Αναλυτική λίστα δωρεών για τον Στράτο

Αρχική|Αναλυτική λίστα δωρεών για τον Στράτο
Αναλυτική λίστα δωρεών για τον Στράτο

Δεκέμβριος

1 / 12 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
 0Τράπεζα Πειραιώς
 0ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 0ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
 0 
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
 0 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 

Νοέμβριος

1 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
352721 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας1 
Σύνολο1 
2 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
3 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
4 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
14: 2615ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων15 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο15 
05-06-07/11/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 612350Τράπεζα Πειραιώς
12: 082ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13: 3540ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων92 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο92 
8 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 249850Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 59451,71 
69 ***** 59451,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων50 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο53,42 
9 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
10 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
369755,4ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων5,4 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο5,4 
11 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
12-13-14/11/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
15 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
15: 3010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο10 
16 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
17 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
18 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
19-20-21/11/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
12: 03200ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων200 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο200 
22 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
23 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
24 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
25 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
26-27-28/11/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************01032Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων2 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο2 
29 / 11 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
405565 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο5 
30 / 11 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
 0Τράπεζα Πειραιώς
 0ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 0ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
 0 
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
 0 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 

Οκτώβριος

01-02-03/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 86975Τράπεζα Πειραιώς
*00:0320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
3047210,55ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 60011,71 
69 ***** 60011,71 
69***07401,71 
69***07401,71 
69 ***** 44201,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
30951100 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων35,55 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας100 
Σύνολο SMS8,55 
Σύνολο144,1 
04 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
14: 2620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14: 0220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 60011,71 
69 ***** 60011,71 
69 ***** 36511,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων40 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS5,13 
Σύνολο45,13 
05 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
*09:2530ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 60011,71 
69 ***** 60011,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων30 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο33,42 
06 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
07 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
13: 452,5ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 58131,71 
69 ***** 95101,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων2,5 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο5,92 
8-9-10/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 95995Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3126720 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων5 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο25 
11 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
12 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 739550Τράπεζα Πειραιώς
319835,4ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων55,4 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο55,4 
13 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
14 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
15-16-17/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
10: 3230ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων30 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο30 
18 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3274810 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας10 
Σύνολο10 
19 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
20 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
32915100 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας100 
Σύνολο100 
21 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
22-23-24/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
3337610,55ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3341910 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10,55 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας10 
Σύνολο20,55 
25 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο0 
26 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 67991,71 
69 ***** 13771,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
341855 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS3,42 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο8,42 
27 / 10 / 22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
18: 0130ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
*07:435ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
3425120 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων35 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο55 
28-29-30-31/10/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
347895 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο5 

Σεπτέμβριος

8 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
00.33216ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων216 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο216 
9 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
10-11-12/09/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************000040ALPHA BANK
************ 8000100ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2884650 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων140 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο160 
13 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 27804Τράπεζα Πειραιώς
************ 448710Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων14 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο14 
14 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
15 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 500050ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 24031,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων50 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο51,71 
16 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 997420Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων20 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο20 
17-18-19/9/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 93601,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο1,71 
20 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
21 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 68431,71 
69 ***** 68431,71 
69 ***** 68431,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS5,13 
Σύνολο5,13 
22 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
23 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
24-25-26/9/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων0 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο0 
27 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 21517Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων7 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο7 
28 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 3525300Τράπεζα Πειραιώς
18: 5120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 17061,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων320 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο321,71 
29 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 100020ALPHA BANK
************ 20005ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων25 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο25 
30 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 449610Τράπεζα Πειραιώς
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 48881,71 
69 ***** 67991,71 
69 ***** 79101,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων10 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο SMS5,13 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο15,13 
7 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 507810Τράπεζα Πειραιώς
22.145ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
282875,4ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων20,4 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο20,4 

 

 

