ 400020ALPHA BANK
************ 800020ALPHA BANK
************ 700010ALPHA BANK
242511ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
2420910ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2421410 
2412710 
2413110 
2414010 
2414610 
2419710 
2419810 
2422010 
2422510 
2423010 
2423910 
2424710 
2425610 
2413010 
24276100 
24243100 
2414520 
2427120 
2420820 
2423720 
2424520 
2426620 
2414420 
2414920 
2425720 
2426230 
2413835 
2424040 
242555 
242035 
242055 
242075 
242115 
242235 
242525 
242705 
242755 
242015 
242155 
242245 
242365 
2413250 
2413650 
2420450 
2424250 
2412950 
2414750 
   
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 7311,71 
69 ***** 1821,71 
69 ***** 1651,71 
69 ***** 4701,71 
69 ***** 7601,71 
69 ***** 7101,71 
69 ***** 5691,71 
69 ***** 341,71 
69 ***** 391,71 
69 ***** 3511,71 
69 ***** 3511,71 
69 ***** 3511,71 
69 ***** 3511,71 
69 ***** 3511,71 
69 ***** 3461,71 
69 ***** 5551,71 
69 ***** 02381,71 
69 ***** 02381,71 
69 ***** 4571,71 
69 ***** 571,71 
69 ***** 4571,71 
69 ***** 4571,71 
69 ***** 4571,71 
69 ***** 0901,71 
69 ***** 8211,71 
69 ***** 7381,71 
69 ***** 3321,71 
69 ***** 031,71 
69 ***** 9491,71 
69 ***** 2021,71 
69 ***** 261,71 
69 ***** 5131,71 
69 ***** 9581,71 
69 ***** 7131,71 
69 ***** 5831,71 
69 ***** 7131,71 
69 ***** 1061,71 
69 ***** 9971,71 
69 ***** 1261,71 
69 ***** 0131,71 
69 ***** 3741,71 
69 ***** 3081,71 
69 ***** 9851,71 
69 ***** 4941,71 
69 ***** 7041,71 
69 ***** 4361,71 
69 ***** 1411,71 
69 ***** 1411,71 
69 ***** 1411,71 
69 ***** 1411,71 
69 ***** 0241,71 
69 ***** 09651,71 
69 ***** 2751,71 
69 ***** 3721,71 
69 ***** 2071,71 
69 ***** 4731,71 
69 ***** 0941,71 
69 ***** 4631,71 
69 ***** 2111,71 
69 ***** 2981,71 
69 ***** 2981,71 
69 ***** 9561,71 
69 ***** 5041,71 
69 ***** 4421,71 
69 ***** 02511,71 
69 ***** 8491,71 
69 ***** 1211,71 
69 ***** 0561,71 
69 ***** 5211,71 
69 ***** 6501,71 
69 ***** 2041,71 
69 ***** 6561,71 
69 ***** 4441,71 
69 ***** 8011,71 
69 ***** 6511,71 
69 ***** 6511,71 
69 ***** 3651,71 
69 ***** 0661,71 
69 ***** 3331,71 
69 ***** 4991,71 
69 ***** 09771,71 
69 ***** 8111,71 
69 ***** 1051,71 
69 ***** 8341,71 
69 ***** 8151,71 
69 ***** 4771,71 
69 ***** 1101,71 
69 ***** 9651,71 
69 ***** 8121,71 
69 ***** 8121,71 
69 ***** 8121,71 
69 ***** 8121,71 
69 ***** 0261,71 
69 ***** 4481,71 
69 ***** 5901,71 
69 ***** 2831,71 
69 ***** 6491,71 
69 ***** 5641,71 
69 ***** 3361,71 
69 ***** 3481,71 
69 ***** 9281,71 
69 ***** 4941,71 
69 ***** 4941,71 
69 ***** 9621,71 
69 ***** 5301,71 
69 ***** 4031,71 
69 ***** 4571,71 
69 ***** 0421,71 
69 ***** 9061,71 
69 ***** 9491,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1301,16 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας990 
Σύνολο SMS188,1 
Σύνολο2479,26 
8 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 344910Τράπεζα Πειραιώς
************ 302350Τράπεζα Πειραιώς
************ 689610Τράπεζα Πειραιώς
************ 595350Τράπεζα Πειραιώς
************ 35645,52Τράπεζα Πειραιώς
************ 52165Τράπεζα Πειραιώς
************ 88022Τράπεζα Πειραιώς
************ 10075Τράπεζα Πειραιώς
************ 830710Τράπεζα Πειραιώς
************ 253630Τράπεζα Πειραιώς
************ 820410Τράπεζα Πειραιώς
************ 73875Τράπεζα Πειραιώς
************02315Τράπεζα Πειραιώς
************ 52742Τράπεζα Πειραιώς
************ 215410Τράπεζα Πειραιώς
************02935Τράπεζα Πειραιώς
************ 465620Τράπεζα Πειραιώς
23.3310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.3111,55ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.0510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.3720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.283ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.3920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.2210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.5310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.1650ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.143ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3240ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.165ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.0810ALPHA BANK
************ 48255ALPHA BANK
************ 705030ALPHA BANK
************ 928930ALPHA BANK
************ 433015ALPHA BANK
************096420ALPHA BANK
************ 117110ALPHA BANK
************011410ALPHA BANK
************ 737110ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2407710 
2408310 
2411210 
2407410 
2411410 
2412210 
2409810 
2411510 
24073100 
24058100 
2406220 
2410520 
2405620 
2410320 
2411820 
241015 
240605 
240685 
240695 
240715 
240905 
241135 
2408750 
2408950 
2409950 
2411950 
   