6 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
21.2620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.312ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
281485 
2827350 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων22 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS55 
Σύνολο77 
03-04-05/09/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 85725Τράπεζα Πειραιώς
22.2832,78ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.5520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων67,78 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο67,78 
2 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
* 09.3820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 74571,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων20 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας0 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο21,71 
1 / 9 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
* 09.4150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
277275 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων50 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο55 
31 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 9233150Τράπεζα Πειραιώς
22.5615ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 11741,71 
69 ***** 46501,71 
69 ***** 85511,71 
69 ***** 26351,71 
69 ***** 24361,71 
69 ***** 60171,71 
69 ***** 73311,71 
69 ***** 48281,71 
69 ***** 73231,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2761810 
276175 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων165 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας15 
Σύνολο SMS15,39 
Σύνολο195,39 
30 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 615210Τράπεζα Πειραιώς
************ 862515Τράπεζα Πειραιώς
************ 898850Τράπεζα Πειραιώς
************ 804920Τράπεζα Πειραιώς
01.3120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 500010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***07111,71 
69 ***** 80871,71 
69 ***** 13751,71 
69 ***** 63911,71 
69 ***** 24431,71 
69 ***** 24431,71 
69 ***** 24431,71 
69 ***** 15101,71 
69***03121,71 
69 ***** 57841,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2760710 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων125 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας10 
Σύνολο SMS17,1 
Σύνολο152,1 
27/08-28/08-29/08/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 689825Τράπεζα Πειραιώς
************ 995520Τράπεζα Πειραιώς
************ 42665Τράπεζα Πειραιώς
************ 796010Τράπεζα Πειραιώς
************ 66645Τράπεζα Πειραιώς
************ 979910Τράπεζα Πειραιώς
************ 76505Τράπεζα Πειραιώς
************ 568820Τράπεζα Πειραιώς
************ 988220Τράπεζα Πειραιώς
13.5430ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.3115ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 09.4220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 08.1725ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.0210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.3920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************00005ALPHA BANK
************ 100011ALPHA BANK
************00005ALPHA BANK
2754110,55ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 13861,71 
69 ***** 13861,71 
69 ***** 13861,71 
69 ***** 13861,71 
69***09531,71 
69 ***** 61151,71 
69 ***** 68421,71 
69 ***** 68421,71 
69 ***** 36081,71 
69 ***** 44091,71 
69 ***** 50061,71 
69 ***** 16621,71 
69 ***** 60901,71 
69 ***** 99641,71 
69 ***** 58701,71 
69 ***** 80751,71 
69 ***** 10301,71 
69 ***** 48441,71 
69 ***** 22791,71 
69 ***** 23661,71 
69 ***** 35181,71 
69 ***** 21181,71 
69***09521,71 
69 ***** 66561,71 
69 ***** 64731,71 
69 ***** 64061,71 
69 ***** 20221,71 
69 ***** 51391,71 
69 ***** 42031,71 
69 ***** 16391,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2744810 
2744920 
274275 
274575 
274665 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων271,55 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας45 
Σύνολο SMS51,3 
Σύνολο367,85 
26 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 883010Τράπεζα Πειραιώς
************ 723010Τράπεζα Πειραιώς
************ 367530Τράπεζα Πειραιώς
************ 61947Τράπεζα Πειραιώς
22.5710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.4515ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************001040ALPHA BANK
************018520ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 295810ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 90971,71 
69 ***** 28121,71 
69 ***** 28121,71 
69 ***** 28121,71 
69 ***** 88981,71 
69 ***** 88981,71 
69 ***** 76861,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2734320 
274095 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων152 
Συνολική πληρωμή RF10 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας25 
Σύνολο SMS11,97 
Σύνολο198,97 
25 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 818610Τράπεζα Πειραιώς
************ 688030Τράπεζα Πειραιώς
************ 622150Τράπεζα Πειραιώς
20.3210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.1110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.505ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 400010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***09681,71 
69 ***** 90901,71 
69 ***** 50181,71 
69 ***** 73961,71 
69 ***** 68951,71 
69 ***** 52321,71 
69 ***** 33641,71 
69 ***** 54911,71 
69 ***** 78521,71 
69 ***** 78521,71 
69 ***** 78521,71 
69 ***** 14281,71 
69 ***** 29481,71 
69 ***** 29391,71 
69 ***** 52221,71 
69***07781,71 
69***00711,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2730010 
273025 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων125 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας15 
Σύνολο SMS29,07 
Σύνολο169,07 
24 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 636830Τράπεζα Πειραιώς
************ 773810Τράπεζα Πειραιώς
23.1520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.0828,18ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.425ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.5020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.4410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.5820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.4410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 79001,71 
69***01441,71 
69 ***** 44801,71 
69 ***** 44801,71 
69 ***** 67871,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2727110 
2727210 
271755 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων153,18 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας25 
Σύνολο SMS8,55 
Σύνολο186,73 
23 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 595520Τράπεζα Πειραιώς
************ 510220Τράπεζα Πειραιώς
************ 912320Τράπεζα Πειραιώς
************ 218120Τράπεζα Πειραιώς
09.2120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 131420ALPHA BANK
************ 200620ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 12321,71 
69 ***** 94461,71 
69 ***** 80701,71 
69 ***** 65741,71 
69 ***** 17661,71 
69 ***** 87231,71 
69***06401,71 
69 ***** 10361,71 
69 ***** 66991,71 
69 ***** 25011,71 
69 ***** 13561,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2708410 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων140 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας10 
Σύνολο SMS18,81 
Σύνολο168,81 
20/08-21/08-22/08/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 786350Τράπεζα Πειραιώς
************ 942850Τράπεζα Πειραιώς
************ 24052Τράπεζα Πειραιώς
************ 934710Τράπεζα Πειραιώς
************ 81095Τράπεζα Πειραιώς
************ 899740Τράπεζα Πειραιώς
************ 896710Τράπεζα Πειραιώς
************ 46805Τράπεζα Πειραιώς
************ 722520Τράπεζα Πειραιώς
************ 892920Τράπεζα Πειραιώς
************ 4485100Τράπεζα Πειραιώς
11.1520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.4810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.5910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.3310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.1610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.315ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.1210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.3430ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.5810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 700020ALPHA BANK
************ 10003ALPHA BANK
************000010ALPHA BANK
************ 700010ALPHA BANK
************ 900020ALPHA BANK
2696421ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 639420ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 72261,71 
69 ***** 81501,71 
69 ***** 19051,71 
69 ***** 97161,71 
69 ***** 88991,71 
69 ***** 53321,71 
69 ***** 25211,71 
69 ***** 44351,71 
69 ***** 96401,71 
69 ***** 96401,71 
69 ***** 15371,71 
69 ***** 15371,71 
69 ***** 23241,71 
69 ***** 99551,71 
69 ***** 46141,71 
69 ***** 64771,71 
69 ***** 64361,71 
69 ***** 64361,71 
69 ***** 64361,71 
69 ***** 64361,71 
69 ***** 47041,71 
69 ***** 11001,71 
69 ***** 31061,71 
69 ***** 15581,71 
69 ***** 91351,71 
69 ***** 90141,71 
69 ***** 49561,71 
69 ***** 49561,71 
69 ***** 49561,71 
69 ***** 78011,71 
69 ***** 53831,71 
69 ***** 34281,71 
69 ***** 24031,71 
69 ***** 38401,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2695410 
2697710 
2697910 
2698210 
2698310 
2699110 
2706910 
2695620 
2697520 
2699720 
269515 
269695 
270705 
2696850 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων511 
Συνολική πληρωμή RF20 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας195 
Σύνολο SMS58,14 
Σύνολο784,14 
19 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************06545Τράπεζα Πειραιώς
************ 79543Τράπεζα Πειραιώς
************ 538630Τράπεζα Πειραιώς
************ 812810Τράπεζα Πειραιώς
************ 984050Τράπεζα Πειραιώς
************ 186030Τράπεζα Πειραιώς
************ 543710Τράπεζα Πειραιώς
22.325ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.1710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.1510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
06.4320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 500010ALPHA BANK
************ 400030ALPHA BANK
************ 700014ALPHA BANK
************ 500024ALPHA BANK
2693210ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 5121,71 
69 ***** 8491,71 
69 ***** 1831,71 
69 ***** 8011,71 
69 ***** 4471,71 
69 ***** 7681,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2692510 
2694410 
2694020 
2694620 
269475 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων271 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας65 
Σύνολο SMS10,26 
Σύνολο346,26 
18 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 232670Τράπεζα Πειραιώς
************094250Τράπεζα Πειραιώς
************ 860520Τράπεζα Πειραιώς
************ 142115Τράπεζα Πειραιώς
19.3520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
07.485ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 3069464546761,71 
69 ***** 3069453826551,71 
69 ***** 3069445786191,71 
69 ***** 3069426655061,71 
69 ***** 3069552584571,71 
69 ***** 3069456108461,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2690010 
2692110 
2692310 
269035 
269185 
   
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων180 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας40 
Σύνολο SMS10,26 
Σύνολο230,26 
17 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************007615Τράπεζα Πειραιώς
************ 522315Τράπεζα Πειραιώς
************ 932810Τράπεζα Πειραιώς
************ 89345Τράπεζα Πειραιώς
************ 230810Τράπεζα Πειραιώς
************ 428930Τράπεζα Πειραιώς
************ 836420Τράπεζα Πειραιώς
************ 953650Τράπεζα Πειραιώς
************08075Τράπεζα Πειραιώς
************ 755710Τράπεζα Πειραιώς
19.45100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.2410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 65205ALPHA BANK
************ 670810ALPHA BANK
2687810,55ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 81675ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 7211,71 
69 ***** 3311,71 
69 ***** 4171,71 
69 ***** 3171,71 
69 ***** 3171,71 
69 ***** 8261,71 
69 ***** 7061,71 
69 ***** 4271,71 
69 ***** 5481,71 
69 ***** 5481,71 
69 ***** 5481,71 
69 ***** 5681,71 
69 ***** 8301,71 
69 ***** 8361,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
268942 
268855 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων305,55 
Συνολική πληρωμή RF5 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας7 
Σύνολο SMS23,94 
Σύνολο341,49 
13-14-15-16/08/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 160410Τράπεζα Πειραιώς
************ 350720Τράπεζα Πειραιώς
************ 367220Τράπεζα Πειραιώς
************ 875920Τράπεζα Πειραιώς
************ 721810Τράπεζα Πειραιώς
************ 70192Τράπεζα Πειραιώς
************ 2108100Τράπεζα Πειραιώς
************ 56085Τράπεζα Πειραιώς
23.0750ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.4620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.1820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.2310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.405ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.2150ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.5320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.1910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.4520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.1520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.1010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.375ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.4120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 200020ALPHA BANK
************ 900020ALPHA BANK
************ 300020ALPHA BANK
************ 600010ALPHA BANK
************ 400010ALPHA BANK
************ 200020ALPHA BANK
26864100ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 3069818088491,71 
69 ***** 3069722359851,71 
69 ***** 3069446405071,71 
69 ***** 3069345247521,71 
69 ***** 3069457502061,71 
69 ***** 3069459784261,71 
69 ***** 3069810306581,71 
69 ***** 3069897081031,71 
69 ***** 3069309962001,71 
69 ***** 3069847260621,71 
69 ***** 3069558834711,71 
69 ***** 3069428821921,71 
69 ***** 3069432966251,71 
69 ***** 3069599961771,71 
69 ***** 3069370319281,71 
69 ***** 3069792483511,71 
69 ***** 3069463702931,71 
69 ***** 3069471812701,71 
69 ***** 3069715913361,71 
69 ***** 3069472210821,71 
69 ***** 3069472210821,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2679310 
2683210 
2682220 
268185 
268335 
268385 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων657 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας55 
Σύνολο SMS35,91 
Σύνολο747,91 
12 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 715950Τράπεζα Πειραιώς
************ 180030Τράπεζα Πειραιώς
13.2240ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.335ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.33100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************000020ALPHA BANK
2678710ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 54261,71 
69 ***** 78801,71 
69 ***** 61371,71 
69 ***** 61371,71 
69 ***** 61371,71 
69***00391,71 
69 ***** 91191,71 
69 ***** 25561,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2671010 
2679010 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων255 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο SMS13,68 
Σύνολο288,68 
11 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 53175Τράπεζα Πειραιώς
************ 313610Τράπεζα Πειραιώς
************ 443950Τράπεζα Πειραιώς
************022320Τράπεζα Πειραιώς
************ 763550Τράπεζα Πειραιώς
17.465ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.335ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.241ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************000010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 31771,71 
69 ***** 18281,71 
69 ***** 67991,71 
69 ***** 93231,71 
69 ***** 93231,71 
69 ***** 93231,71 
69 ***** 93231,71 
69 ***** 93231,71 
69 ***** 69621,71 
69 ***** 86981,71 
69 ***** 65391,71 
69 ***** 65391,71 
69 ***** 21651,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2660410 
2661720 
266295 
266985 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων156 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας40 
Σύνολο SMS22,23 
Σύνολο218,23 
10 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 315110Τράπεζα Πειραιώς
************ 846810Τράπεζα Πειραιώς
************ 51145Τράπεζα Πειραιώς
************ 175910Τράπεζα Πειραιώς
************090710Τράπεζα Πειραιώς
************ 946920Τράπεζα Πειραιώς
************ 196735Τράπεζα Πειραιώς
19.5610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.5720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.1710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2658710ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 89751,71 
69 ***** 11371,71 
69 ***** 11371,71 
69 ***** 10181,71 
69 ***** 11371,71 
69 ***** 50021,71 
69 ***** 70841,71 
69 ***** 21811,71 
69 ***** 21811,71 
69 ***** 56511,71 
69 ***** 57801,71 
69***06331,71 
69 ***** 72531,71 
69 ***** 93541,71 
69 ***** 87811,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2658910 
2658320 
2651020 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων150 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας50 
Σύνολο SMS25,65 
Σύνολο225,65 
9 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 818110Τράπεζα Πειραιώς
************ 579940Τράπεζα Πειραιώς
************ 888110Τράπεζα Πειραιώς
************ 850020Τράπεζα Πειραιώς
************ 673950Τράπεζα Πειραιώς
************ 716950Τράπεζα Πειραιώς
20.0520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.2010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.0420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.225ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 90002ALPHA BANK
2640320ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 78131,71 
69 ***** 47141,71 
69 ***** 55061,71 
69 ***** 26081,71 
69***05491,71 
69***04441,71 
69 ***** 28281,71 
69 ***** 97241,71 
69 ***** 37441,71 
69 ***** 37441,71 
69***01831,71 
69 ***** 85551,71 
69 ***** 37571,71 
69 ***** 70461,71 
69 ***** 43871,71 
69 ***** 12391,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2643020 
264075 
264905 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων257 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας30 
Σύνολο SMS27,36 
Σύνολο314,36 
6/8-7/8-8/8/22
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 200122Τράπεζα Πειραιώς
************ 116820Τράπεζα Πειραιώς
************ 55745Τράπεζα Πειραιώς
************ 47785Τράπεζα Πειραιώς
************ 733110Τράπεζα Πειραιώς
************ 448811Τράπεζα Πειραιώς
************062410Τράπεζα Πειραιώς
************ 178010Τράπεζα Πειραιώς
************043250Τράπεζα Πειραιώς
************ 782820Τράπεζα Πειραιώς
************ 44903Τράπεζα Πειραιώς
************ 687410Τράπεζα Πειραιώς
************ 45132Τράπεζα Πειραιώς
************ 47585Τράπεζα Πειραιώς
************ 20645Τράπεζα Πειραιώς
23.3020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.1510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.5510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.0610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.2010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.1010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.3210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.2610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.5310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.2810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.0110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 200050ALPHA BANK
************ 500010ALPHA BANK
2629251,75ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
2629720ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 587650ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 21171,71 
69 ***** 68371,71 
69 ***** 77701,71 
69 ***** 51431,71 
69 ***** 70321,71 
69 ***** 28641,71 
69 ***** 65331,71 
69***07631,71 
69***05581,71 
69 ***** 21551,71 
69***00601,71 
69***04511,71 
69 ***** 29111,71 
69***07501,71 
69 ***** 62501,71 
69 ***** 67541,71 
69 ***** 62501,71 
69 ***** 10111,71 
69 ***** 99111,71 
69 ***** 12211,71 
69 ***** 35621,71 
69 ***** 35621,71 
69 ***** 69751,71 
69 ***** 45121,71 
69 ***** 15601,71 
69 ***** 15601,71 
69 ***** 15601,71 
69 ***** 47061,71 
69 ***** 37971,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2630910 
2639210 
26288100 
2628220 
2630120 
263805 
2637350 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων439,75 
Συνολική πληρωμή RF50 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας215 
Σύνολο SMS49,59 
Σύνολο754,34 
5 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 787250Τράπεζα Πειραιώς
************ 408910Τράπεζα Πειραιώς
************ 631310Τράπεζα Πειραιώς
************ 7071100Τράπεζα Πειραιώς
************ 641650Τράπεζα Πειραιώς
************ 5089100Τράπεζα Πειραιώς
************ 177520Τράπεζα Πειραιώς
************ 678620Τράπεζα Πειραιώς
************ 158820Τράπεζα Πειραιώς
************ 526210Τράπεζα Πειραιώς
20.1310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.4210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.1320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.3810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3520ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 600020ALPHA BANK
************ 200010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 770120ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 86281,71 
69 ***** 20831,71 
69 ***** 69271,71 
69 ***** 69271,71 
69 ***** 16071,71 
69 ***** 70941,71 
69 ***** 23361,71 
69 ***** 68091,71 
69 ***** 94621,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2622010 
2623010 
2623610 
262445 
2621760 
2621680 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων490 
Συνολική πληρωμή RF20 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας175 
Σύνολο SMS15,39 
Σύνολο700,39 
4 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 250950Τράπεζα Πειραιώς
************ 49025Τράπεζα Πειραιώς
************ 958910Τράπεζα Πειραιώς
************ 785120Τράπεζα Πειραιώς
************ 32605Τράπεζα Πειραιώς
23.4410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.5225ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.3120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 60961,71 
69 ***** 16451,71 
69 ***** 42701,71 
69 ***** 30661,71 
69 ***** 13151,71 
69 ***** 86871,71 
69 ***** 10191,71 
69 ***** 10191,71 
69 ***** 30571,71 
69 ***** 30571,71 