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 2481,71 
69 ***** 1531,71 
69 ***** 7781,71 
69 ***** 7281,71 
69 ***** 0611,71 
69 ***** 5071,71 
69 ***** 6971,71 
69 ***** 6331,71 
69 ***** 6331,71 
69 ***** 1591,71 
69 ***** 7831,71 
69 ***** 4621,71 
69 ***** 5371,71 
69 ***** 5061,71 
69 ***** 2321,71 
69 ***** 8461,71 
69 ***** 8121,71 
69 ***** 2691,71 
69 ***** 0191,71 
69 ***** 9111,71 
69 ***** 7101,71 
69 ***** 5121,71 
69 ***** 6791,71 
69 ***** 6791,71 
69 ***** 3631,71 
69 ***** 2691,71 
69 ***** 4431,71 
69 ***** 1741,71 
69 ***** 2161,71 
69 ***** 0801,71 
69 ***** 9521,71 
69 ***** 5741,71 
69 ***** 7921,71 
69 ***** 7761,71 
69 ***** 1671,71 
69 ***** 1671,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων567,07 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας615 
Σύνολο SMS61,56 
Σύνολο1243,63 
7 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 90852,81Τράπεζα Πειραιώς
************ 753015Τράπεζα Πειραιώς
************ 35192Τράπεζα Πειραιώς
************ 45870,1Τράπεζα Πειραιώς
************ 452610Τράπεζα Πειραιώς
************ 583950Τράπεζα Πειραιώς
************ 966820Τράπεζα Πειραιώς
************ 018110Τράπεζα Πειραιώς
************ 01895Τράπεζα Πειραιώς
************ 677210Τράπεζα Πειραιώς
************ 04874Τράπεζα Πειραιώς
23.53100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.2020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.0210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.3910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.2515ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.4920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2395850ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 667810 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2405010 
2405110 
2396010 
2397110 
2404510 
2404920 
2405220 
240535 
240405 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 1151,71 
69 ***** 3701,71 
69 ***** 4141,71 
69 ***** 9471,71 
69 ***** 9111,71 
69 ***** 9111,71 
69 ***** 9111,71 
69 ***** 9111,71 
69 ***** 9111,71 
69 ***** 4521,71 
69 ***** 6771,71 
69 ***** 4481,71 
69 ***** 0851,71 
69 ***** 2721,71 
69 ***** 05121,71 
69 ***** 05121,71 
69 ***** 3191,71 
69 ***** 0701,71 
69 ***** 2561,71 
69 ***** 1361,71 
69 ***** 1361,71 
69 ***** 1361,71 
69 ***** 1361,71 
69 ***** 1361,71 
69 ***** 1361,71 
69 ***** 1361,71 
69 ***** 1361,71 
69 ***** 8121,71 
69 ***** 9961,71 
69 ***** 4451,71 
69 ***** 3431,71 
69 ***** 6421,71 
69 ***** 9671,71 
69 ***** 9391,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων353,91 
Συνολική πληρωμή RF10 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας100 
Σύνολο SMS58,14 
Σύνολο522,05 
6 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 91320,1Τράπεζα Πειραιώς
************ 84885Τράπεζα Πειραιώς
************ 948010Τράπεζα Πειραιώς
************ 487450Τράπεζα Πειραιώς
************ 32105Τράπεζα Πειραιώς
************ 305410Τράπεζα Πειραιώς
************ 66635Τράπεζα Πειραιώς
************ 774515Τράπεζα Πειραιώς
************ 95705Τράπεζα Πειραιώς
************ 245220Τράπεζα Πειραιώς
************ 661720Τράπεζα Πειραιώς
************ 883920Τράπεζα Πειραιώς
************ 57895Τράπεζα Πειραιώς
************ 985020Τράπεζα Πειραιώς
************ 333620Τράπεζα Πειραιώς
************ 811820Τράπεζα Πειραιώς
************ 515610Τράπεζα Πειραιώς
22.5930ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.075ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.0510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.0410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.2520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.1310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.290,97ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.5415ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
07.4413,94ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.447ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.4310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.1110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 207620ALPHA BANK
************ 351910ALPHA BANK
************041715ALPHA BANK
************041950ALPHA BANK
************ 20055ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 667810 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2380610 
2383410 
2395720 
238095 
238125 
238135 
238165 
238255 
238335 
238965 
239515 
2383550 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 13661,71 
69 ***** 13661,71 
69 ***** 47381,71 
69 ***** 47381,71 
69 ***** 47381,71 
69 ***** 77061,71 
69 ***** 77061,71 
69 ***** 93111,71 
69 ***** 73531,71 
69 ***** 2791,71 
69 ***** 46281,71 
69 ***** 2811,71 
69 ***** 85181,71 
69 ***** 5491,71 
69 ***** 75491,71 
69 ***** 5491,71 
69 ***** 75491,71 
69 ***** 5451,71 
69 ***** 55451,71 
69 ***** 00091,71 
69***00101,71 
69 ***** 00111,71 
69 ***** 80321,71 
69 ***** 6061,71 
69 ***** 87301,71 
69 ***** 2751,71 
69 ***** 12751,71 
69 ***** 4451,71 
69 ***** 11651,71 
69 ***** 4941,71 
69 ***** 71421,71 
69 ***** 8181,71 
69***07381,71 
69 ***** 9751,71 
69 ***** 27201,71 
69 ***** 0861,71 
69 ***** 57501,71 
69 ***** 9211,71 
69 ***** 79171,71 
69 ***** 6661,71 
69 ***** 92321,71 
69 ***** 2361,71 
69***08891,71 
69 ***** 4541,71 
69 ***** 42511,71 
69 ***** 6161,71 
69 ***** 26161,71 
69***06801,71 
69 ***** 78731,71 
69 ***** 64341,71 
69 ***** 46591,71 
69 ***** 63911,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων482,01 
Συνολική πληρωμή RF10 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας130 
Σύνολο SMS88,92 
Σύνολο710,93 
5 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 799210Τράπεζα Πειραιώς
************ 532120Τράπεζα Πειραιώς
************ 600520Τράπεζα Πειραιώς
************ 295250Τράπεζα Πειραιώς
************ 857130Τράπεζα Πειραιώς
************ 54562Τράπεζα Πειραιώς
************ 42155Τράπεζα Πειραιώς
************ 500020ALPHA BANK
************ 900020ALPHA BANK
21.295ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.275ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.3820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.3025ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.4810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.255ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.243ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.021ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.503ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.148,82ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2354210 
2353210 
2378610 
2378910 
2379010 
2353420 
2367320 
237725 
237965 
237985 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 52321,71 
69 ***** 72451,71 
69 ***** 27721,71 
69 ***** 87171,71 
69 ***** 44471,71 
69 ***** 44471,71 
69 ***** 44471,71 
69 ***** 63181,71 
69 ***** 48361,71 
69 ***** 96581,71 
69 ***** 37841,71 
69 ***** 06921,71 
69 ***** 19401,71 
69 ***** 28731,71 
69 ***** 28731,71 
69 ***** 47071,71 
69 ***** 49441,71 
69 ***** 12351,71 
69 ***** 46821,71 
69 ***** 79371,71 
69 ***** 82341,71 
69 ***** 05211,71 
69 ***** 06051,71 
69 ***** 63111,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων254 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας105 
Σύνολο SMS41,04 
Σύνολο400,04 
2/7/2022 – 3/7/2022 – 4/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 228530Τράπεζα Πειραιώς
************ 838720Τράπεζα Πειραιώς
************ 3420Τράπεζα Πειραιώς
************ 758610Τράπεζα Πειραιώς
************ 682910Τράπεζα Πειραιώς
************ 409610Τράπεζα Πειραιώς
************ 074620Τράπεζα Πειραιώς
************ 16890,92Τράπεζα Πειραιώς
************ 017520Τράπεζα Πειραιώς
************ 370240Τράπεζα Πειραιώς
************ 630520Τράπεζα Πειραιώς
************ 192915Τράπεζα Πειραιώς
************ 664150Τράπεζα Πειραιώς
************ 43522Τράπεζα Πειραιώς
************ 930320Τράπεζα Πειραιώς
************ 99095Τράπεζα Πειραιώς
************ 655820Τράπεζα Πειραιώς
************ 352910Τράπεζα Πειραιώς
************ 379120Τράπεζα Πειραιώς
************ 188620Τράπεζα Πειραιώς
************ 367950Τράπεζα Πειραιώς
************ 050420Τράπεζα Πειραιώς
************ 697010Τράπεζα Πειραιώς
************ 