69 ***** 74191,71 
69 ***** 64631,71 
69 ***** 24411,71 
69 ***** 10381,71 
69 ***** 62471,71 
69 ***** 45041,71 
69 ***** 92691,71 
69 ***** 81991,71 
69 ***** 56511,71 
69 ***** 76361,71 
69 ***** 92501,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2611610 
2610915 
2610520 
2621520 
261065 
261185 
2620850 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων145 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας125 
Σύνολο SMS35,91 
Σύνολο305,91 
3 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************063310Τράπεζα Πειραιώς
************ 643410Τράπεζα Πειραιώς
************ 1902100Τράπεζα Πειραιώς
************ 881750Τράπεζα Πειραιώς
************ 596750Τράπεζα Πειραιώς
************ 355820Τράπεζα Πειραιώς
************ 161520Τράπεζα Πειραιώς
************ 308430Τράπεζα Πειραιώς
************000820Τράπεζα Πειραιώς
************ 733820Τράπεζα Πειραιώς
************ 26435Τράπεζα Πειραιώς
************ 588220Τράπεζα Πειραιώς
23.2120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.4020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.245ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.5015ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.5250ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.3420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.2610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.135ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.5550ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.4020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.455ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2603410ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 45405ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 37111,71 
69 ***** 17391,71 
69 ***** 72241,71 
69 ***** 26581,71 
69 ***** 26501,71 
69***02481,71 
69 ***** 13161,71 
69 ***** 35291,71 
69 ***** 38701,71 
69 ***** 64361,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2598510 
2598910 
2599110 
260965 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων585 
Συνολική πληρωμή RF5 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας35 
Σύνολο SMS17,1 
Σύνολο642,1 
2 / 8 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 977620Τράπεζα Πειραιώς
************ 477225Τράπεζα Πειραιώς
************ 681120Τράπεζα Πειραιώς
************091550Τράπεζα Πειραιώς
************ 314910Τράπεζα Πειραιώς
************04275Τράπεζα Πειραιώς
************ 254040Τράπεζα Πειραιώς
16.5510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************050850ALPHA BANK
2588920ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 24411,71 
69 ***** 42211,71 
69 ***** 56201,71 
69 ***** 84281,71 
69***06031,71 
69 ***** 57851,71 
69 ***** 21871,71 
69 ***** 91781,71 
69 ***** 40101,71 
69 ***** 51431,71 
69 ***** 35811,71 
69 ***** 54131,71 
69 ***** 36641,71 
69 ***** 36641,71 
69 ***** 36641,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2590920 
258943 
258935 
259775 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων250 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας33 
Σύνολο SMS25,65 
Σύνολο308,65 
30/7-31/7-01/08/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 427320Τράπεζα Πειραιώς
************ 145320Τράπεζα Πειραιώς
************ 6372100Τράπεζα Πειραιώς
************005610Τράπεζα Πειραιώς
************ 478350Τράπεζα Πειραιώς
************ 328010Τράπεζα Πειραιώς
************00294,67Τράπεζα Πειραιώς
************ 258810Τράπεζα Πειραιώς
************ 88795Τράπεζα Πειραιώς
************ 99653Τράπεζα Πειραιώς
************097710Τράπεζα Πειραιώς
************ 475540Τράπεζα Πειραιώς
************ 234420Τράπεζα Πειραιώς
22.2620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.385ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.354,2ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.5250ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.495ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.3010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.2620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.5910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3550ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.2810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.212,37ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.108ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.5230ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.4230ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.1110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.2210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.4130ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.5610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 50005ALPHA BANK
************ 50005ALPHA BANK
************ 600010ALPHA BANK
************ 400050ALPHA BANK
************ 800010ALPHA BANK
************ 200010ALPHA BANK
************ 900050ALPHA BANK
2580720ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
256975,4ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 55761,71 
69 ***** 26391,71 
69 ***** 26391,71 
69 ***** 46751,71 
69 ***** 14361,71 
69 ***** 72691,71 
69 ***** 86551,71 
69 ***** 83691,71 
69 ***** 61321,71 
69 ***** 56981,71 
69 ***** 56981,71 
69 ***** 35661,71 
69 ***** 91771,71 
69 ***** 39191,71 
69 ***** 30491,71 
69 ***** 17841,71 
69***00851,71 
69***00851,71 
69 ***** 18011,71 
69 ***** 33691,71 
69 ***** 29431,71 
69 ***** 49111,71 
69 ***** 59201,71 
69 ***** 18301,71 
69 ***** 93141,71 
69 ***** 93141,71 
69 ***** 29491,71 
69 ***** 80091,71 
69 ***** 31931,71 
69 ***** 48611,71 
69***05101,71 
69 ***** 66171,71 
69 ***** 59091,71 
69 ***** 60041,71 
69 ***** 76871,71 
69 ***** 56041,71 
69 ***** 56881,71 
69 ***** 56881,71 
69 ***** 56881,71 
69 ***** 48281,71 
69 ***** 44081,71 
69 ***** 17941,71 
69 ***** 11141,71 
69 ***** 49981,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2569010 
2570210 
2571210 
2572010 
2572210 
2579610 
2587310 
2588210 
2572120 
2572320 
2578120 
2578220 
2579520 
256895 
256925 
256985 
257245 
258205 
258705 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων782,64 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας210 
Σύνολο SMS75,24 
Σύνολο1067,88 
29 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 978420Τράπεζα Πειραιώς
************ 94805Τράπεζα Πειραιώς
************002120Τράπεζα Πειραιώς
************ 528520Τράπεζα Πειραιώς
************ 66445Τράπεζα Πειραιώς
************ 6211200Τράπεζα Πειραιώς
23.5920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.5010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.4810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.0910ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
06.392ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
* 02.3810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 502930ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 251010ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 22471,71 
69 ***** 22471,71 
69 ***** 22471,71 
69 ***** 22471,71 
69 ***** 78051,71 
69 ***** 78051,71 
69 ***** 10781,71 
69***09571,71 
69 ***** 80761,71 
69 ***** 87761,71 
69 ***** 32561,71 
69***03111,71 
69 ***** 50591,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2567910 
2563820 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων362 
Συνολική πληρωμή RF10 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας30 
Σύνολο SMS22,23 
Σύνολο424,23 
28 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 103620Τράπεζα Πειραιώς
************ 686610Τράπεζα Πειραιώς
23.31100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.5510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.2820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 343662,69ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 818620ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 31811,71 
69 ***** 61151,71 
69 ***** 97511,71 
69 ***** 83861,71 
69 ***** 47381,71 
69 ***** 47381,71 
69 ***** 15501,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2558010 
2555320 
2555420 
2557420 
2562920 
256335 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων222,69 
Συνολική πληρωμή RF20 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας95 
Σύνολο SMS11,97 
Σύνολο349,66 
27 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 899220Τράπεζα Πειραιώς
22.035ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.185ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.1175ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.1410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.2835ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.1220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 200010ALPHA BANK
************ 300010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 88591,71 
69 ***** 76561,71 
69 ***** 33741,71 
69 ***** 13891,71 
69 ***** 63261,71 
69 ***** 25401,71 
69 ***** 21731,71 
69 ***** 18461,71 
69***06991,71 
69 ***** 67991,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2546210 
2554710 
2553820 
2554520 
254505 
254645 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων190 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας70 
Σύνολο SMS17,1 
Σύνολο277,1 
26 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 907620Τράπεζα Πειραιώς
************ 98405Τράπεζα Πειραιώς
************ 5585100Τράπεζα Πειραιώς
************ 691750Τράπεζα Πειραιώς
************ 25034Τράπεζα Πειραιώς
18.0315ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.4115ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.0115ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.405ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 900010ALPHA BANK
************ 80006,5ALPHA BANK
************000010ALPHA BANK
************ 600020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69***04621,71 
69 ***** 16341,71 
69 ***** 98501,71 
69 ***** 36201,71 
69 ***** 36201,71 
69 ***** 10071,71 
69 ***** 88141,71 
69 ***** 37341,71 
69 ***** 37341,71 
69 ***** 24851,71 
69 ***** 27531,71 
69 ***** 56341,71 
69 ***** 48931,71 
69 ***** 76261,71 
69 ***** 76261,71 
69 ***** 10301,71 
69 ***** 22841,71 
69 ***** 22841,71 
69 ***** 22841,71 
69 ***** 22841,71 
69 ***** 43631,71 
69 ***** 13571,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2537010 
2542410 
2544830 
253715 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων275,5 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας55 
Σύνολο SMS37,62 
Σύνολο368,12 
23-24-25/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 570110Τράπεζα Πειραιώς
************ 420250Τράπεζα Πειραιώς
************ 861410Τράπεζα Πειραιώς
************ 504520Τράπεζα Πειραιώς
************ 459130Τράπεζα Πειραιώς
************ 552320Τράπεζα Πειραιώς
************ 986920Τράπεζα Πειραιώς
************ 6433100Τράπεζα Πειραιώς
************ 78925Τράπεζα Πειραιώς
************ 50355Τράπεζα Πειραιώς
************ 368740,79Τράπεζα Πειραιώς
************ 404910Τράπεζα Πειραιώς
************ 884210Τράπεζα Πειραιώς
************ 658930Τράπεζα Πειραιώς
************ 30695,4Τράπεζα Πειραιώς
************ 41835Τράπεζα Πειραιώς
************ 178530Τράπεζα Πειραιώς
************ 260620Τράπεζα Πειραιώς
23.0850ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.052ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.1710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.1720ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.3120ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.12100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.0020ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.3320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.575ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.1415ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