59263Τράπεζα Πειραιώς
************ 71185Τράπεζα Πειραιώς
************ 868420Τράπεζα Πειραιώς
************ 92285Τράπεζα Πειραιώς
************ 078010Τράπεζα Πειραιώς
*********604410005ALPHA BANK
*********604410001,5ALPHA BANK
*********6041100010ALPHA BANK
*********6025800010ALPHA BANK
*********6022400020ALPHA BANK
23: 375ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20: 015ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16: 123ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14: 2010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11: 0710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
1: 3510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
0: 508,47ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11: 5010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11: 055ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 470310 
************ 918150 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2327910 
2329310 
2333910 
2351010 
2351310 
23334100 
2329520 
2330320 
2331720 
2335520 
2336520 
2343620 
2350720 
2330630 
235024 
232905 
233515 
233525 
233585 
235185 
2342750 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 0721,71 
69 ***** 4881,71 
69 ***** 5831,71 
69 ***** 4411,71 
69 ***** 0061,71 
69 ***** 0061,71 
69 ***** 5071,71 
69 ***** 5401,71 
69 ***** 3261,71 
69 ***** 9611,71 
69 ***** 9921,71 
69 ***** 7001,71 
69 ***** 7001,71 
69 ***** 7871,71 
69 ***** 2831,71 
69 ***** 2061,71 
69 ***** 4581,71 
69 ***** 5851,71 
69 ***** 5851,71 
69 ***** 7991,71 
69 ***** 8001,71 
69 ***** 0371,71 
69 ***** 6941,71 
69 ***** 2731,71 
69 ***** 2891,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 2431,71 
69 ***** 6351,71 
69 ***** 5691,71 
69 ***** 6301,71 
69 ***** 0251,71 
69 ***** 0251,71 
69 ***** 0251,71 
69 ***** 0251,71 
69 ***** 0251,71 
69 ***** 0251,71 
69 ***** 0251,71 
69 ***** 0251,71 
69 ***** 2971,71 
69 ***** 6431,71 
69 ***** 8801,71 
69 ***** 3091,71 
69 ***** 8751,71 
69 ***** 8751,71 
69 ***** 5501,71 
69 ***** 9801,71 
69 ***** 0851,71 
69 ***** 7381,71 
69 ***** 8571,71 
69 ***** 6171,71 
69 ***** 2311,71 
69 ***** 7341,71 
69 ***** 6161,71 
69 ***** 3891,71 
69 ***** 5041,71 
69 ***** 8381,71 
69 ***** 5741,71 
69 ***** 4171,71 
69 ***** 9951,71 
69 ***** 2041,71 
69 ***** 5271,71 
69 ***** 9051,71 
69 ***** 3681,71 
69 ***** 3681,71 
69 ***** 5021,71 
69 ***** 1581,71 
69 ***** 3381,71 
69 ***** 5641,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων598,89 
Συνολική πληρωμή RF60 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας399 
Σύνολο SMS128,25 
Σύνολο1186,14 
1 / 7 / 2022  
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 892930
Τράπεζα Πειραιώς
************ 4636100
Τράπεζα Πειραιώς
************ 443030
Τράπεζα Πειραιώς
************ 88735
Τράπεζα Πειραιώς
************ 753820
Τράπεζα Πειραιώς
************ 191910ALPHA BANK
************ 542110ALPHA BANK
************ 00015ALPHA BANK
21: 4620
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2: 461,86
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
0: 255,55
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2333910
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2321110
Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2321410 
2326210 
23196100 
231895 
232425 
232785 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 0731.71 
69 ***** 9951.71 
69 ***** 5431.71 
69 ***** 4791.71 
69 ***** 9701.71 
69 ***** 9421.71 
69 ***** 6331.71 
69 ***** 6331.71 
69 ***** 9391.71 
69 ***** 8531.71 
69 ***** 5931.71 
69 ***** 7341.71 
69 ***** 9361.71 
69 ***** 2791.71 
69 ***** 3231.71 
69 ***** 0631.71 
69 ***** 5251.71 
69 ***** 2281.71 
69 ***** 8611.71 

Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων: 257,41

Συνολική πληρωμή RF: 0

Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας: 135

Σύνολο SMS: 32,49

Σύνολο: 424,9

*Η τελική αξία κάθε μηνύματος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση του τέλους κινητής 
τηλεφωνίας (10%), ΦΠΑ (24%) καθώς και οι χρεώσεις κάθε παρόχου κινητής τηλεφωνίας (15%).

X