07.5410ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.415,9ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.014,24ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.2620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.4830ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.4320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.0515ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.543ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 10005ALPHA BANK
************ 300010ALPHA BANK
************000020ALPHA BANK
************000030ALPHA BANK
************000010ALPHA BANK
************ 200050ALPHA BANK
************ 500010ALPHA BANK
************ 70005ALPHA BANK
************ 200030ALPHA BANK
************ 1000100ALPHA BANK
25208 ID10,55ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 228620ΔΙΑΣ
************ 4913100ΔΙΑΣ
************ 695920ΔΙΑΣ
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 24861,71 
69 ***** 81011,71 
69 ***** 66101,71 
69 ***** 41171,71 
69 ***** 98171,71 
69***01671,71 
69 ***** 12081,71 
69***07471,71 
69 ***** 53471,71 
69 ***** 12151,71 
69 ***** 97551,71 
69 ***** 28791,71 
69 ***** 19921,71 
69 ***** 39061,71 
69 ***** 19781,71 
69 ***** 62271,71 
69 ***** 21501,71 
69***02901,71 
69 ***** 21291,71 
69***02611,71 
69***00041,71 
69 ***** 18581,71 
69 ***** 49611,71 
69 ***** 25921,71 
69***00121,71 
69 ***** 89771,71 
69 ***** 61721,71 
69 ***** 25901,71 
69 ***** 68721,71 
69 ***** 68721,71 
69 ***** 75941,71 
69 ***** 58981,71 
69 ***** 58981,71 
69 ***** 58091,71 
69 ***** 58571,71 
69 ***** 58571,71 
69 ***** 73451,71 
69 ***** 52171,71 
69***06921,71 
69 ***** 30281,71 
69***05291,71 
69 ***** 70641,71 
69 ***** 56941,71 
69 ***** 86981,71 
69 ***** 70291,71 
69 ***** 30201,71 
69 ***** 18341,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2521710 
2526910 
2528010 
2522220 
2527020 
2528220 
253645 
253655 
2536650 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1071,88 
Συνολική πληρωμή RF140 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας150 
Σύνολο SMS80,37 
Σύνολο1442,25 
22 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************06355Τράπεζα Πειραιώς
************ 991015Τράπεζα Πειραιώς
************ 97342,5Τράπεζα Πειραιώς
************ 74979Τράπεζα Πειραιώς
************ 33778Τράπεζα Πειραιώς
************ 430610Τράπεζα Πειραιώς
************ 761610Τράπεζα Πειραιώς
************ 951610Τράπεζα Πειραιώς
23.0630ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.035ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.3220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.56300ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.5550ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.4610ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 300050ALPHA BANK
************ 1000100ALPHA BANK
************000020ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 10191,71 
69 ***** 85851,71 
69 ***** 78191,71 
69 ***** 78731,71 
69 ***** 46451,71 
69 ***** 19281,71 
69 ***** 19281,71 
69 ***** 19281,71 
69 ***** 72331,71 
69 ***** 52941,71 
69 ***** 37081,71 
69 ***** 93961,71 
69 ***** 24721,71 
69 ***** 36051,71 
69 ***** 71711,71 
69 ***** 18541,71 
69 ***** 63141,71 
69 ***** 13481,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2519410 
2520715 
2517920 
2518020 
252025 
2517850 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων654,5 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας120 
Σύνολο SMS30,78 
Σύνολο805,28 
21 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 45205Τράπεζα Πειραιώς
************ 185350Τράπεζα Πειραιώς
************ 342050Τράπεζα Πειραιώς
************ 811515Τράπεζα Πειραιώς
************ 989010Τράπεζα Πειραιώς
************084210Τράπεζα Πειραιώς
************ 595530Τράπεζα Πειραιώς
************ 51005Τράπεζα Πειραιώς
22.505ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.14100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.2810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.3920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.525ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.4210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 400020ALPHA BANK
************ 100040ALPHA BANK
************ 500075ALPHA BANK
************ 9000200ALPHA BANK
************ 700010ALPHA BANK
************ 100050ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 39001,71 
69 ***** 15641,71 
69 ***** 93031,71 
69 ***** 47891,71 
69 ***** 32821,71 
69 ***** 42191,71 
69***00651,71 
69***06411,71 
69 ***** 92041,71 
69 ***** 92041,71 
69 ***** 49661,71 
69 ***** 31331,71 
69 ***** 79391,71 
69 ***** 20751,71 
69 ***** 20751,71 
69 ***** 54981,71 
69 ***** 50911,71 
69 ***** 77921,71 
69 ***** 26231,71 
69***09291,71 
69 ***** 90261,71 
69 ***** 77061,71 
69 ***** 17001,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2512610 
2512120 
2513120 
2517320 
2517620 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων720 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας90 
Σύνολο SMS39,33 
Σύνολο849,33 
20 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 319815Τράπεζα Πειραιώς
************ 642330Τράπεζα Πειραιώς
************ 990220Τράπεζα Πειραιώς
************ 313830Τράπεζα Πειραιώς
************ 931610Τράπεζα Πειραιώς
23.1510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.0220ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.2550ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.3420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.4420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.1920ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.2820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 500020ALPHA BANK
************ 900010ALPHA BANK
************ 50005ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 62121,71 
69 ***** 62361,71 
69 ***** 37321,71 
69 ***** 55051,71 
69***05221,71 
69 ***** 27631,71 
69 ***** 97791,71 
69 ***** 97791,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 45971,71 
69 ***** 20771,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2501810 
2504410 
250465 
251045 
250975 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων300 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας35 
Σύνολο SMS29,07 
Σύνολο364,07 
19 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 373220Τράπεζα Πειραιώς
************ 40200,1Τράπεζα Πειραιώς
************ 504320Τράπεζα Πειραιώς
************ 756930Τράπεζα Πειραιώς
************ 56615Τράπεζα Πειραιώς
************ 482120Τράπεζα Πειραιώς
************ 55159,8Τράπεζα Πειραιώς
************ 503215Τράπεζα Πειραιώς
************ 49505Τράπεζα Πειραιώς
22.5810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.520,9ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.415ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.5110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.2310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.3450ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.0810ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10.38100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.2420ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.0010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 237920ALPHA BANK
************05675ALPHA BANK
************ 58425ALPHA BANK
2487851,75ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
2497220,85ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 75221,71 
69 ***** 85501,71 
69 ***** 36981,71 
69 ***** 72481,71 
69 ***** 79161,71 
69 ***** 68461,71 
69 ***** 68461,71 
69 ***** 68461,71 
69 ***** 29311,71 
69 ***** 10101,71 
69 ***** 27541,71 
69 ***** 47981,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 63131,71 
69 ***** 83641,71 
69 ***** 34251,71 
69 ***** 98161,71 
69 ***** 63181,71 
69 ***** 48391,71 
69 ***** 28341,71 
69 ***** 32171,71 
69 ***** 49211,71 
69 ***** 60331,71 
69 ***** 14571,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2487110 
2487210 
2500710 
2487320 
2487020 
2488120 
2489420 
2489620 
2496420 
248765 
248805 
249565 
249785 
249925 
250065 
2487950 
2498550 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων453,4 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας280 
Σύνολο SMS47,88 
Σύνολο781,28 
16-17-18/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 406220Τράπεζα Πειραιώς
************ 98614Τράπεζα Πειραιώς
************ 325640Τράπεζα Πειραιώς
************ 151950Τράπεζα Πειραιώς
************ 674630Τράπεζα Πειραιώς
************ 376720Τράπεζα Πειραιώς
************ 147925Τράπεζα Πειραιώς
************ 95173Τράπεζα Πειραιώς
************ 488220Τράπεζα Πειραιώς
09.3230ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.284ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.0320ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.275ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.1710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.4820ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3010ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.0620ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 800050ALPHA BANK
************ 80006,25ALPHA BANK
************ 300020ALPHA BANK
************ 60005ALPHA BANK
************ 600020ALPHA BANK
************ 800050ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 85101,71 
69 ***** 32001,71 
69 ***** 22971,71 
69 ***** 18351,71 
69 ***** 15721,71 
69 ***** 63041,71 
69 ***** 66391,71 
69 ***** 66391,71 
69 ***** 57501,71 
69 ***** 49661,71 
69 ***** 96531,71 
69 ***** 16921,71 
69 ***** 74011,71 
69 ***** 28701,71 
69 ***** 28701,71 
69 ***** 28701,71 
69 ***** 28701,71 
69 ***** 60601,71 
69 ***** 31101,71 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
248015 
2477050 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων482,25 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας55 
Σύνολο SMS32,49 
Σύνολο569,74 
15 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 328940Τράπεζα Πειραιώς
************ 307650Τράπεζα Πειραιώς
************ 661010Τράπεζα Πειραιώς
************ 556010Τράπεζα Πειραιώς
************ 22365Τράπεζα Πειραιώς
************ 980615Τράπεζα Πειραιώς
23.4510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22.055ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.4710ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.445ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.3014ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.0310ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.295ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.2510ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.1250ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.3940ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.0210ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.5110ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.07100ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 400010ALPHA BANK
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 04001000ΔΙΑΣ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2472910 
2473720 
2474120 
247255 
2475550 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
   
69 ***** 93771,71 
69 ***** 49751,71 
69 ***** 92741,71 
69 ***** 80681,71 
69 ***** 51261,71 
69 ***** 96301,71 
69 ***** 78711,71 
69 ***** 93571,71 
69 ***** 37331,71 
69***09811,71 
69 ***** 71141,71 
69 ***** 77141,71 
69 ***** 21861,71 
69 ***** 21551,71 
69***09081,71 
69 ***** 50831,71 
69 ***** 40281,71 
69 ***** 67991,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων419 
Συνολική πληρωμή RF1000 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας105 
Σύνολο SMS30,78 
Σύνολο1554,78 
14 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
17.3630
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 900050ALPHA BANK
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
24569100 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 18321,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων80 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας100 
Σύνολο SMS1,71 
Σύνολο181,71 
13 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 91105
Τράπεζα Πειραιώς
************ 186730
Τράπεζα Πειραιώς
17.5710
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
************ 100010ALPHA BANK
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
244495 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
-- 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων55 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας5 
Σύνολο SMS0 
Σύνολο60 
12 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************00644
Τράπεζα Πειραιώς
************ 63661000
Τράπεζα Πειραιώς
************ 906415
Τράπεζα Πειραιώς
*********900020ALPHA BANK
21.435
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.28300
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.5010
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.4120
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.335
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08.3820
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2429120 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 4581,71 
69 ***** 0861,71 
69 ***** 9791,71 
69 ***** 6531,71 
69 ***** 9311,71 
69 ***** 0201,71 
69 ***** 9281,71 
69 ***** 0581,71 
69 ***** 5921,71 
69 ***** 3741,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων1399 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο SMS17,1 
Σύνολο1436,1 
9/7/2022 – 10/7/2022 – 11/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 175450
Τράπεζα Πειραιώς
************ 75775
Τράπεζα Πειραιώς
************ 423130
Τράπεζα Πειραιώς
************ 59220
Τράπεζα Πειραιώς
************ 47850
Τράπεζα Πειραιώς
************ 16340
Τράπεζα Πειραιώς
************ 44610
Τράπεζα Πειραιώς
************ 083530
Τράπεζα Πειραιώς
************ 47720
Τράπεζα Πειραιώς
************ 07495
Τράπεζα Πειραιώς
************ 8025
Τράπεζα Πειραιώς
************ 56810
Τράπεζα Πειραιώς
************ 026410
Τράπεζα Πειραιώς
************ 35320
Τράπεζα Πειραιώς
************ 83817
Τράπεζα Πειραιώς
************ 76830
Τράπεζα Πειραιώς
************ 57430
Τράπεζα Πειραιώς
************ 4053
Τράπεζα Πειραιώς
************ 86410
Τράπεζα Πειραιώς
************ 47520
Τράπεζα Πειραιώς
************ 5925
Τράπεζα Πειραιώς
************ 010110
Τράπεζα Πειραιώς
*********6000 ALPHA BANK
**********0000 ALPHA BANK
*********4000 ALPHA BANK
20.5320
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.475
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09.3610
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19.001
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.0330
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.2450
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.43100
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
21.4615
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.1450
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.4820
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2422710 
24133100 
2421350 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69***02381,71 
69***02381,71 
69 ***** 93301,71 
69 ***** 2731,71 
69 ***** 34291,71 
69 ***** 81991,71 
69 ***** 23701,71 
69 ***** 34031,71 
69 ***** 37991,71 
69 ***** 99421,71 
69 ***** 73151,71 
69***09341,71 
69***09341,71 
69***09341,71 
69***09341,71 
69 ***** 30871,71 
69 ***** 46081,71 
69 ***** 40501,71 
69 ***** 82981,71 
69 ***** 82981,71 
69 ***** 42101,71 
69 ***** 25751,71 
69 ***** 60041,71 
69 ***** 60041,71 
69 ***** 60041,71 
69 ***** 60041,71 
69 ***** 6041,71 
69***02371,71 
69***08931,71 
69 ***** 84441,71 
69 ***** 86871,71 
69***02591,71 
69 ***** 60141,71 
69 ***** 44351,71 
69 ***** 62021,71 
69 ***** 48261,71 
69 ***** 56751,71 
69 ***** 0651,71 
69 ***** 33441,71 
69 ***** 85981,71 
69 ***** 85981,71 
69 ***** 31681,71 
69 ***** 95561,71 
69 ***** 43481,71 
69 ***** 47491,71 
69 ***** 12351,71 
69 ***** 39351,71 
69***08311,71 
69 ***** 13961,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων731 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας160 
Σύνολο SMS83,79 
Σύνολο974,79 
8 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 318610
Τράπεζα Πειραιώς
************ 301810
Τράπεζα Πειραιώς
************012610
Τράπεζα Πειραιώς
************ 16810
Τράπεζα Πειραιώς
************ 7271
Τράπεζα Πειραιώς
************ 57640
Τράπεζα Πειραιώς
************ 40310
Τράπεζα Πειραιώς
************ 70720
Τράπεζα Πειραιώς
************ 7833
Τράπεζα Πειραιώς
************ 91720
Τράπεζα Πειραιώς
************ 7591,03
Τράπεζα Πειραιώς
************ 558100
Τράπεζα Πειραιώς
**********074910ALPHA BANK
13.1920
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.5220
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
01.3630
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
00.0460
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2411010 
24096100 
2409120 
2408150 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 25071,71 
69 ***** 24091,71 
69 ***** 56571,71 
69 ***** 06921,71 
69 ***** 43321,71 
69 ***** 71621,71 
69 ***** 53261,71 
69 ***** 44451,71 
69 ***** 44451,71 
69 ***** 44451,71 
69 ***** 44451,71 
69 ***** 49751,71 
69 ***** 42161,71 
69 ***** 42161,71 
69 ***** 19281,71 
69 ***** 54361,71 
69 ***** 89771,71 
69 ***** 15881,71 
69 ***** 15881,71 
69 ***** 95181,71 
69 ***** 61311,71 
69 ***** 68691,71 
69 ***** 76421,71 
69 ***** 31151,71 
69 ***** 24501,71 
69 ***** 26691,71 
69 ***** 06041,71 
69 ***** 38751,71 
69 ***** 73191,71 
69 ***** 10171,71 
69 ***** 79801,71 
69 ***** 18011,71 
69 ***** 99421,71 
69 ***** 85691,71 
69 ***** 57681,71 
69 ***** 57681,71 
69 ***** 57681,71 
69 ***** 08711,71 
69 ***** 75191,71 
69 ***** 78441,71 
69 ***** 69191,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων375,03 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας180 
Σύνολο SMS70,11 
Σύνολο625,14 
7 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 789550
Τράπεζα Πειραιώς
************ 36545
Τράπεζα Πειραιώς
************ 539020
Τράπεζα Πειραιώς
************ 79020
Τράπεζα Πειραιώς
************ 2035
Τράπεζα Πειραιώς
************ 13320
Τράπεζα Πειραιώς
************ 69750
Τράπεζα Πειραιώς
************ 7915
Τράπεζα Πειραιώς
************ 7862,68
Τράπεζα Πειραιώς
************ 04874
Τράπεζα Πειραιώς
*********30005ALPHA BANK
*********600010ALPHA BANK
*********500030ALPHA BANK
*********100010ALPHA BANK
18.0110
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.3720
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.5610
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.46250
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.203
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.2930
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
*********132220 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2403810 
2396810 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 55191,71 
69 ***** 92591,71 
69 ***** 60571,71 
69 ***** 73721,71 
69 ***** 50721,71 
69 ***** 50721,71 
69 ***** 45951,71 
69 ***** 71141,71 
69 ***** 63321,71 
69 ***** 95161,71 
69 ***** 80451,71 
69 ***** 80451,71 
69 ***** 24411,71 
69 ***** 89001,71 
69 ***** 76031,71 
69 ***** 77291,71 
69 ***** 52391,71 
69 ***** 90081,71 
69***08891,71 
69 ***** 28281,71 
69 ***** 94891,71 
69 ***** 32561,71 
69 ***** 32561,71 
69 ***** 48361,71 
69 ***** 70241,71 
69 ***** 66961,71 
69 ***** 30331,71 
69 ***** 72211,71 
69***03661,71 
69 ***** 78451,71 
69 ***** 75491,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων559,68 
Συνολική πληρωμή RF20 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο SMS53,01 
Σύνολο652,69 
6 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 1312100
Τράπεζα Πειραιώς
************ 972610
Τράπεζα Πειραιώς
************ 935850
Τράπεζα Πειραιώς
************ 45220
Τράπεζα Πειραιώς
************ 95415
Τράπεζα Πειραιώς
************ 24520
Τράπεζα Πειραιώς
************ 9485
Τράπεζα Πειραιώς
************ 8695
Τράπεζα Πειραιώς
************ 07020
Τράπεζα Πειραιώς
************ 93320
Τράπεζα Πειραιώς
************ 15340
Τράπεζα Πειραιώς
************ 9095
Τράπεζα Πειραιώς
*********486220ALPHA BANK
*********81799ALPHA BANK
23.5540
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.505
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.3910
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.105
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.4210
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.0620
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2394210 
2384720 
238445 
239435 
2390050 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 67991,71 
69 ***** 42501,71 
69 ***** 87461,71 
69 ***** 76351,71 
69 ***** 85601,71 
69 ***** 91741,71 
69 ***** 23441,71 
69***08231,71 
69 ***** 38841,71 
69***05161,71 
69 ***** 88591,71 
69 ***** 97361,71 
69 ***** 62421,71 
69 ***** 60721,71 
69 ***** 68171,71 
69 ***** 61761,71 
69***02771,71 
69 ***** 13331,71 
69***05601,71 
69 ***** 37281,71 
69 ***** 63021,71 
69***06041,71 
69***01021,71 
69 ***** 45041,71 
69 ***** 58341,71 
69***06091,71 
69 ***** 88131,71 
69 ***** 52881,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων429 
Συνολική πληρωμή RF0 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας90 
Σύνολο SMS47,88 
Σύνολο566,88 
5 / 7 / 2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 44570,1
Τράπεζα Πειραιώς
************ 20855
Τράπεζα Πειραιώς
************ 701950
Τράπεζα Πειραιώς
************ 042740
Τράπεζα Πειραιώς
*********900020ALPHA BANK
**********000070ALPHA BANK
21.0117
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.375
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.2750
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18.2710
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.5610
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16.1025
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14.5720
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.395
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 3203 
************ 69420 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2378410 
2354150 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 56451,71 
69 ***** 56931,71 
69 ***** 99861,71 
69 ***** 99861,71 
69 ***** 78131,71 
69 ***** 80611,71 
69 ***** 80611,71 
69 ***** 3401,71 
69 ***** 19281,71 
69 ***** 40221,71 
69 ***** 54941,71 
69 ***** 9031,71 
69 ***** 9031,71 
69 ***** 94621,71 
69 ***** 27611,71 
69 ***** 45011,71 
69 ***** 77061,71 
69 ***** 77061,71 
69 ***** 97201,71 
69 ***** 56541,71 
69 ***** 50161,71 
69 ***** 56311,71 
69 ***** 29151,71 
69 ***** 23031,71 
69 ***** 14031,71 
69 ***** 97631,71 
69 ***** 60941,71 
69 ***** 14171,71 
69 ***** 19401,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων327,1 
Συνολική πληρωμή RF23 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας60 
Σύνολο SMS49,59 
Σύνολο459,69 
2/7/2022 – 3/7/2022 – 4/7/2022
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 1453150
Τράπεζα Πειραιώς
************ 424850
Τράπεζα Πειραιώς
************ 572220
Τράπεζα Πειραιώς
************ 713820
Τράπεζα Πειραιώς
************ 280720
Τράπεζα Πειραιώς
************ 594450
Τράπεζα Πειραιώς
************ 50532
Τράπεζα Πειραιώς
************ 995920
Τράπεζα Πειραιώς
************ 34915
Τράπεζα Πειραιώς
************ 835615
Τράπεζα Πειραιώς
************ 643410
Τράπεζα Πειραιώς
************ 84435
Τράπεζα Πειραιώς
************ 401510
Τράπεζα Πειραιώς
************ 62815
Τράπεζα Πειραιώς
************ 153212
Τράπεζα Πειραιώς
************ 973820
Τράπεζα Πειραιώς
************ 8089100
Τράπεζα Πειραιώς
************ 204110
Τράπεζα Πειραιώς
************ 705410
Τράπεζα Πειραιώς
************ 764310
Τράπεζα Πειραιώς
*********9941900020ALPHA BANK
*********6028000011,04ALPHA BANK
*********6026500010ALPHA BANK
*********6024100020ALPHA BANK
*********6018400025ALPHA BANK
*********601810005ALPHA BANK
*********601130003ALPHA BANK
20: 2450
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20: 055
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19: 0210
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15: 3550
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14: 1150
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11: 5820
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11: 4450
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22: 567
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22: 0640
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11: 045
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
3: 162,5
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
0: 1010
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2331520ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
************ 642630 
************ 886315 
************ 683310 
************ 484515 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2331310 
2332010 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 0331,71 
69 ***** 9021,71 
69 ***** 9021,71 
69 ***** 6591,71 
69 ***** 0051,71 
69 ***** 7381,71 
69 ***** 3171,71 
69 ***** 5831,71 
69 ***** 4701,71 
69 ***** 6521,71 
69 ***** 6981,71 
69 ***** 6981,71 
69 ***** 6981,71 
69 ***** 7381,71 
69 ***** 7381,71 
69 ***** 7381,71 
69 ***** 5881,71 
69 ***** 5881,71 
69 ***** 0241,71 
69 ***** 0241,71 
69 ***** 6561,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 5971,71 
69 ***** 2511,71 
69 ***** 8001,71 
69 ***** 4561,71 
69 ***** 1811,71 
69 ***** 1811,71 
69 ***** 1811,71 
69 ***** 1811,71 
69 ***** 1811,71 
69 ***** 2911,71 
69 ***** 8511,71 
69 ***** 2341,71 
69 ***** 2341,71 
69 ***** 6641,71 
69 ***** 5521,71 
69 ***** 0121,71 
69 ***** 0121,71 
69 ***** 2711,71 
69 ***** 5941,71 
69 ***** 7571,71 
69 ***** 3231,71 
69 ***** 3231,71 
69 ***** 8581,71 
69 ***** 7631,71 
69 ***** 3841,71 
69 ***** 1391,71 
69 ***** 2831,71 
69 ***** 5291,71 
69 ***** 8951,71 
69 ***** 0581,71 
69 ***** 6281,71 
69 ***** 4851,71 
69 ***** 3861,71 
69 ***** 1281,71 
69 ***** 5741,71 
69 ***** 8301,71 
69 ***** 5551,71 
69 ***** 5551,71 
69 ***** 5551,71 
69 ***** 5261,71 
69 ***** 5261,71 
69 ***** 1631,71 
69 ***** 3841,71 
69 ***** 7401,71 
69 ***** 0051,71 
69 ***** 0821,71 
69 ***** 6391,71 
69 ***** 4411,71 
69 ***** 1301,71 
   
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων957,54 
Συνολική πληρωμή RF70 
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας20 
Σύνολο SMS133,38 
Σύνολο1180,92 
1 / 7 / 2022  
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟΤΡΑΠΕΖΑ
************ 98145
Τράπεζα Πειραιώς
************ 043620
Τράπεζα Πειραιώς
************ 213420
Τράπεζα Πειραιώς
************ 138120
Τράπεζα Πειραιώς
************ 838220
Τράπεζα Πειραιώς
************ 83315
Τράπεζα Πειραιώς
************ 061750
Τράπεζα Πειραιώς
************ 044734
Τράπεζα Πειραιώς
************ 555220
Τράπεζα Πειραιώς
************ 365910ALPHA BANK
************ 8798300ALPHA BANK
************ 44565ALPHA BANK
************ 39195ALPHA BANK
************ 06385ALPHA BANK
************ 023720ALPHA BANK
19: 1010
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13: 5510
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17: 0050
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12: 495
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12: 205
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
9: 3410
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
8: 21100
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2320510
Τράπεζα Πειραιώς
********-b69a-4795-****-c0ae2cfd863620VIVA
   
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
-- 
   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣΠΟΣΟ 
2320410 
2319710 
2323710 
2319920 
2326820 
231885 
232565 
232755 
   
SMS
ΤΗΛΕΦΩΝΟΠΟΣΟ 
69 ***** 8981.71 
69 ***** 6041.71 
69 ***** 1011.71 
69 ***** 4521.71 
69 ***** 8161.71 
69 ***** 0661.71 
69 ***** 4291.71 
69 ***** 6681.71 
69 ***** 5281.71 
69 ***** 4391.71 
69 ***** 5451.71 
69 ***** 7181.71 
69 ***** 9931.71 
69 ***** 8031.71 
69 ***** 2881.71 
69 ***** 8411.71 
69 ***** 8701.71 
69 ***** 4451.71 
69 ***** 4061.71 
69 ***** 9031.71 
69 ***** 8511.71 
69 ***** 8811.71 
69 ***** 3631.71 
69 ***** 3631.71 
69 ***** 0401.71 
69 ***** 2671.71 
69 ***** 3041.71 
69 ***** 9401.71 
69 ***** 7361.71 

Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων: 759

Συνολική πληρωμή RF: 0

Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας: 85

Σύνολο SMS: 49,59

Σύνολο: 893,59

*Η τελική αξία κάθε μηνύματος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση του τέλους κινητής 
τηλεφωνίας (10%), ΦΠΑ (24%) καθώς και οι χρεώσεις κάθε παρόχου κινητής τηλεφωνίας (15%).

X